WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  Twój koszyk WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  szukaj
 Edytorstwo 
 Konkursy 
 Księgarstwo 
 PTWK 
 Szkolenia 
 Technika 
 Prawo 
 Rynek Wydawniczy 
 Targi 
 Linki 
Ważne
10-07-2019
DRUKARZE O POTRZEBIE ZMIANY MINISTERSTWA ODPOWIEDZIALNEGO ZA POLIGRAFIĘ - PODPISZ PETYCJĘ!
Pan Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze,
My, przedstawiciele polskiego przemysłu poligraficznego oraz opakowań z nadrukiem, zwracamy się z prośbą o zmianę podległości naszej branży Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Ministra Przedsiębiorczości i Technologii lub Ministra Inwestycji i Rozwoju.
[ więcej... ]
20-11-2018
ZESPÓŁ SZKÓŁ POLIGRAFICZNYCH W WARSZAWIE ZATRUDNI
Zespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie zatrudni od 1.09.2019 r. w pełnym wymiarze godzin
[ więcej... ]
18-06-2018
STAN CZYTELNICTWA W POLSCE - RAPORT BIBLIOTEKI NARODOWEJ
Biblioteka Narodowa podała wyniki kolejnego badania czytelnictwa w Polsce. Badania przeprowadzono na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 3185 respondentów w wieku co najmniej 15 lat. Z respondentami rozmawiano między 18 listopada a 7 grudnia 2017 roku.
[ więcej... ]
01-09-2009
KSIĄŻKA SZUKA WYDAWCY
Od redakcji: „Książka szuka wydawcy" to branżowy dział, który ma pomóc wydawcom w ich bieżącej pracy. Zachęcamy potencjalnych autorów do zgłaszania swych propozycji. Z góry jednak uprzedzamy, że zamieszczać będziemy wyłącznie propozycje naszym zdaniem wartościowe i godne uwagi kolegów-wydawców.

Najnowsze zgłoszenie: Miecz czy sztylet. Gra z topiką rycerską w dramatach i rapsodach baśniowo-historycznych Juliusz Słowackiego Aneta Cierechowicz >>
Bohater krainy kruków Aneta Cierechowicz >>>
04-01-2008
PRACA W WYDAWNICTWACH i POLIGRAFII
Zachęcamy Państwa do informowania nas o poszukiwanych pracownikach, autorach, a osoby poszukujące pracę do zgłaszania swych ofert (sprawdź warunki przyjmowania zgłoszeń).


NAJNOWSZE ZGŁOSZENIA:
DAM PRACĘ

- Biuro tłumaczeń APLOQ SA poszukuje korektora >>>
- Wydawnictwo Promic zatrudni >>>
- Wydawnictwo Regis poszukuje ilustratora >>>

- Wydawnictwo chrześcijańskie z Warszawy (Kabaty) poszukuje specjalisty na stanowisko „marketing i handel księgarsko-hurtowy” >>>

- Wydawnictwo chrześcijańskie poszukuje pracownika do działu mediów społecznościowych >>>

- Zespół Szkół Poligraficznych w Warszawie zatrudni >>>

- Wydawnictwo Promic zatrudni >>>


SZUKAM PRACY:
- Pisarka, korektorka, tłumaczka (Marlena Nyszko) więcej
- Redakcja, korekta, skład tekstu (Beata Kostrzewska) (więcej)
- Redaktorka i korektorka (Joanna Rączkowiak) (więcej)
- Tłumaczka: j. hiszpański i j. portugalski (Katarzyna Ulma-Lechner) (więcej)
- Researcher (Mirela Tomczyk) (więcej)

