WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  Twój koszyk WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  szukaj
 Edytorstwo 
 Konkursy 
 Księgarstwo 
 PTWK 
 Szkolenia 
 Technika 
 Prawo 
 Rynek Wydawniczy 
 Targi 
 Linki 
Ważne
10-07-2019
DRUKARZE O POTRZEBIE ZMIANY MINISTERSTWA ODPOWIEDZIALNEGO ZA POLIGRAFIĘ - PODPISZ PETYCJĘ!
Pan Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze,
My, przedstawiciele polskiego przemysłu poligraficznego oraz opakowań z nadrukiem, zwracamy się z prośbą o zmianę podległości naszej branży Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Ministra Przedsiębiorczości i Technologii lub Ministra Inwestycji i Rozwoju.
[ więcej... ]
20-11-2018
ZESPÓŁ SZKÓŁ POLIGRAFICZNYCH W WARSZAWIE ZATRUDNI
Zespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie zatrudni od 1.09.2019 r. w pełnym wymiarze godzin
[ więcej... ]
18-06-2018
STAN CZYTELNICTWA W POLSCE - RAPORT BIBLIOTEKI NARODOWEJ
Biblioteka Narodowa podała wyniki kolejnego badania czytelnictwa w Polsce. Badania przeprowadzono na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 3185 respondentów w wieku co najmniej 15 lat. Z respondentami rozmawiano między 18 listopada a 7 grudnia 2017 roku.
[ więcej... ]
01-09-2009
KSIĄŻKA SZUKA WYDAWCY
Od redakcji: „Książka szuka wydawcy" to branżowy dział, który ma pomóc wydawcom w ich bieżącej pracy. Zachęcamy potencjalnych autorów do zgłaszania swych propozycji. Z góry jednak uprzedzamy, że zamieszczać będziemy wyłącznie propozycje naszym zdaniem wartościowe i godne uwagi kolegów-wydawców.

Najnowsze zgłoszenie: Miecz czy sztylet. Gra z topiką rycerską w dramatach i rapsodach baśniowo-historycznych Juliusz Słowackiego Aneta Cierechowicz >>
Bohater krainy kruków Aneta Cierechowicz >>>
04-01-2008
PRACA W WYDAWNICTWACH i POLIGRAFII
Zachęcamy Państwa do informowania nas o poszukiwanych pracownikach, autorach, a osoby poszukujące pracę do zgłaszania swych ofert (sprawdź warunki przyjmowania zgłoszeń).


NAJNOWSZE ZGŁOSZENIA:
DAM PRACĘ

- Biuro tłumaczeń APLOQ SA poszukuje korektora >>>
- Drukarnia Opolgraf SA zatrudni dyrektora działu handlowego >>>
- Wydawnictwo Promic zatrudni >>>
- Wydawnictwo Regis poszukuje ilustratora >>>

- Wydawnictwo chrześcijańskie z Warszawy (Kabaty) poszukuje specjalisty na stanowisko „marketing i handel księgarsko-hurtowy” >>>

- Wydawnictwo chrześcijańskie poszukuje pracownika do działu mediów społecznościowych >>>

- Zespół Szkół Poligraficznych w Warszawie zatrudni >>>

- Wydawnictwo Promic zatrudni >>>


SZUKAM PRACY:
- Redakcja, korekta, skład tekstu (Beata Kostrzewska) (więcej)
- Redaktorka i korektorka (Joanna Rączkowiak) (więcej)
- Tłumaczka: j. hiszpański i j. portugalski (Katarzyna Ulma-Lechner) (więcej)
- Researcher (Mirela Tomczyk) (więcej)

04-01-2008
INFORMACJE DLA WYDAWCÓW
Informacyjny dział zawierając ceny na usługi, drobne informacje dot. np. poszukiwanych autorów, ilustracji, właścicieli praw autorskich itp.
[ więcej... ]
03-01-2008
OGŁOSZENIA DROBNE
W tym dziale zamieszczamy drobne ogłoszenia wydawców dot. np. poszukiwania autorów, ilustracji, właścicieli praw autorskich itp.
UWAGA: koszt zamieszczenia ogłoszenia (przez jeden rok) - 30,00 zł + 23% VAT (dla prenumeratorów „Wydawcy” - bezpłatnie).
Zgłoszenia: wydawca@go2.pl

