WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  Twój koszyk WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  szukaj
 Edytorstwo 
 Konkursy 
 Księgarstwo 
 PTWK 
 Szkolenia 
 Technika 
 Prawo 
 Rynek Wydawniczy 
 Targi 
 Linki 
Ważne
10-07-2019
DRUKARZE O POTRZEBIE ZMIANY MINISTERSTWA ODPOWIEDZIALNEGO ZA POLIGRAFIĘ - PODPISZ PETYCJĘ!
Pan Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze,
My, przedstawiciele polskiego przemysłu poligraficznego oraz opakowań z nadrukiem, zwracamy się z prośbą o zmianę podległości naszej branży Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Ministra Przedsiębiorczości i Technologii lub Ministra Inwestycji i Rozwoju.
[ więcej... ]
20-11-2018
ZESPÓŁ SZKÓŁ POLIGRAFICZNYCH W WARSZAWIE ZATRUDNI
Zespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie zatrudni od 1.09.2019 r. w pełnym wymiarze godzin
[ więcej... ]
18-06-2018
STAN CZYTELNICTWA W POLSCE - RAPORT BIBLIOTEKI NARODOWEJ
Biblioteka Narodowa podała wyniki kolejnego badania czytelnictwa w Polsce. Badania przeprowadzono na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 3185 respondentów w wieku co najmniej 15 lat. Z respondentami rozmawiano między 18 listopada a 7 grudnia 2017 roku.
[ więcej... ]
01-09-2009
KSIĄŻKA SZUKA WYDAWCY
Od redakcji: „Książka szuka wydawcy" to branżowy dział, który ma pomóc wydawcom w ich bieżącej pracy. Zachęcamy potencjalnych autorów do zgłaszania swych propozycji. Z góry jednak uprzedzamy, że zamieszczać będziemy wyłącznie propozycje naszym zdaniem wartościowe i godne uwagi kolegów-wydawców.

Najnowsze zgłoszenie: Miecz czy sztylet. Gra z topiką rycerską w dramatach i rapsodach baśniowo-historycznych Juliusz Słowackiego Aneta Cierechowicz >>
Bohater krainy kruków Aneta Cierechowicz >>>
04-01-2008
PRACA W WYDAWNICTWACH i POLIGRAFII
Zachęcamy Państwa do informowania nas o poszukiwanych pracownikach, autorach, a osoby poszukujące pracę do zgłaszania swych ofert (sprawdź warunki przyjmowania zgłoszeń).


NAJNOWSZE ZGŁOSZENIA:
DAM PRACĘ

- Biuro tłumaczeń APLOQ SA poszukuje korektora >>>
- Wydawnictwo Promic zatrudni >>>
- Wydawnictwo Regis poszukuje ilustratora >>>

- Wydawnictwo chrześcijańskie z Warszawy (Kabaty) poszukuje specjalisty na stanowisko „marketing i handel księgarsko-hurtowy” >>>

- Wydawnictwo chrześcijańskie poszukuje pracownika do działu mediów społecznościowych >>>

- Zespół Szkół Poligraficznych w Warszawie zatrudni >>>

- Wydawnictwo Promic zatrudni >>>


SZUKAM PRACY:
- Pisarka, korektorka, tłumaczka (Marlena Nyszko) więcej
- Redakcja, korekta, skład tekstu (Beata Kostrzewska) (więcej)
- Redaktorka i korektorka (Joanna Rączkowiak) (więcej)
- Tłumaczka: j. hiszpański i j. portugalski (Katarzyna Ulma-Lechner) (więcej)
- Researcher (Mirela Tomczyk) (więcej)

04-01-2008
INFORMACJE DLA WYDAWCÓW
Informacyjny dział zawierając ceny na usługi, drobne informacje dot. np. poszukiwanych autorów, ilustracji, właścicieli praw autorskich itp.
[ więcej... ]
03-01-2008
OGŁOSZENIA DROBNE
W tym dziale zamieszczamy drobne ogłoszenia wydawców dot. np. poszukiwania autorów, ilustracji, właścicieli praw autorskich itp.
UWAGA: koszt zamieszczenia ogłoszenia (przez jeden rok) - 30,00 zł + 23% VAT (dla prenumeratorów „Wydawcy” - bezpłatnie).
Zgłoszenia: wydawca@go2.pl

Najnowsze ogłoszenie:


Uwaga - Autorów piszących publikacje z zakresu literaturu faktu, kryminału, sensacji, fantasy, jak również poezję prosimy o przesyłanie nam swoich propozycji:
adres e-mail: office@favoryta.com

Serdecznie zapraszamy, odpowiemy na każdy list składając propozycję.

01-01-2006
LUDZIE POLSKIEJ KSIĄŻKI
01-01-2005
RYNEK WYDAWNICZY - WYKAZ FIRM
ORGANIZACJE BRANŻOWE
SZKOLENIA
WYDAWNICTWA
Rynek Wydawniczy
KSIĄŻKA SZUKA WYDAWCY  | AUDIOBOOKI | OGŁOSZENIA DROBNE | BIBLIOFILSTWO | DOTACJE | RYNEK WYDAWNICZY ZA GRANICĄ | CZASOPISMA | RYNEK PUBLIKACJI ELEKTRONICZNYCH | WYDAWNICTWA | RÓŻNE | PRACA | RYNEK WYDAWNICZY | ORGANIZACJE BRANŻOWE | KADRY | LUDZIE KSIĄŻKI |

