WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  Twój koszyk WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  szukaj
 Edytorstwo 
 Konkursy 
 Księgarstwo 
 PTWK 
 Szkolenia 
 Technika 
 Prawo 
 Rynek Wydawniczy 
 Targi 
 Linki 
Ważne
10-07-2019
DRUKARZE O POTRZEBIE ZMIANY MINISTERSTWA ODPOWIEDZIALNEGO ZA POLIGRAFIĘ - PODPISZ PETYCJĘ!
Pan Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze,
My, przedstawiciele polskiego przemysłu poligraficznego oraz opakowań z nadrukiem, zwracamy się z prośbą o zmianę podległości naszej branży Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Ministra Przedsiębiorczości i Technologii lub Ministra Inwestycji i Rozwoju.
[ więcej... ]
20-11-2018
ZESPÓŁ SZKÓŁ POLIGRAFICZNYCH W WARSZAWIE ZATRUDNI
Zespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie zatrudni od 1.09.2019 r. w pełnym wymiarze godzin
[ więcej... ]
18-06-2018
STAN CZYTELNICTWA W POLSCE - RAPORT BIBLIOTEKI NARODOWEJ
Biblioteka Narodowa podała wyniki kolejnego badania czytelnictwa w Polsce. Badania przeprowadzono na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 3185 respondentów w wieku co najmniej 15 lat. Z respondentami rozmawiano między 18 listopada a 7 grudnia 2017 roku.
[ więcej... ]
01-09-2009
KSIĄŻKA SZUKA WYDAWCY
Od redakcji: „Książka szuka wydawcy" to branżowy dział, który ma pomóc wydawcom w ich bieżącej pracy. Zachęcamy potencjalnych autorów do zgłaszania swych propozycji. Z góry jednak uprzedzamy, że zamieszczać będziemy wyłącznie propozycje naszym zdaniem wartościowe i godne uwagi kolegów-wydawców.

Najnowsze zgłoszenie: Miecz czy sztylet. Gra z topiką rycerską w dramatach i rapsodach baśniowo-historycznych Juliusz Słowackiego Aneta Cierechowicz >>
Bohater krainy kruków Aneta Cierechowicz >>>
04-01-2008
PRACA W WYDAWNICTWACH i POLIGRAFII
Zachęcamy Państwa do informowania nas o poszukiwanych pracownikach, autorach, a osoby poszukujące pracę do zgłaszania swych ofert (sprawdź warunki przyjmowania zgłoszeń).


NAJNOWSZE ZGŁOSZENIA:
DAM PRACĘ

- Biuro tłumaczeń APLOQ SA poszukuje korektora >>>
- Wydawnictwo Promic zatrudni >>>
- Wydawnictwo Regis poszukuje ilustratora >>>

- Wydawnictwo chrześcijańskie z Warszawy (Kabaty) poszukuje specjalisty na stanowisko „marketing i handel księgarsko-hurtowy” >>>

- Wydawnictwo chrześcijańskie poszukuje pracownika do działu mediów społecznościowych >>>

- Zespół Szkół Poligraficznych w Warszawie zatrudni >>>

- Wydawnictwo Promic zatrudni >>>


SZUKAM PRACY:
- Pisarka, korektorka, tłumaczka (Marlena Nyszko) więcej
- Redakcja, korekta, skład tekstu (Beata Kostrzewska) (więcej)
- Redaktorka i korektorka (Joanna Rączkowiak) (więcej)
- Tłumaczka: j. hiszpański i j. portugalski (Katarzyna Ulma-Lechner) (więcej)
- Researcher (Mirela Tomczyk) (więcej)

04-01-2008
INFORMACJE DLA WYDAWCÓW
Informacyjny dział zawierając ceny na usługi, drobne informacje dot. np. poszukiwanych autorów, ilustracji, właścicieli praw autorskich itp.
[ więcej... ]
03-01-2008
OGŁOSZENIA DROBNE
W tym dziale zamieszczamy drobne ogłoszenia wydawców dot. np. poszukiwania autorów, ilustracji, właścicieli praw autorskich itp.
UWAGA: koszt zamieszczenia ogłoszenia (przez jeden rok) - 30,00 zł + 23% VAT (dla prenumeratorów „Wydawcy” - bezpłatnie).
Zgłoszenia: wydawca@go2.pl

Najnowsze ogłoszenie:


Uwaga - Autorów piszących publikacje z zakresu literaturu faktu, kryminału, sensacji, fantasy, jak również poezję prosimy o przesyłanie nam swoich propozycji:
adres e-mail: office@favoryta.com

Serdecznie zapraszamy, odpowiemy na każdy list składając propozycję.