Najnowsze ogłoszenie:


Uwaga - Autorów piszących publikacje z zakresu literaturu faktu, kryminału, sensacji, fantasy, jak również poezję prosimy o przesyłanie nam swoich propozycji:
adres e-mail: office@favoryta.com

Serdecznie zapraszamy, odpowiemy na każdy list składając propozycję.

01-01-2006
LUDZIE POLSKIEJ KSIĄŻKI
01-01-2005
RYNEK WYDAWNICZY - WYKAZ FIRM
ORGANIZACJE BRANŻOWE
SZKOLENIA
WYDAWNICTWA
Rynek Wydawniczy
KSIĄŻKA SZUKA WYDAWCY  | AUDIOBOOKI | OGŁOSZENIA DROBNE | BIBLIOFILSTWO | DOTACJE | RYNEK WYDAWNICZY ZA GRANICĄ | CZASOPISMA | RYNEK PUBLIKACJI ELEKTRONICZNYCH | WYDAWNICTWA | RÓŻNE | PRACA | RYNEK WYDAWNICZY | ORGANIZACJE BRANŻOWE | KADRY | LUDZIE KSIĄŻKI |

SZUKAM PRACY | DAM PRACĘ |

26-04-2006
PRACE FEDERATION of EUROPEAN PUBLISHERS
Poniżej prezentujemy sprawozadnie Piotra Marciszuka
z prac Federation of European Publishers (Frankfurt październik 2005, Bruksela grudzień 2005 oraz Londyn marzec 2006)

FEP jest organizacją zajmującą się przede wszystkim monitorowaniem prac Parlamentu Europejskiego pod kątem interesów wydawców, lobbowaniem za rozwiązaniami sprzyjającymi rozwojowi rynku książki w Unii Europejskiej, a także śledzeniem różnych zagrożeń tego rynku, wypływających przede wszystkim z gwałtownego rozwoju mediów elektronicznych. W dobie dominacji Internetu najpoważniejszym problemem dla wydawców książek staje się ochrona praw własności intelektualnej do prac coraz szerzej dostępnych online. Dlatego jednym z głównych kierunków prac FEP jest ostatnio tzw. DRM (Digital Rights Management), projekty Komisji Europejskiej dotyczące digitalizacji zawartości europejskich bibliotek oraz uruchomione już projekty firmy Google, konkurencyjne wobec planów Komisji Europejskiej, która oprócz digitalizacji książek nie objętych copyrightem, ma cały projekt skierowany do autorów i wydawców książek chronionych prawem autorskim. FEP monitoruje również inne prace legislacyjne Parlamentu Europejskiego, by wypowiadać się na ich temat jeszcze przed ich uchwaleniem.

I.
Jedną z takich inicjatyw jest Dyrektywa o ochronie prawnej baz danych, która weszła w życie w 1996 roku. Wprowadziła ona w życie szczególną ochronę tzw. „nieoryginalnych” baz danych (tzw. sui generis) – chodzi tu o ochronę baz nieobjętych copyrightem (np. zbiory praw, programy telewizyjne, programy wyścigów konnych i wiele, wiele innych, ale także pewien rodzaj słowników i encyklopedii). Obecnie Komisja Europejska zleciła dokonanie przeglądu wpływu tej dyrektywy i ochrony sui generis na rozwój baz danych w Europie. Pierwsze wyniki badań stwierdziły, iż wpływ ekonomiczny dyrektywy jest nie do oszacowania, a zatem należy wycofać dyrektywę i szczególną ochronę baz danych. FEP po dyskusji wewnętrznej wystąpiła stanowczo przeciwko zmianie dyrektywy prezentując pogląd, iż stoimy dopiero u progu społeczeństwa informatycznego i dodatkowa ochrona baz danych jest niezbędna, coraz więcej bowiem treści przekazywanych jest online i offline, drogą internetową.

