WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  Twój koszyk WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  szukaj
 Edytorstwo 
 Konkursy 
 Księgarstwo 
 PTWK 
 Szkolenia 
 Technika 
 Prawo 
 Rynek Wydawniczy 
 Targi 
 Linki 
Ważne
Edytorstwo
SZTUKA KSIĄŻKI | RÓŻNE | KONKURSY | LITERATURA | WYSTAWY | HISTORIA KSIĄŻKI i DRUKU | BIBLIOGRAFIA BRANŻOWA |

08-07-2019
EKSLIBRISY I GRAFIKI KAZIMIERZA WISZNIEWSKIEGO W MBP W PODKOWIE LEŚNEJ


Miejska Biblioteka w Podkowie Leśnej im. Poli Gojawiczyńskiej zaprasza na wystawę ekslibrisu i grafiki Kazimierza Wiszniewskiego. Wernisaż wystawy w sobotę 13 lipca 2019 r., Czytelnia pod Modrzewiami (ul. Błońska 50), godzin 16:00.


Ekslibris jest najwłaściwszym i najszlachetniejszym sposobem oznaczenia własności książki, gdyż jako miniaturowe dzieło sztuki graficznej budzi uczucia estetyczne, będąc jednocześnie dowodem kultury jej właściciela. Istota ekslibrisu związana jest więc z umiłowaniem książki, z poziomem kulturalnym człowieka i podkreśla więź istniejącą między książką a jej właścicielem, którego imię i nazwisko widnieją na znaku graficznym* .

Miasto-ogród Podkowa Leśna od początków swojego istnienia stanowi swoistego rodzaju kolonię artystyczną, co nas współczesnych zobowiązuje do kultywowania tej tradycji. Projekt niniejszy odwołuje się, do niejednokrotnie potwierdzanych, potrzeb mieszkańców w dziedzinie szeroko rozumianej kultury, której wysublimowaną, esencjonalną formą jest grafika. Znakomite połączenie tradycji literackich i artystycznych stanowi właśnie grafika, będąca techniką plastyczną najczęściej wykorzystywaną przy tworzeniu ekslibrisów, integralnie związanych z książką.

Wystawa ekslibrisu i grafiki Kazimierza Wiszniewskiego pn. „Miłe złego początki” stanowić będzie hołd oddany jednemu z najwybitniejszych, a zarazem najbardziej pracowitych grafików polskich, który w latach 1923-60 wykonał co najmniej 700 ekslibrisów oraz ogromną liczbę grafik, głównie w technice drzeworytu. Wspomnieć należy, iż był to twórca głuchoniemy. Ekspozycja zaprezentuje, jako studium przypadku, powstawanie nowej kolekcji ekslibrisów i grafiki p. Józefa Kolinka, dla którego inspiracją była działalność współpracującej ze Stowarzyszeniem „Ogród Sztuk i Nauk” Filii MBP im. P. Gojawiczyńskiej - Podkowiańskiej Galerii Ekslibrisu. Galeria ta już trzykrotnie zorganizowała, przyjęte z wielkim uznaniem lokalnej społeczności, wystawy ekslibrisów. Pokłosiem tychże było, wydanie utrzymanych na wysokim artystycznym i edytorskim poziomie, a jednocześnie posiadających głębokie walory edukacyjne - katalogów. Podobny cel przyświeca omawianemu w niniejszym wniosku zadaniu, którego materialnym efektem będzie edycja katalogu wystaw.

* Wojciechowski J.M. Ekslibris. Godło bibliofila, Ossolineum. Wrocław, 1978.
(info MBP w Podkowie Leśnej)
[ powrót ]
Portal www.wydawca.com.pl., miesięcznik ,,Wydawca"; Księgarnia Branżowa [ więcej ›› ]

Konkursy | Organizacje | PTWK | Poligrafia | Prawo | Promocje | Szkolenia | Targi | Linki | Książki | Antykwariat | Czasopismo