WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  Twój koszyk WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  szukaj
 Edytorstwo 
 Konkursy 
 Księgarstwo 
 PTWK 
 Szkolenia 
 Technika 
 Prawo 
 Rynek Wydawniczy 
 Targi 
 Linki 
Ważne
10-07-2019
DRUKARZE O POTRZEBIE ZMIANY MINISTERSTWA ODPOWIEDZIALNEGO ZA POLIGRAFIĘ - PODPISZ PETYCJĘ!
Pan Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze,
My, przedstawiciele polskiego przemysłu poligraficznego oraz opakowań z nadrukiem, zwracamy się z prośbą o zmianę podległości naszej branży Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Ministra Przedsiębiorczości i Technologii lub Ministra Inwestycji i Rozwoju.
[ więcej... ]
20-11-2018
ZESPÓŁ SZKÓŁ POLIGRAFICZNYCH W WARSZAWIE ZATRUDNI
Zespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie zatrudni od 1.09.2019 r. w pełnym wymiarze godzin
[ więcej... ]
18-06-2018
STAN CZYTELNICTWA W POLSCE - RAPORT BIBLIOTEKI NARODOWEJ
Biblioteka Narodowa podała wyniki kolejnego badania czytelnictwa w Polsce. Badania przeprowadzono na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 3185 respondentów w wieku co najmniej 15 lat. Z respondentami rozmawiano między 18 listopada a 7 grudnia 2017 roku.
[ więcej... ]
01-09-2009
KSIĄŻKA SZUKA WYDAWCY
Od redakcji: „Książka szuka wydawcy" to branżowy dział, który ma pomóc wydawcom w ich bieżącej pracy. Zachęcamy potencjalnych autorów do zgłaszania swych propozycji. Z góry jednak uprzedzamy, że zamieszczać będziemy wyłącznie propozycje naszym zdaniem wartościowe i godne uwagi kolegów-wydawców.

Najnowsze zgłoszenie: Miecz czy sztylet. Gra z topiką rycerską w dramatach i rapsodach baśniowo-historycznych Juliusz Słowackiego Aneta Cierechowicz >>
Bohater krainy kruków Aneta Cierechowicz >>>
04-01-2008
PRACA W WYDAWNICTWACH i POLIGRAFII
Zachęcamy Państwa do informowania nas o poszukiwanych pracownikach, autorach, a osoby poszukujące pracę do zgłaszania swych ofert (sprawdź warunki przyjmowania zgłoszeń).


NAJNOWSZE ZGŁOSZENIA:
DAM PRACĘ

- Biuro tłumaczeń APLOQ SA poszukuje korektora >>>
- Wydawnictwo Promic zatrudni >>>
- Wydawnictwo Regis poszukuje ilustratora >>>

- Wydawnictwo chrześcijańskie z Warszawy (Kabaty) poszukuje specjalisty na stanowisko „marketing i handel księgarsko-hurtowy” >>>

- Wydawnictwo chrześcijańskie poszukuje pracownika do działu mediów społecznościowych >>>

- Zespół Szkół Poligraficznych w Warszawie zatrudni >>>

- Wydawnictwo Promic zatrudni >>>


SZUKAM PRACY:
- Pisarka, korektorka, tłumaczka (Marlena Nyszko) więcej
- Redakcja, korekta, skład tekstu (Beata Kostrzewska) (więcej)
- Redaktorka i korektorka (Joanna Rączkowiak) (więcej)
- Tłumaczka: j. hiszpański i j. portugalski (Katarzyna Ulma-Lechner) (więcej)
- Researcher (Mirela Tomczyk) (więcej)

04-01-2008
INFORMACJE DLA WYDAWCÓW
Informacyjny dział zawierając ceny na usługi, drobne informacje dot. np. poszukiwanych autorów, ilustracji, właścicieli praw autorskich itp.
[ więcej... ]
03-01-2008
OGŁOSZENIA DROBNE
W tym dziale zamieszczamy drobne ogłoszenia wydawców dot. np. poszukiwania autorów, ilustracji, właścicieli praw autorskich itp.
UWAGA: koszt zamieszczenia ogłoszenia (przez jeden rok) - 30,00 zł + 23% VAT (dla prenumeratorów „Wydawcy” - bezpłatnie).
Zgłoszenia: wydawca@go2.pl

Najnowsze ogłoszenie:


Uwaga - Autorów piszących publikacje z zakresu literaturu faktu, kryminału, sensacji, fantasy, jak również poezję prosimy o przesyłanie nam swoich propozycji:
adres e-mail: office@favoryta.com

Serdecznie zapraszamy, odpowiemy na każdy list składając propozycję.