II.
Inną Dyrektywą dyskutowaną przez FEP jest Dyrektywa 2004/48/EC o wzmocnieniu praw własności intelektualnej. Dyrektywa ta weszła w życie w czerwcu 2004, państwa członkowskie mają obowiązek wdrożyć ją do kwietnia 2006. Jej przepisy nie są szczególnie nowe, opierają się na antypirackim ustawodawstwie istniejącym w większości państw członkowskich. Dyrektywa wymaga zharmonizowania środków walki z piractwem na tym samym poziomie we wszystkich krajach Unii i koncentruje się na komercyjnych nadużyciach prawa autorskiego. Komisja Europejska zaproponowała również (w innej dyrektywie) wzmocnienie kar dla przestępstw przeciwko naruszaniu praw autorskich: są tam konkretne propozycje kar za wykroczenia, o ile są one popełnione przez przestępcze organizacje i zagrażają społecznemu dobrobytowi i bezpieczeństwu – minimum 4 lata więzienia oraz kary finansowe od 100 000 do 300 000 euro. Propozycja dyrektywy pozwala państwom członkowskim na stosowanie jeszcze surowszych kar. FEP jest członkiem Antypirackiej Koalicji wraz z innymi stowarzyszeniami medialnymi, podejmując wraz z nimi działania lobbingowe przeciwko piractwu.

III.
Rzym 2 – współpraca w zakresie prawa cywilnego i handlowego: spory ponadnarodowe i zobowiązania pozakontraktowe. W 2003 powstał szkic Regulacji, który był dotychczas dyskutowany i ma zostać przyjęty w czerwcu 2006. Dotyczy przede wszystkim cywilnej odpowiedzialności za szkody poczynione innym. Propozycja nie chce naruszać rdzenia praw narodowych, lecz doprowadzić do jednolitych rozstrzygnięć sądów w Unii, gdy chodzi o ponadnarodowe spory. W przypadku ruchu wydawniczego dwie sprawy są szczególnie istotne: własność intelektualna (że prawo narodowe każdego członka Unii jest zgodne z międzynarodowymi traktatami) oraz problem zniesławienia (zwłaszcza w przypadku publikacji w Internecie, w którym wszyscy na całym świecie mają dostęp do tejże publikacji). Projekt regulacji zakładał, iż w przypadku zniesławienia tego typu osoba zniesławiona ma prawo żądać przeprosin i odwoływać się do praw w kraju, w którym siedzibę ma osoba (podmiot) zniesławiająca. FEP stoi na stanowisku, iż w tym przypadku winny mieć zastosowanie prawa kraju, do którego (i w którego języku) zniesławienie było kierowane, tj. do kraju konsumenta. Po gorących sporach Komisja Europejska wycofała kontrowersyjny punkt o zniesławieniu. Dyskusja trwa nadal, są bowiem zarówno zwolennicy jego wycofania, jak i przywrócenia w wersji zachowania praw kraju konsumenta. FEP stale stoi na stanowisku, iż wydawca winien mieć pewność prawnej legalności, gdy wydaje artykuł lub książkę.

IV.
Dyrektywa 77/388 o VAT.
Słynny Aneks H, wyliczający towary i usługi, które mogą w krajach członkowskich posiadać zerową lub zmniejszoną stawkę VAT, nie ulegnie żadnej zmianie. Książki i czasopisma pozostają w tej uprzywilejowanej strefie. Obecnie 23 z 25 krajów członkowskich korzystają z obniżonej stawki VAT. Oprócz Polski stawkę zerową mają jeszcze Wielka Brytania i Irlandia, a tylko Słowacja i Dania utrzymują podstawową stawkę VAT na książki. FEP usiłuje wpłynąć na Komisję Europejską, by obniżoną stawką objąć także publikacje w formie elektronicznej, wykazując szkodliwe skutki wysokiego opodatkowania publikacji elektronicznych – na razie bez rezultatu.

