WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  Twój koszyk WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  szukaj
 Edytorstwo 
 Konkursy 
 Księgarstwo 
 PTWK 
 Szkolenia 
 Technika 
 Prawo 
 Rynek Wydawniczy 
 Targi 
 Linki 
Ważne
10-07-2019
DRUKARZE O POTRZEBIE ZMIANY MINISTERSTWA ODPOWIEDZIALNEGO ZA POLIGRAFIĘ - PODPISZ PETYCJĘ!
Pan Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze,
My, przedstawiciele polskiego przemysłu poligraficznego oraz opakowań z nadrukiem, zwracamy się z prośbą o zmianę podległości naszej branży Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Ministra Przedsiębiorczości i Technologii lub Ministra Inwestycji i Rozwoju.
[ więcej... ]
20-11-2018
ZESPÓŁ SZKÓŁ POLIGRAFICZNYCH W WARSZAWIE ZATRUDNI
Zespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie zatrudni od 1.09.2019 r. w pełnym wymiarze godzin
[ więcej... ]
18-06-2018
STAN CZYTELNICTWA W POLSCE - RAPORT BIBLIOTEKI NARODOWEJ
Biblioteka Narodowa podała wyniki kolejnego badania czytelnictwa w Polsce. Badania przeprowadzono na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 3185 respondentów w wieku co najmniej 15 lat. Z respondentami rozmawiano między 18 listopada a 7 grudnia 2017 roku.
[ więcej... ]
01-09-2009
KSIĄŻKA SZUKA WYDAWCY
Od redakcji: „Książka szuka wydawcy" to branżowy dział, który ma pomóc wydawcom w ich bieżącej pracy. Zachęcamy potencjalnych autorów do zgłaszania swych propozycji. Z góry jednak uprzedzamy, że zamieszczać będziemy wyłącznie propozycje naszym zdaniem wartościowe i godne uwagi kolegów-wydawców.

Najnowsze zgłoszenie: Miecz czy sztylet. Gra z topiką rycerską w dramatach i rapsodach baśniowo-historycznych Juliusz Słowackiego Aneta Cierechowicz >>
Bohater krainy kruków Aneta Cierechowicz >>>
04-01-2008
PRACA W WYDAWNICTWACH i POLIGRAFII
Zachęcamy Państwa do informowania nas o poszukiwanych pracownikach, autorach, a osoby poszukujące pracę do zgłaszania swych ofert (sprawdź warunki przyjmowania zgłoszeń).


NAJNOWSZE ZGŁOSZENIA:
DAM PRACĘ

- Biuro tłumaczeń APLOQ SA poszukuje korektora >>>
- Drukarnia Opolgraf SA zatrudni dyrektora działu handlowego >>>
- Wydawnictwo Promic zatrudni >>>
- Wydawnictwo Regis poszukuje ilustratora >>>

- Wydawnictwo chrześcijańskie z Warszawy (Kabaty) poszukuje specjalisty na stanowisko „marketing i handel księgarsko-hurtowy” >>>

- Wydawnictwo chrześcijańskie poszukuje pracownika do działu mediów społecznościowych >>>

- Zespół Szkół Poligraficznych w Warszawie zatrudni >>>

- Wydawnictwo Promic zatrudni >>>


SZUKAM PRACY:
- Redakcja, korekta, skład tekstu (Beata Kostrzewska) (więcej)
- Redaktorka i korektorka (Joanna Rączkowiak) (więcej)
- Tłumaczka: j. hiszpański i j. portugalski (Katarzyna Ulma-Lechner) (więcej)
- Researcher (Mirela Tomczyk) (więcej)

04-01-2008
INFORMACJE DLA WYDAWCÓW
Informacyjny dział zawierając ceny na usługi, drobne informacje dot. np. poszukiwanych autorów, ilustracji, właścicieli praw autorskich itp.
[ więcej... ]
03-01-2008
OGŁOSZENIA DROBNE
W tym dziale zamieszczamy drobne ogłoszenia wydawców dot. np. poszukiwania autorów, ilustracji, właścicieli praw autorskich itp.
UWAGA: koszt zamieszczenia ogłoszenia (przez jeden rok) - 30,00 zł + 23% VAT (dla prenumeratorów „Wydawcy” - bezpłatnie).
Zgłoszenia: wydawca@go2.pl

Najnowsze ogłoszenie:


Uwaga - Autorów piszących publikacje z zakresu literaturu faktu, kryminału, sensacji, fantasy, jak również poezję prosimy o przesyłanie nam swoich propozycji:
adres e-mail: office@favoryta.com

Serdecznie zapraszamy, odpowiemy na każdy list składając propozycję.