04-01-2008
INFORMACJE DLA WYDAWCÓW
Informacyjny dział zawierając ceny na usługi, drobne informacje dot. np. poszukiwanych autorów, ilustracji, właścicieli praw autorskich itp.
[ więcej... ]
03-01-2008
OGŁOSZENIA DROBNE
W tym dziale zamieszczamy drobne ogłoszenia wydawców dot. np. poszukiwania autorów, ilustracji, właścicieli praw autorskich itp.
UWAGA: koszt zamieszczenia ogłoszenia (przez jeden rok) - 30,00 zł + 23% VAT (dla prenumeratorów „Wydawcy” - bezpłatnie).
Zgłoszenia: wydawca@go2.pl

Najnowsze ogłoszenie:


Uwaga - Autorów piszących publikacje z zakresu literaturu faktu, kryminału, sensacji, fantasy, jak również poezję prosimy o przesyłanie nam swoich propozycji:
adres e-mail: office@favoryta.com

Serdecznie zapraszamy, odpowiemy na każdy list składając propozycję.

01-01-2006
LUDZIE POLSKIEJ KSIĄŻKI
01-01-2005
RYNEK WYDAWNICZY - WYKAZ FIRM
ORGANIZACJE BRANŻOWE
SZKOLENIA
WYDAWNICTWA
Rynek Wydawniczy
KSIĄŻKA SZUKA WYDAWCY  | AUDIOBOOKI | OGŁOSZENIA DROBNE | BIBLIOFILSTWO | DOTACJE | RYNEK WYDAWNICZY ZA GRANICĄ | CZASOPISMA | RYNEK PUBLIKACJI ELEKTRONICZNYCH | WYDAWNICTWA | RÓŻNE | PRACA | RYNEK WYDAWNICZY | ORGANIZACJE BRANŻOWE | KADRY | LUDZIE KSIĄŻKI |

16-08-2005
WSiP PLANUJE WYNIKI za 2005 ROK
13 sierpnia w prasie ukazała się informacja o zmianie prognoz finansowych największego w kraju wydawnictwa - Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych S.A.
A oto komentarz Zarządy oficyny.

Komentarz do raportu

Tworzymy rezerwy i stąd odwołanie prognozy wyniku netto WSiP na koniec roku – wyjaśnia Prezes WSiP Jarosław Obara. – Decyzja o ich utworzeniu zapadła po weryfikacji wartości aktywów na koniec I półrocza br. i wnikliwej analizie sytuacji hurtowni WKRA. Zarząd WSiP uznał, że wartość bilansowa WKRY wymaga urealnienia. Natomiast podtrzymujemy prognozę wyników ze sprzedaży. Redukcja kosztów i zmiana polityki handlowej zrobiły swoje.


Raport bieżący nr 62/2005
Tytuł: korekta prognozy wyników jednostkowych WSiP S.A.

W nawiązaniu do informacji zawartej w komentarzu do opublikowanego w dniu dzisiejszym raportu za II kwartał 2005 r. Zarząd Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych S.A. informuje, iż Wydawnictwo notuje wysoką aktywność we wszystkich swoich obszarach działalności, co przy skutecznej dyscyplinie kosztowej pozwala oczekiwać, że jednostkowy wynik na sprzedaży na koniec roku 2005 będzie znacząco wyższy od jednostkowego wyniku na sprzedaży, osiągniętego w 2004 r. (po pierwszych sześciu miesiącach 2005 r. zysk brutto ze sprzedaży zwiększył się w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 4,27 mln zł).

Jednocześnie Zarząd WSiP S.A. informuje, że podjął decyzję o przeglądzie aktywów WSiP S.A. oraz dostosowaniu zasad księgowych wyceny aktywów do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. W związku z powyższym stwierdzić należy, że:

1. w wyniku podjęcia szeregu działań związanych z przeglądem aktywów WSiP S.A. na koniec I półrocza 2005 r. oraz dostosowaniem zasad księgowych wyceny aktywów do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej utworzono odpis aktualizujący na udziały we WKRZE S.A. w wysokości 17 289 288,59 zł,

2. w opinii Zarządu WSiP S.A. nakłady inwestycyjne, poniesione w przeszłości przez WSiP S.A. na udziały we WKRZE S.A. nie odzwierciedlają jej obecnej wartości. Opinia ta była przesłanką do decyzji o utworzeniu odpisów aktualizujących.