V.
Dyrektywa o kredycie konsumenckim (propozycja).
Celem propozycji jest zrównanie praw konsumenckich w całej Unii – należy nowelizować ustawę z 1987 roku, ponieważ ta ostatnia nie dotrzymywała kroku rozwojowi rynku usług finansowych w Unii i niewystarczająco wzmacniała przepływ pieniądza pomiędzy różnymi krajami Unii. Z perspektywy wydawców ważne jest, iż propozycja nowelizacji likwidowała możliwość sprzedaży „od drzwi do drzwi”, czemu zdecydowanie sprzeciwiała się FEP. Skutecznie, ponieważ w II wersji poprawek ta kwestia zniknęła.

VI.
„Eco-label” to ogólnoeuropejski, dobrowolny projekt mający na celu utrzymanie zrównoważonego, nie naruszającego równowagi ekologicznej rozwoju, projekt obejmujący szeroką gamę produkcji (m.in. lodówki, zmywarki, detergenty, tekstylia, produkty papiernicze itd.). FEP uważa, iż formuła Eco-label w przypadku wydawnictw nie służy takiemu rozwojowi, przeciwnie, może mieć w wielu przypadkach negatywny wpływ na gospodarkę lub edukację. Może też działać dyskryminująco: np. w edukacji podręczniki opatrzone taką nalepką mogą być preferowane przez władze i rodziców, podczas gdy bardziej odpowiednie dla uczniów ksiązki nie mają takiego oznaczenia. Książki nie są produktami wystandaryzowanymi – czytelnicy nie mają wyboru między porównywalnymi produktami oznaczonymi lub nie jako „eko”.
VII.

Program „Kultura 2007”.
Jest on kontynuacją programu „Kultura 2000”. Będzie realizowany w latach 2007-2013 z budżetem pomiędzy 400 a 600 mln euro (nie ma jeszcze konkretnej decyzji). Program ma trzy cele: międzynarodowa mobilność wszystkich działających w sferze kultury; międzynarodowa wymiana i krążenie dzieł sztuki i wyrobów artystycznych; dialog międzykulturowy. Program ma mieć szerszy zasięg niż „Kultura 2000”, a twórcy winni swobodnie zgłaszać interesujące ich tematy w zakresie ograniczonym jedynie powyższymi hasłami. Wydawcy książek nie wykorzystywali dotychczas w pełni linii kredytowania ich działalności przez Unię Europejską – dlatego celem FEP jest lepsza organizacja współnych wysiłków, by w pełni korzystać z funduszy pozostających do dyspozycji świata książki. W ramach FEP funkcjonują dwa programy kulturalne, rozpoczęte jeszcze w ramach programu „Kultura 2000” – „Get caught reading” oraz „European Book Platform”. Polska Izba Ksiązki wzięła udział w pierwszym programie, polegającym na „przyłapywaniu na czytaniu” znanych osobistości życia publicznego. Zorganizowaliśmy wystawę podczas Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie w 2005 roku, która została bardzo wysoko oceniona przez wszystkich międzynarodowych uczestników programu, uczestniczyliśmy również w ogólnej wystawie w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Byłem też członkiem jury, oceniającym w Paryżu amatorski, międzynarodowy konkurs fotograficzny w ramach akcji (polski fotografik, Michał Gruszczyński, zajął w nim II miejsce). Moje honorarium za zorganizowanie całej akcji, wraz z honorarium mej asystentki, w sumie ponad 14000 zł brutto, przekazałem w całości PIKowi w formie darowizny, by zminimalizować koszty mych służbowych wyjazdów zagranicznych. W drugim programie, „European Book Platform”, PIK nie bierze udziału.