01-01-2006
LUDZIE POLSKIEJ KSIĄŻKI
01-01-2005
RYNEK WYDAWNICZY - WYKAZ FIRM
ORGANIZACJE BRANŻOWE
SZKOLENIA
WYDAWNICTWA
Rynek Wydawniczy
KSIĄŻKA SZUKA WYDAWCY  | AUDIOBOOKI | OGŁOSZENIA DROBNE | BIBLIOFILSTWO | DOTACJE | RYNEK WYDAWNICZY ZA GRANICĄ | CZASOPISMA | RYNEK PUBLIKACJI ELEKTRONICZNYCH | WYDAWNICTWA | RÓŻNE | PRACA | RYNEK WYDAWNICZY | ORGANIZACJE BRANŻOWE | KADRY | LUDZIE KSIĄŻKI |

07-09-2010
LIST POLSKIEJ IZBY DRUKU W SPRAWIE ZEROWEJ STAWKI VAT NA KSIĄŻKI


Warszawa, 3 września, 2010 r.Sz. Pan Maciej Grabowski
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów


Szanowny Panie Ministrze,
Polska Izba Druku reprezentuje dziesiątki tysięcy osób zatrudnionych w
przemyśle poligraficznym m.in. producentów książek, gazet czy też czasopism, dlatego też w sprawie wysokości stawki VAT na książki i prasę jesteśmy zaangażowani od roku 2004 tzn. od roku, w którym nasz kraj wstąpił w szeregi UE.

Przez te wszystkie lata, począwszy od Ministra J. Nenemana i wszystkich następnych włodarzy Ministerstwa Finansów (MF), Polska Izba Druku razem i osobno, z Izbą Wydawców Prasy jak i Polską Izbą Książki przecierała szlaki dla zrozumienia i popierania przez polski rząd idei zerowej stawki VAT na książki i prasę specjalistyczną, zarówno w eksporcie na rynek wewnątrzunijny jak i na rynku krajowym. Pomimo, że w tym czasie w Polsce zmieniały się zarówno rządy jak i rządzące ugrupowania polityczne, zawsze trafialiśmy na mniejszą lub większą obojętność w tej sprawie popartą czasem brakiem wiedzy o jej regulacjach w innych krajach unijnych. Zawsze jednak starano się bagatelizować skutki zwiększania wysokości tego podatku zarówno na konkurencyjność naszych wyrobów poligraficznych na rynkach zagranicznych (Polska jest tu liczącym się graczem) jak też fakt, że wzrost cen książek uderza w najbardziej wartościową część naszego społeczeństwa.

Przygotowaliśmy dla MF dwa opracowania finansowo-prawne wykonane przez jedną z czołowych światowych firm konsultingowych opisujące wszystkie uwarunkowania legislacyjne umożliwiające stosowanie zerowej stawki VAT, spowodowaliśmy kilka interpelacji poselskich na temat wadliwych (w tym zakresie) interpretacji ustawy VATowskiej przez niektóre krajowe organy skarbowe.

Odbyliśmy jako członkowie licznych delegacji środowiskowych kilka spotkań z szefami resortu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (trzeba tu dodać, że zawsze przynajmniej werbalnie popierali nasze inicjatywy). Tak udało się najpierw uzyskać zerową stawkę podatku VAT dla w/w produktów w latach 2004-2007 a następnie tę derogatywę szczęśliwie przedłużyć do końca br.

Od prawie dwóch lat odbywały się rozmowy przedstawicieli naszego środowiska (formalne i nieformalne) z osobami mającymi wpływ pośredni lub bezpośredni na podjęcie starań w UE na utrzymanie tych korzystnych dla nas regulacji.

Prognozy naszych rozmówców, co do możliwości utrzymania tych rozwiązań już wtedy były pesymistyczne, a jedynym uzasadnieniem tego pesymizmu było twierdzenie, że już raz nam przedmiotową derogatywę przedłużono, więc praktycznie wyczerpuje to szanse na skuteczność dalszych działań.

Dzisiejsze rezultaty starań polskiego rządu nie są, więc zaskoczeniem, co nie znaczy, że nie są całkowicie rozczarowujące.

Obecnie media publikują liczne artykuły z argumentami przeciwko zmianie w/w stawki jak też ostatnią w tej sprawie korespondencję z panem Ministrem pana Piotra Marciszuka prezesa Polskiej Izby Książki.
Naszym zdaniem wszystko w tej sprawie zostało już powiedziane, argumenty wyłuszczone po wielokroć wszystkim (jak wyżej wspomniano) decydentom.

Czego więc brakuje? Jednej i tej samej rzeczy od początku. Jest nią całkowita determinacja w osiągnięciu celu, w który się wierzy, przy jednoczesnym rozumieniu implikacji wynikających z ewentualnej porażki. My tak jak i nasi koledzy zastawiamy się czy owej determinacji nie zastąpiono obecnie wyłącznie urzędniczą rutyną.

To pismo jest, więc dokumentem naszego nieustającego poparcia w tej sprawie wszystkich organizacji, stowarzyszeń i zwykłych czytelników owych książek, którzy są za utrzymaniem obecnej stawki podatku VAT na książki i prasę specjalistyczną.

Owi czytelnicy to gwarant dalszego rozwoju naszego kraju, jego cywilizacyjnego postępu i rozwoju kultury. Jeśli ich liczba będzie maleć, do głosu dojdzie zaściankowość, wszechobecna głupota i populizm. Dzisiaj jest jeszcze nadzieja i oby jak często bywa, nie umarła na samym końcu.


Z poważaniem,
W imieniu Rady Polskiej Izby Druku
Dyrektor Ryszard Czekała
Do wiadomości:
Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrów
Pan Jacek Rostowski, Minister Finansów[ powrót ]
Portal www.wydawca.com.pl., miesięcznik ,,Wydawca"; Księgarnia Branżowa [ więcej ›› ]

Konkursy | Organizacje | PTWK | Poligrafia | Prawo | Promocje | Szkolenia | Targi | Linki | Książki | Antykwariat | Czasopismo