01-01-2006
LUDZIE POLSKIEJ KSIĄŻKI
01-01-2005
RYNEK WYDAWNICZY - WYKAZ FIRM
ORGANIZACJE BRANŻOWE
SZKOLENIA
WYDAWNICTWA
Rynek Wydawniczy
KSIĄŻKA SZUKA WYDAWCY  | AUDIOBOOKI | OGŁOSZENIA DROBNE | BIBLIOFILSTWO | DOTACJE | RYNEK WYDAWNICZY ZA GRANICĄ | CZASOPISMA | RYNEK PUBLIKACJI ELEKTRONICZNYCH | WYDAWNICTWA | RÓŻNE | PRACA | RYNEK WYDAWNICZY | ORGANIZACJE BRANŻOWE | KADRY | LUDZIE KSIĄŻKI |

01-12-2006
,,TU CZYTAMY'' - PROGRAM INSTYTUTU KSIĄŻKI
Program „Tu Czytamy!” jest wieloletnim programem promocji czytelnictwa i wsparcia sektora książki organizowanym przez Instytut Książki z instutucjami partnerskimi.

Program zakłada równoległą współpracę z kilkoma typami instytucji partnerskich tj. ze szkołami, bibliotekami oraz organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami działającymi w przestrzeni publicznej i stopniowe rozszerzanie bazy partnerów na dwóch poziomach tj. przy realizacji projektów Instytutu Książki oraz przy realizacji projektów własnych przy wsparciu Instytutu Książki.

Program podzielony jest na kilka sektorów:
• Projekty edukacyjne adresowane do szkół, bibliotek, NGO
• Autorski festiwal Instytutu Książki 4 Pory Książki
• Nagroda „Nowa Kultura Nowej Europy”
• Inne imprezy promujące czytelnictwo w kraju
• strona internetowa www.instytutksiazki.pl

Projekty edukacyjne:
• Literacki Atlas Polski
• Autor na Żądanie
• DKK – Dyskusyjne Kluby Książkowe
• Pod Lokomotywą


Literacki Atlas Polski
Literacki Atlas Polski to projekt edukacyjno-wydawniczy, skierowany do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, realizowany wspólnie z Centrum Edukacji Obywatelskiej, Wydawnictwem "Bezdroża", Bibliotekami Wojewódzkimi i Fundacją Badań Literackich. Jest finansowany przez Ministerstwo Kultury w ramach Programu Operacyjnego "Promocja czytelnictwa".

W ramach projektu uczniowie pod opieką nauczyciela (np. bibliotekarz, polonista, historyk) zbierają świadectwa literackie związane z ich miejscowością, sąsiedztwem, regionem. Uczniowie szukają informacji na temat miejsc opisanych w utworach literackich lub miejscowości, w których autor urodził się, mieszkał, pracował, zostawił po sobie jakiś ślad.
W pierwszej edycji projektu (wrzesień 2005-grudzień 2006) wzięło udział 270 szkół. Najciekawsze znalezione przez uczniów świadectwa literackie znajdą się publikacji Literacki Atlas Polski, który ukaże się w grudniu 2006.

Rezultatem drugiej edycji projektu, która rozpoczęła się we wrześniu 2006 i potrwa do grudnia 2007, będzie stworzenie przewodników regionalnych.

Cele projektu:
• Zainteresowanie uczniów tzw. "żywą" literaturą,
• Wzmacnianie znaczenia tradycji i budowanie poczucia związku z nią,
• Poszerzenie wiedzy o literaturze, promocja czytelnictwa wśród młodych ludzi,
• Doświadczenia skutków własnych działań, poszukiwań, badań literackich,
• Bezpośrednie zaangażowanie uczniów w promocję swego regionu.
Instytut Książki i Centrum Edukacji Obywatelskiej zapewniają szkołom realizującym program:
• możliwość umieszczania informacji o szkole i realizowanym projekcie na stronie internetowej;
• materiały pomocnicze;
• wsparcie merytoryczne – konsultacje, dodatkowe materiały pomocnicze, szkolenia, wymianę informacji między grupami realizującymi projekt, pomoc w kontaktach ze specjalistami;
• kontakt i pomoc lokalnych koordynatorów;
• publikację zawierającą zebrane przez uczniów materiały.