VIII.
Problem tzw. „orphan works”, dzieł osieroconych, tzn. podlegających prawu autorskiemu (poniżej 70 lat od śmierci autora lub autora żyjącego), lecz charakteryzujących się tym, iż fizycznie nie można odnaleźć autora bądź jego spadkobierców. Publikacja takiego osieroconego dzieła może oznaczać poważne kłopoty dla wydawcy, ponieważ z prawnego puktu widzenia oznacza naruszenie praw autorskich ze wszystkimi należnymi karami. W Kanadzie utworzono niezależne ciało (Canadian Board), które w takich przypadkach wydaje licencję potwierdzającą dostateczność wysiłków wydawcy w poszukiwaniu autorów lub ich spadkobierców, przyjmuje opłaty na poczet honorarium (wg powszechnie funkcjonujących stawek), w przypadku odnalezienia się posiadacza praw wypłaca mu te pieniądze oraz potwierdza, że wydawca działał w dobrej wierze. Procedura ta wyklucza zaskarżenie wydawcy do sądu o naruszenie praw autorskich. FEP zaleca skopiowanie tego rozwiązania w krajach członkowskich Unii.


IX.
Program Google, zwany Google Books Library Project, którego celem jest zdigitalizowanie zawartości kilku najważniejszych bibliotek świata, posiadających przywilej tzw. egzemplarza obowiązkowego. W praktyce oznacza to dostępność online niemal wszystkich książek wydanych na świecie, dostępność również poprzez wyszukiwarki hasłowe. Projekt nie budzi wątpliwości, dopóki dotyczy tzw. public domain, czyli książek nie objętych ochroną prawa autorskiego. W przypadku książek chronionych copyrightem Google skanuje je w całości nie pytając o zgodę posiadaczy praw autorskich (autorów i wydawców); w pojedynczych przypadkach, gdy konkretny autor lub wydawca wyrazi sprzeciw, może on wycofać swoją książkę z projektu (opcja wyjścia, opt-out). Wydawcy protestują przeciw takiemu rozwiązaniu, domagają się, by pytać ich o zgodę przed skanowaniem książek i zapewnić ostatecznemu odbiorcy jedynie ograniczony dostęp do zeskanowanych dzieł (wybrane strony i hasła, działające promocyjnie), po podpisaniu umowy z autorem i wydawcą (opcja wejścia, opt-in). Spór wydawców z wyszukiwarką Google trwa, wydawcy w USA pozwali Google do sądu, oskarżając je o naruszenie prawa autorskiego. Drugi Projekt Google, zwany Google Book Search, adresowany do wydawców i obejmujący wyłącznie dzieła aktualnie wydawane, nie budzi aż takich wątpliwości, jest realizowany zgodnie z prawem, choć tutaj wydawcy również obawiają się pułapki – Google zobowiązują się do prezentacji w Internecie uzgodnionych z wydawcami fragmentów książek, ale skanują je w całości (wbrew umowie). Wydawcy obawiają się nieuprawnionego użytku swych wytworów oraz tego, iż w razie sporu nie mają szans na wygranie sprawy z gigantem (Google to obecnie jedna z największych firm świata).

