WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  Twój koszyk WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  szukaj
 Edytorstwo 
 Konkursy 
 Księgarstwo 
 PTWK 
 Szkolenia 
 Technika 
 Prawo 
 Rynek Wydawniczy 
 Targi 
 Linki 
Ważne
Edytorstwo
SZTUKA KSIĄŻKI | RÓŻNE | KONKURSY | LITERATURA | WYSTAWY | HISTORIA KSIĄŻKI i DRUKU | BIBLIOGRAFIA BRANŻOWA |

13-12-2011
STAN WOJENY NA FOTOGRAFIACH


Z okazji 30. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, Ośrodek KARTA zaprasza do Archiwum Opozycji, w którym znajdują się m.in. materiały pochodzące z okresu od 13 grudnia 1981 aż po ogłoszenie amnestii dla więźniów politycznych we wrześniu 1986.

Kolekcje dostępne na stronie Biblioteki Cyfrowej Ośrodka KARTA:
 • www.dlibra.karta.org.pl
 • Zdjęcia ze stanu wojennego: www.karta.org.pl/Archiwa_i_bazy_danych/Archiwum_Fotografii/49
 • Archiwum Opozycji: www.karta.org.pl/Archiwa_i_bazy_danych/Archiwum_Opozycji/50
 • Portal historyczny Ośrodka KARTA: www.xxwiek.pl
 • Strona domowa Ośrodka: www.karta.org.pl


  Archiwalia zgromadzone w Ośrodku KARTA dokumentują represje stosowane wobec działaczy „Solidarności” i członków innych organizacji (KOR, ROPCiO, NZS, SDP i in.). Przedstawiają też obraz codziennej egzystencji społeczeństwa polskiego. Stanowią ważne świadectwo czasu, który upływał pod znakiem godziny milicyjnej, kartek żywnościowych, „rozmowy kontrolowanej” czy cenzury korespondencji.

  Zbiory pokazują interesujące przykłady prób przezwyciężania marazmu i apatii społecznej poprzez m.in. zakładanie nowych organizacji (np. Koła Oporu Społecznego), mobilizowanie społeczeństwa do wzajemnej pomocy i solidarności, a także zaangażowanej politycznie, pełnej ironii, twórczości artystycznej. Fenomenem na skalę światową była poczta podziemna, powstała w obozach internowania, następnie upowszechniona na szeroką skalę przez podziemne struktury.

  Dokumenty i zdjęcia pochodzą m.in. z kolekcji: Internowania w latach 1981–1982, Koła Oporu Społecznego, Niezależne Zrzeszenie Studentów w podziemiu, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, Konwersatorium „Doświadczenie i Przyszłość”.

  Kolekcja Internowania 1981-1982 zawiera dokumenty związane z internowaniem działaczy opozycji antykomunistycznej, ukazujące sytuację więźniów politycznych oraz zachowania funkcjonariuszy, m.in. dokumentację brutalnej pacyfikacji internowanych w zakładzie karnym w Kwidzynie; głodówkę protestacyjną więźniów w Białołęce. Wśród cennych pamiątek znalazły się: relacje, grypsy i listy więzienne oraz bogata i oryginalna twórczość więzienna: plakaty, ulotki, wiersze, pieczątki, znaczki, pocztówki wykonane przez internowanych czy też czasopismo internowanych w Załężu – „Nasza Krata”.

  W kolekcji Kół Oporu Społecznego znajdują się dokumenty organizacji opozycyjnych wraz z zapisem ich reakcji na wprowadzenie stanu wojennego – m.in. apele KOS do społeczeństwa zachęcające do tworzenia kół oporu społecznego, do wzajemnej pomocy i przekazywania wiadomości o represjach.

  W kolekcji Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich zgromadzone zostały materiały ukazujące reakcję na delegalizację stowarzyszenia: apele o relegalizację, listy protestacyjne, informację o sytuacji uwięzionych lub pozbawionych pracy dziennikarzy.

  Kolekcja Niezależnego Zrzeszenia Studentów w podziemiu zawiera echa delegalizacji organizacji po wprowadzeniu stanu wojennego, informacje o represjach, które dotknęły pracowników naukowych i studentów.

  Ze względu na dużą ilość materiałów archiwalnych oraz zawartych w nich danych wrażliwych – nie wszystkie archiwalia zostały opublikowane w Internecie. Informacje o wszystkich kolekcjach, dostępnych w czytelni, zamieszczone zostały na stronie Ośrodka KARTA w zakładce Archiwum Opozycji. Karta posiada też m.in. kolekcję Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom – organizacji powstałej w grudniu 1981 roku po to, aby dokumentować akty bezprawia, zbierać relacje i informacje o aresztowanych, pozbawionych wolności, zwolnionych z pracy, a także nieść pomoc ich rodzinom.


  Informacje:
  Katarzyna Ziętal
  Archiwum Opozycji • [ powrót ]
  Portal www.wydawca.com.pl., miesięcznik ,,Wydawca"; Księgarnia Branżowa [ więcej ›› ]

  Konkursy | Organizacje | PTWK | Poligrafia | Prawo | Promocje | Szkolenia | Targi | Linki | Książki | Antykwariat | Czasopismo