LUDZIE POLSKIEJ KSIĄŻKI (BIOGRAMY) | RÓŻNE | POSTACI | WYWIADY | KĄCIK PAMIĘCI |

01-06-2015
MAREK TOBERA Z TYTUŁEM DOKTORA HABILITOWANEGO


W sobotę 30 maja znany, ceniony i lubiany w branży wydawniczej MAREK TOBERA podjął uroczystym bankietem swych przyjaciół i współpracowników z Uniwersytetu Warszawskiego i rynku książki. Okazja była nie byle jaka - 29 kwietnia Rada Naukowa Wydziału Historycznego UW nadała mu stopień doktora habilitowanego na podstawie cyklu publikacji na temat „Przemiany na polskim rynku książki w latach 1989-2000”. Uwzględniono również jego dorobek dotyczący badań nad takimi zagadnieniami jak dzieje prasy satyrycznej i kultury popularnej z przełomu XIX i XX w., historia cenzury rosyjskiej w tym okresie, publicystyka polityczna dwudziestolecia międzywojennego oraz rynek księgarski w początkach PRL.

Złożyć gratulacje dr. hab. Markowi Toberze na bankiet w Klubie Profesorskim UW przybyło około 40 gości ze środowiska akademickiego (gł. pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW), wydawniczo-księgarskiego, wykładowców Podyplomowych Studiów Polityki Wydawniczej i Księgarstwa UW.

Witając gości M. Tobera podziękował przede wszystkim kadrze IINiSBUW za wsparcie jego cyklu habilitacyjnego: prof. dr hab. Elżbiecie Barbarze Zybert – pani dziekan Wydziału Historycznego UW, prof. dr hab. Barbarze Sosińskiej-Kalacie (z Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, przew. Rady Naukowej Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW), prof. dr hab. Dariuszowi Kuźminie – dyrektorowi Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, dr. hab., prof. UW Jackowi Puchalskiemu (IINiSB UW, jeden z recenzentów cyklu hab. Marka Tobery), dr. hab., prof. UW Jackowi Soszyńskiemu (IINiSB UW, sekretarz Komisji hab. ds. oceny dorobku habilitanta, referował jej ustalenia na posiedzeniu Rady Naukowej RH UW), dr. hab., prof. UW Jerzemu Franke (IINiSB UW, członek Komisji hab. ds. oceny dorobku habilitanta), dr. hab. prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Januszowi Kosteckiemu oraz Bogdanowi Klukowskiemu (współautorzy książek napisanych wspólnie z M. Toberą).

Podziękował też koleżankom i kolegom ze środowiska wydawniczo-księgarskiego – za lata wspólnie spędzone na rynku książki, zajęcia prowadzone na PSPWiK oraz cenne informacje, które mógł wykorzystywać w tekstach naukowych i podczas zajęć dydaktycznych na UW.

Nowo upieczonemu doktorowi habilitowanemu z kolei gratulowali: Elżbieta Barbara Zybert, Dariusz Kuźmina, Piotr Dobrołęcki – red. nacz. Magazynu Literackiego Książki (w imieniu wydawców). Piękne życzenia po łacinie złożyła Anna Radziejowska-Hilchen (IINiSB UW, wdowa po znanym bibliofilu i antykwariuszu Michale Hilchenie).

Po „części oficjalnej" na gości czekał suto zastawiony stół. Było smacznie i miło.

    Marku - gratulujemy!!!!
    Redakcja „Wydawcy"
Marek Tobera
(ur. 1955), doktor hab. nauk humanistycznych. Po studiach (historia na UW) pracował w Głównej Księgarni Naukowej im. Bolesława Prusa w Warszawie, a następnie w Instytucie Badań Literackich PAN. Od 1979 roku do schyłku lat 80. zajmował się społecznie drobnym kolportażem publikacji drugiego obiegu. Po 1989 roku pisał recenzje m.in. dla „Obiegu bez Cenzury” i „Ex Libris”, był redaktorem w Niezależnej Agencji Prasowej, współpracownikiem wydawnictwa Kronika i ponownie księgarzem w GKN im. Bolesława Prusa. W latach 1993-2003 związany z „Notesem Wydawniczym” (m.in. jako redaktor naczelny i prezes zarządu), w latach 1996-1999 przewodniczył kapitule Nagrody Sezonu Wydawniczo - Księgarskiego „Ikar”, współpracował z II Programem Polskiego Radia („Nowości Wydawnicze” – audycja Ewy Prządki). Obecnie jest wykładowcą w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW (m.in. zajęcia dotyczące zagadnień wydawniczych i księgarskich, prac redakcyjnych, historii prasy) oraz kierownikiem Podyplomowych Studiów Polityki Wydawniczej i Księgarstwa UW. Otrzymał Złotą Odznakę SKP (2007) oraz odznakę „Zasłużony dla kultury polskiej” (2011). Autor publikacji z dziedziny historii książki i prasy; ostatnio ukazały się m.in. opracowania W tym niezwykłym czasie. Początki transformacji polskiego rynku książki (1989-1995) (napisane wspólnie z Bogdanem Klukowskim – Wydawnictwo Akademickie Sedno, 2013) oraz Prasa Królestwa Polskiego w opinii władz cenzury rosyjskiej (1901-1914). Dokumenty (wspólnie z Januszem Kosteckim – Of. Wydawnicza Aspra JR). Rodzina: córka. Zainteresowania: historia najnowsza, książka i prasa w XX wieku i współcześnie, publicystyka polityczna, jazz, piłka nożna.
[ powrót ]
Portal www.wydawca.com.pl., miesięcznik ,,Wydawca"; Księgarnia Branżowa [ więcej ›› ]

Konkursy | Organizacje | PTWK | Poligrafia | Prawo | Promocje | Szkolenia | Targi | Linki | Książki | Antykwariat | Czasopismo