X.
Projekt Komisji Europejskiej: „2010: biblioteki cyfrowe” – zapoczątkowany inicjatywą sześciu członków Unii, w tym Polski (list sześciu przywódców do J.Barroso z 2005 r, proponujący stworzyć europejską bibliotekę cyfrową). W projekcie mają uczestniczyć Biblioteki Narodowe państw członkowskich, projekt ma trzy zasadnicze cele: dostępność online zawartości bibliotek; digitalizacja zbiorów analogowych (w tym książek); zachowanie dla przyszłych pokoleń najcenniejszego dorobku narodów. Niestety w ocenie Komisji Europejskiej prawo autorskie stanowi jedną z głównych przeszkód w realizacji powyższych celów. Projekt Komisji Europejskiej nie jest jedynym pomysłem na digitalizację książek – obok projektów Google są też konkurencyjne pomysły Amazon oraz w wielu krajach europejskich sami wydawcy rozpoczęli prace nad digitalizacją dostępnych w handlu książek – lecz z zachowaniem wszystkich wymogów prawa autorskiego. Warto uświadomić szerokiej publiczności, iż wydawcy stanowią najważniejsze sito w wyborze olbrzymiej oferty możliwych książek – na rynku ukazują się tylko te, które zdaniem specjalistów warte są dużego ryzyka finansowego. Te, które się ukazują, są starannie opracowane merytorycznie i językowo. Nieograniczona dostępność za darmo wszystkich książek w Internecie oznacza de facto upadłość wszystkich wydawców, a tym samym sztuki wydawania książek. Internet stanie się olbrzymim śmietnikiem pozbawionym wartości merytorycznej i kompasu, jak się poruszać po tym chaotycznym zbiorze.
FEP zajęła wyraźne stanowisko wobec pomysłu – skądinąd bardzo wartościowego – szefów rządów i Komisji Europejskiej: prawo autorskie nie jest ograniczeniem, lecz niezbywalnym warunkiem zachowania jakości wszystkiego, co ukazuje się drukiem i cyfrowo. FEP jest za szerokim udostępnieniem publiczności zasobów europejskich bibliotek, ale wyłącznie za taką odpłatnością, która zapewni posiadaczom praw autorskich (autorom i wydawcom) godne zadośćuczynienie za poniesione przez nich inwestycje. W tym celu niezbędne jest rozwijanie technicznych środków DRM (Digital Rights Management), które ograniczą dostęp odbiorców do dzieł chronionych copyrightem i zapewnią ściągalność opłat za korzystanie z tychże dzieł (obecnie funkcjonują takie programy w systemach Adobe, MobiPocket i Microsoftu).

XI.
W Londynie (marzec 2006) miały miejsce inne jeszcze dyskusje, ważne dla środowiska wydawniczego. Dwa tematy wiązały się z karykaturami Mahometa, publikowanymi przez prasę europejską, które wywołały gwałtowne reakcje w świecie muzułmańskim. Otóż w odpowiedzi na tę sytuację w Parlamencie Europejskim zaproponowano powołanie komisji, która miałaby dokonać przeglądu wszystkich podręczników w Unii Europejskiej pod kątem tolerancji wobec innych religii, a zwłaszcza islamu. FEP po dyskusji stanowczo zaprotestowała przeciwko powołaniu takiej komisji, traktując jej cele jako rodzaj cenzury, niedopuszczalnej w dojrzałej demokracji. Drugi temat związany z tym samym wydarzeniem to propozycja zajęcia stanowiska FEP wobec problemu wolności słowa. Dyskusja, w obecności prezydenta International Publishers Association oraz wydawcy z Kairu, reprezentującego stanowisko muzułmanów, doprowadziła do wniosku, iż wolność słowa nie ogranicza się do Europy, demonstracje przeciwników publikacji karykatur Mahometa również są wyrazem wolności słowa (oczywiście przy potępieniu gwałtów, które niekiedy towarzyszyły protestom). W rezultacie FEP zrezygnowała z zajęcia stanowiska w tej sprawie uznając, iż winno je zająć IPA, jako organizacja nie tylko europejska, z konieczności uwzględniająca wszystkie stanowiska. W obu dyskusjach wziąłem aktywny udział.

XII.
Udział w posiedzeniu Komitetu Wykonawczego FEP w Londynie wzięli również prezydent IFRRO (International Federation of Reproduction Rights Organisation), Peter Shepherd oraz Olav Stokkmo, sekretarz generalny IFRRO. Zaproponowali oni FEP współpracę w zakresie ściągania opłat za korzystanie z utworów chronionych copyrightem w Internecie – współpraca taka wymaga podpisania wielu umów i zbadania sytuacji na poszczególnych rynkach – dlatego przedstawiciele IFRRO poprosili o wypełnienie ankiety, którą rozesłali do członków IFRRO w krajach Unii Europejskiej. Oferta została przyjęta z zainteresowaniem.
[ powrót ]
Portal www.wydawca.com.pl., miesięcznik ,,Wydawca"; Księgarnia Branżowa [ więcej ›› ]

Konkursy | Organizacje | PTWK | Poligrafia | Prawo | Promocje | Szkolenia | Targi | Linki | Książki | Antykwariat | Czasopismo