01-01-2006
LUDZIE POLSKIEJ KSIĄŻKI
01-01-2005
RYNEK WYDAWNICZY - WYKAZ FIRM
ORGANIZACJE BRANŻOWE
SZKOLENIA
WYDAWNICTWA
Rynek Wydawniczy
KSIĄŻKA SZUKA WYDAWCY  | AUDIOBOOKI | OGŁOSZENIA DROBNE | BIBLIOFILSTWO | DOTACJE | RYNEK WYDAWNICZY ZA GRANICĄ | CZASOPISMA | RYNEK PUBLIKACJI ELEKTRONICZNYCH | WYDAWNICTWA | RÓŻNE | PRACA | RYNEK WYDAWNICZY | ORGANIZACJE BRANŻOWE | KADRY | LUDZIE KSIĄŻKI |

22-08-2006
STANOWISKO RADY PIK w SPRAWIE CEN PODRĘCZNKÓW
Wysuwane przez polityków koalicji rządzącej postulaty obniżenia cen podręczników doprowadziły do społecznego przekonania, iż podręczniki są drogie i że obniżenie ich ceny – nawet do 50% obecnej ceny detalicznej – nie tylko jest możliwe, ale leży również w interesie społecznym.

Wysuwane przez polityków koalicji rządzącej postulaty obniżenia cen podręczników doprowadziły do społecznego przekonania, iż podręczniki są drogie i że obniżenie ich ceny – nawet do 50% obecnej ceny detalicznej – nie tylko jest możliwe, ale leży również w interesie społecznym. Rada PIK pragnie zwrócić uwagę opinii publicznej na niebezpieczeństwa wiążące się z takimi oczekiwaniami. Trzeba przede wszystkim podkreślić, iż tak znaczna obniżka jest po prostu niemożliwa, chyba że wyprodukuje się podręczniki od nowa w taki sposób, aby stały się warte swej nowej ceny. Wtedy jednak Polska na całe dziesięciolecia spadnie do rzędu pariasów Europy i stanie się rezerwuarem taniej siły roboczej. Jak pokazują badania opinii publicznej, rodzice nie życzą sobie obniżenia poziomu edukacji, a wydatki na wykształcenie dziecka są wciąż traktowane w Polsce jako najważniejsza inwestycja. Nie wolno politykom w imię populizmu i krótkowzrocznych korzyści politycznych niszczyć jednej z najważniejszych narodowych wartości.

Wydawcy wielokrotnie wykazywali, iż ceny podręczników szkolnych są relatywnie niskie, jeśli porównać je z cenami innych książek lub z ceną całej wyprawki szkolnej (podręczniki stanowią 48% całkowitych wydatków rodziców ucznia związanych ze szkołą na początku roku szkolnego – wg badań OBOP). Z drugiej strony jest oczywiste, iż rodziny wielodzietne wydatek na podręczniki odczuwają jako bardzo wysoki, istnieje też bardzo duża grupa rodzin, których w ogóle nie stać na ich zakup, nawet gdyby cena była o 50% niższa.

Rada PIK pragnie podkreślić, iż dążenie do obniżenia cen podręczników wiąże się z konsekwencjami, które mogą mieć odwrotny do zamierzonego skutek społeczny. Podzielając zatem troskę polityków o dostęp wszystkich uczniów do dóbr edukacyjnych, pragniemy wskazać realne możliwości obniżek cen podręczników, przedstawiając jednocześnie zagrożenia związane z planami MEN.

W naszym przekonaniu możliwe są następujące działania prowadzące do obniżenia ceny zakupu podręczników dla rodziców uczniów:

1) Warto ustabilizować liczbę podręczników w szkole poprzez wybór przez nauczycieli tzw. szkolnego zestawu podręczników, zawierającego maksymalnie po 3 tytuły do każdego przedmiotu (tak jak w projekcie PiS nowelizacji ustawy o systemie oświaty). Takie rozwiązanie zachowuje wolność wyboru nauczyciela, umożliwia dostosowanie podręcznika do poziomu uczniów oraz nie likwiduje pluralizmu podręczników na rynku, ograniczając zarazem liczbę podręczników w danej szkole. Pozwala także na funkcjonowanie podręczników ambitniejszych, eksperymentalnych, z reguły niskonakładowych.

2) Warto zobowiązać dyrektorów szkół do organizacji sprzedaży podręczników używanych – ten rynek przekracza 40% całego rynku, całkowite wyeliminowanie pośrednictwa na rynku wtórnym z pewnością doprowadziłoby do znaczącej obniżki cen.