Aby przystąpić do projektu należy przesłać kartę zgłoszenia szkoły pocztą na adres:

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej
00-666 Warszawa, ul. Noakowskiego 10/1
faks: 022 875 85 40 wew. 102
lub drogą e-mailową na adres: ania@ceo.org.pl
Termin zgłaszania projektów rozpoczynających się:
• w I semestrze upływa 30 listopada 2006
• w II semestrze upływa 30 marca 2007

Organizatorzy:
- Instytut Książki
- Centrum Edukacji Obywatelskiej


Autor na żądanie
Autor na żądanie to projekt promocji współczesnej literatury polskiej wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Realizowany wspólnie z Centrum Edukacji Obywatelskiej i Bibliotekami Wojewódzkimi.
Uczniowie w porozumieniu z nauczycielami języka polskiego tworzą literackie fankluby, w ramach których przygotowują materiały o autorze, piszą recenzje z jego książek albo eseje o jego twórczości.

Jak zrealizować projekt?
• Wybierzcie swojego ulubionego pisarza lub poetę.
• Załóżcie fanklub.
• Przeczytajcie napisane przez niego książki, wiersze, opowiadania… dowiedzcie się o nim jak najwięcej!
• Napiszcie esej lub recenzję, stwórzcie blog, zorganizujcie wystawę, załóżcie klub dyskusyjny, wystawcie sztukę…
Organizatorzy zapewniają:
• Materiały pomocnice: lista autorów i lektur;
• Szkolenia dla nauczycieli i uczniów;
• Pomoc w kontaktach z autorami i organizacji spotkań;
• Publikację materiałów przygotowanych przez uczniów na stronach internetowych.

Aby przystąpić do projektu należy przesłać wypełnioną kartę zgłoszenia na adres Centrum Edukacji Obywatelskiej:
00 - 666 Warszawa, ul. Noakowskiego 10/1
bądź faksem: 022 622 00 89 wew. 102
bądź e-mailem: anna.mirska@ceo.org.pl

Termin zgłoszeń upływa 30 marca 2007r.

Organizatorzy:
- Instytut Książki
- Centrum Edukacji Obywatelskiej


Dyskusyjne Kluby Książkowe (DDK)
Dyskusyjne Kluby Książkowe - to lokalne kluby czytelnicze działające przy bibliotekach, szkołach czy instytucjach kultury. Ich celem jest aktywizacja czytelników polegająca na wspólnym czytaniu wybranych książek, recenzowaniu ich i otwartej rozmowie o nich. Program ten jest współrealizowany przez British Council, który z powodzeniem realizuje podobny program w swoich bibliotekach.

Ideą DKK jest z jednej strony stworzenie możliwości rozmowy o książkach i pogłębiania wiedzy o nich, dla tych którzy są stałymi czytelnikami, a z drugiej przyciągnięcia do książek, ze względu na poruszane w nich tematy.

Działania wszystkich DKK będą miały swoje odbicie w mediach lokalnych (publikacja recenzji, omówienia wybranych książek etc.).

Szkolenia, które obecnie są przeprowadzane w 19 miastach Polski, mają doprowadzić do powstania Klubów od lutego roku 2007. W szkoleniach biorą udział precyzyjnie wybrani bibliotekarze i nauczyciele, którzy będą prowadzić kluby (optymalnie w rezultacie szkoleń powstaje 380 klubów w całym kraju).

Termin realizacji: I etap sierpień – grudzień 2006

Organizatorzy:
- Instytut Książki
- British Council
- Faces & Places


Pod Lokomotywą
Poprzez spotkania z autorami, konkursy, spotkania z aktorami i tematyczne wystawy Instytut Książki prezentuje i popularyzuje literaturę adresowaną do dzieci i młodzieży.

Stoiska Pod Lokomotywą, organizowane we współpracy z wydawnictwami od 2005 roku na warszawskich i krakowskich targach książki. Są jedynymi stoiskami na Targach adresowanymi tylko do najmłodszych czytelników, na których zapewniona jest przez cały czas trwania Targów profesjonalna opieka pedagogiczna.

Ostatnio, stoisko Pod Lokomotywą przygotowane zostało na 10. Targi Książki w Krakowie. Przez trzy dni najmłodsi brali udział w licznych konkursach literackich oraz poznawali najnowsze propozycje literatury dziecięcej i młodzieżowej.

Organizator:
- Instytut Książki
[ powrót ]
Portal www.wydawca.com.pl., miesięcznik ,,Wydawca"; Księgarnia Branżowa [ więcej ›› ]

Konkursy | Organizacje | PTWK | Poligrafia | Prawo | Promocje | Szkolenia | Targi | Linki | Książki | Antykwariat | Czasopismo