W rezultacie powyższych działań wynik finansowy netto WSiP S.A. i Grupy Kapitałowej WSiP na koniec roku 2005 będzie znacząco niższy od oczekiwanego. Zarząd WSiP S.A. również w okresach przyszłych będzie analizował sytuację w spółkach z Grupy Kapitałowej WSiP.

Z uwagi na prowadzony aktualnie proces wyceny aktywów oraz uzgodnień z audytorem (BDO Polska Sp. z o.o.) nie jest możliwe w chwili obecnej ustalenie bardziej precyzyjnie wpływu powyższych działań na ostateczny wynik netto WSiP S.A., a tym samym podanie szacunkowych wyników WSiP S.A. za rok 2005.

Dlatego Zarząd Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych S.A. informuje, iż podjął decyzję o odwołaniu opublikowanej w dniu 7 czerwca br. (raport bieżący nr 41/2005) prognozy wyniku netto WSiP S.A. z uwagi na fakt, iż brak jest możliwości osiągnięcia w 2005 r. wyniku netto w wysokości 19,7 mln zł.

Jednocześnie Zarząd WSiP S.A. informuje, że w związku z bardzo dobrymi wynikami na działalności podstawowej, osiągniętymi w okresie styczeń-czerwiec 2005 r. podtrzymuje prognozę wyniku na sprzedaży za 2005 r. w wysokości 18,1 mln zł, co oznacza 170-procentowy wzrost w stosunku do 2004 r. (wynik na sprzedaży za 2004 r. wyniósł 6,7 mln zł).

W szczególności zwracamy uwagę na:

1. spadek ponoszonych kosztów:
- znaczącemu obniżeniu uległy koszty ogólnego zarządu. Dotyczy to przede wszystkim: (i) kosztów reklamy i promocji, (ii) redukcji pozostałych kosztów ogólnego zarządu.

2. wzrost przychodów ze sprzedaży produktów WSiP, co wynika ze zmiany polityki handlowej, tj.:
a) rozszerzenia listy podmiotów dystrybuujących produkty WSiP,
b) zrównoważenie, w porównaniu do sezonu 2004, warunków handlowych w odniesieniu WKRA – pozostałe hurtownie,
c) poprawa współpracy w zakresie komunikacji z największymi odbiorcami,
d) dzięki intensywnym działaniom WSiP zaplanowane zostało uzyskanie pozycji lidera w segmencie 6-latków,
e) istotny akcent położono na promocję pozycji przygotowujących do matury,
f) rozwój sprzedaży grupy N (pozycje niskonakładowe) - rozwój współpracy z największymi sieciami księgarskimi oraz księgarniami specjalistycznymi,
g) rozwój w segmencie wychowania przedszkolnego i języków obcych,
h) działania promocyjnie mające wpływ na ograniczenie rynku wtórnego,
i) odnowienie (znaczących od strony przychodowej) cykli, np. „Matematyka 2001” oraz wydanie nowych: „Plastyka dla szkoły podstawowej 4-6”, „Maturalnie, że zdasz”,
j) rozwój współpracy z rynkiem księgarskim poprzez poprawę jakości obsługi poprzez przedstawicieli handlowych i wprowadzenie umów promocyjnych.

Dorota Oleksiak (Rzecznik Prasowy WSiP S.A.)
[ powrót ]
Portal www.wydawca.com.pl., miesięcznik ,,Wydawca"; Księgarnia Branżowa [ więcej ›› ]

Konkursy | Organizacje | PTWK | Poligrafia | Prawo | Promocje | Szkolenia | Targi | Linki | Książki | Antykwariat | Czasopismo