3) Warto zobowiązać dyrektorów szkół do składania przez szkoły zbiorowych zamówień na podręczniki u wybranych dostawców (wydawców, księgarzy), z wykorzystaniem jednakże pełnej obsługi sprzedaży przez tychże dostawców (dostawa, rozdział, zbieranie pieniędzy, obsługa reklamacji i zwrotów). Taka sprzedaż w szkole powinna być w pełni fiskalizowana z gwarancją, iż rabaty udzielane przez dostawców zostaną przekazane uczniom. Według szacunków opracowanych przez Izbę Księgarstwa Polskiego, skierowanie niemal całej sprzedaży do księgarń spowodowałoby, że wszyscy uczniowie otrzymaliby co najmniej 10-procentowy rabat.

4) Warto zorganizować znaczącą i realną pomoc dla tych rodzin, których nie stać na zakup podręczników na przykład poprzez:

a) ulgi podatkowe dla rodzin wielodzietnych z tytułu zakupu podręczników;

b) rozszerzenie akcji „Wyprawka szkolna” z I klasy szkoły podstawowej na wszystkie dzieci wytypowane przez opiekę społeczną na wszystkich poziomach nauczania;

c) pozyskanie środków na pomoc najbiedniejszym rodzinom z funduszy unijnych;

d) zakup dla bibliotek szkolnych odpowiedniej liczby podręczników, które byłyby potem wypożyczane najbiedniejszym.

5) Warto wprowadzić takie zmiany w prawie autorskim, aby wszystkie materiały objęte ochroną prawa autorskiego mogły być wykorzystywane w podręcznikach szkolnych bądź bezpłatnie, bądź za zmniejszoną opłatą.

6) Warto dostosować przeładowane programy nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych do trzyletniego kursu nauczania, co w sposób naturalny spowoduje „odchudzenie”, a zarazem potanienie podręczników.

Trudno ocenić w procentach skalę obniżki kosztu zakupu podręczników – wskazane wyżej posunięcia niewątpliwie ustabilizowałyby rynek podręczników szkolnych i spowodowałyby znaczącą obniżkę ich cen, a tym samym sprawiły, iż każde dziecko w Polsce miałoby podręcznik do swej dyspozycji.

Ogłaszane przez MEN w mediach zapowiedzi programu „Tani podręcznik” zawierają zwykle trzy powtarzające się elementy: przetarg na podręczniki organizowany przez szkoły, eliminacja pośrednictwa hurtu i księgarzy przy jednoczesnym przerzuceniu całego ciężaru organizacji zakupu podręczników na szkoły (tzn. nauczycieli) oraz, po trzecie, administracyjne ograniczenie liczby podręczników do trzech do danego przedmiotu w całym kraju. Rada PIK ostrzega, iż wprowadzenie każdego z trzech zapowiadanych elementów może mieć katastrofalne skutki. W wypadku towaru tak specyficznego jak podręcznik procedura przetargu jest z całą pewnością bardziej korupcjogenna niż w jakimkolwiek innej gałęzi produkcji. Uwaga ta dotyczy wszystkich szczebli obrotu książką. Likwidacja księgarń oznacza kulturalne spustoszenia, które trudno nawet przewidzieć. Trudno też uwierzyć, że szkoły zechcą wykonywać olbrzymią pracę związaną z zakupem podręczników za darmo, ponadto techniczna organizacja sprzedaży przez szkoły doprowadzi do paraliżu szkół na kilka tygodni. Ograniczenie liczby podręczników do trzech w całym kraju nieuchronnie wprowadzi do ich oceny kryteria pozamerytoryczne i w efekcie spowoduje spadek jakości książek, a co za tym idzie – obniżenie poziomu edukacji.

Rada PIK nie jest w stanie zaakceptować proponowanych przez MEN rozwiązań. Apelujemy do władz o to, by konieczne zmiany w systemie edukacji i obrotu podręcznikami uwzględniały wskazany wyżej interes społeczny, nie rezygnując zarazem z zalet systemu opartego na wolnym rynku i wolnej konkurencji.W imieniu Rady Polskiej Izby Książki

dr Piotr Marciszuk

Prezes PIKWarszawa 21 sierpnia 2006 r.
[ powrót ]
Portal www.wydawca.com.pl., miesięcznik ,,Wydawca"; Księgarnia Branżowa [ więcej ›› ]

Konkursy | Organizacje | PTWK | Poligrafia | Prawo | Promocje | Szkolenia | Targi | Linki | Książki | Antykwariat | Czasopismo