WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  Twój koszyk WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  szukaj
 Edytorstwo 
 Konkursy 
 Księgarstwo 
 PTWK 
 Szkolenia 
 Technika 
 Prawo 
 Rynek Wydawniczy 
 Targi 
 Linki 
Ważne
10-07-2019
DRUKARZE O POTRZEBIE ZMIANY MINISTERSTWA ODPOWIEDZIALNEGO ZA POLIGRAFIĘ - PODPISZ PETYCJĘ!
Pan Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze,
My, przedstawiciele polskiego przemysłu poligraficznego oraz opakowań z nadrukiem, zwracamy się z prośbą o zmianę podległości naszej branży Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Ministra Przedsiębiorczości i Technologii lub Ministra Inwestycji i Rozwoju.
[ więcej... ]
20-11-2018
ZESPÓŁ SZKÓŁ POLIGRAFICZNYCH W WARSZAWIE ZATRUDNI
Zespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie zatrudni od 1.09.2019 r. w pełnym wymiarze godzin
[ więcej... ]
18-06-2018
STAN CZYTELNICTWA W POLSCE - RAPORT BIBLIOTEKI NARODOWEJ
Biblioteka Narodowa podała wyniki kolejnego badania czytelnictwa w Polsce. Badania przeprowadzono na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 3185 respondentów w wieku co najmniej 15 lat. Z respondentami rozmawiano między 18 listopada a 7 grudnia 2017 roku.
[ więcej... ]
01-09-2009
KSIĄŻKA SZUKA WYDAWCY
Od redakcji: „Książka szuka wydawcy" to branżowy dział, który ma pomóc wydawcom w ich bieżącej pracy. Zachęcamy potencjalnych autorów do zgłaszania swych propozycji. Z góry jednak uprzedzamy, że zamieszczać będziemy wyłącznie propozycje naszym zdaniem wartościowe i godne uwagi kolegów-wydawców.

Najnowsze zgłoszenie: Miecz czy sztylet. Gra z topiką rycerską w dramatach i rapsodach baśniowo-historycznych Juliusz Słowackiego Aneta Cierechowicz >>
Bohater krainy kruków Aneta Cierechowicz >>>
04-01-2008
PRACA W WYDAWNICTWACH i POLIGRAFII
Zachęcamy Państwa do informowania nas o poszukiwanych pracownikach, autorach, a osoby poszukujące pracę do zgłaszania swych ofert (sprawdź warunki przyjmowania zgłoszeń).


NAJNOWSZE ZGŁOSZENIA:
DAM PRACĘ

- Biuro tłumaczeń APLOQ SA poszukuje korektora >>>
- Wydawnictwo Promic zatrudni >>>
- Wydawnictwo Regis poszukuje ilustratora >>>

- Wydawnictwo chrześcijańskie z Warszawy (Kabaty) poszukuje specjalisty na stanowisko „marketing i handel księgarsko-hurtowy” >>>

- Wydawnictwo chrześcijańskie poszukuje pracownika do działu mediów społecznościowych >>>

- Zespół Szkół Poligraficznych w Warszawie zatrudni >>>

- Wydawnictwo Promic zatrudni >>>


SZUKAM PRACY:
- Pisarka, korektorka, tłumaczka (Marlena Nyszko) więcej
- Redakcja, korekta, skład tekstu (Beata Kostrzewska) (więcej)
- Redaktorka i korektorka (Joanna Rączkowiak) (więcej)
- Tłumaczka: j. hiszpański i j. portugalski (Katarzyna Ulma-Lechner) (więcej)
- Researcher (Mirela Tomczyk) (więcej)

04-01-2008
INFORMACJE DLA WYDAWCÓW
Informacyjny dział zawierając ceny na usługi, drobne informacje dot. np. poszukiwanych autorów, ilustracji, właścicieli praw autorskich itp.
[ więcej... ]
03-01-2008
OGŁOSZENIA DROBNE
W tym dziale zamieszczamy drobne ogłoszenia wydawców dot. np. poszukiwania autorów, ilustracji, właścicieli praw autorskich itp.
UWAGA: koszt zamieszczenia ogłoszenia (przez jeden rok) - 30,00 zł + 23% VAT (dla prenumeratorów „Wydawcy” - bezpłatnie).
Zgłoszenia: wydawca@go2.pl

Najnowsze ogłoszenie:


Uwaga - Autorów piszących publikacje z zakresu literaturu faktu, kryminału, sensacji, fantasy, jak również poezję prosimy o przesyłanie nam swoich propozycji:
adres e-mail: office@favoryta.com

Serdecznie zapraszamy, odpowiemy na każdy list składając propozycję.

01-01-2006
LUDZIE POLSKIEJ KSIĄŻKI
01-01-2005
RYNEK WYDAWNICZY - WYKAZ FIRM
ORGANIZACJE BRANŻOWE
SZKOLENIA
WYDAWNICTWA
Rynek Wydawniczy
KSIĄŻKA SZUKA WYDAWCY  | AUDIOBOOKI | OGŁOSZENIA DROBNE | BIBLIOFILSTWO | DOTACJE | RYNEK WYDAWNICZY ZA GRANICĄ | CZASOPISMA | RYNEK PUBLIKACJI ELEKTRONICZNYCH | WYDAWNICTWA | RÓŻNE | PRACA | RYNEK WYDAWNICZY | ORGANIZACJE BRANŻOWE | KADRY | LUDZIE KSIĄŻKI |

LUDZIE POLSKIEJ KSIĄŻKI (BIOGRAMY) | RÓŻNE | POSTACI | WYWIADY | KĄCIK PAMIĘCI |

15-03-2019
BOGDAN KLUKOWSKI SKOŃCZYŁ 80 LAT


Ani się człowiek obejrzy, a stuknie mu sporo lat - nasz kolega i przesympatyczny człowiek, Bogdan Klukowski, ukończył 14 marca, 80 lat. Gratulujemy i życzymy mu co najmniej stu.


Przy okazji przypominamy jego notkę biograficzną, jaką zamieściliśmy kilka lat temu w naszym dziale „Wydawcy" - Ludzie Polskiej Książki.

Redaktor, krytyk literacki, publicysta, wykładowca, działacz, specjalista ds. marketingu, reklamy i obrotu książką, obecnie na emeryturze; ur. 14 III 1939, Milew, pow. Mińsk Mazowiecki, Wykształcenie: 1957 ukończył technikum geologiczne; 1963-68 studiował polonistyke na Uniwersytecie Warszawskim, mgr filologii polskiej, w latach następnych – socjologię i pedagogikę.

Praca, kariera zawodowa. Rozpoczął pracę zawodową 1957 jako robotnik w przedsiębiorstwie Geoprojekt, 1958-1963 geofizyk w Przedsiębiorstwie Poszukiwań Geofizycznych; powrócił do pracy w zawodzie technika geofizyka pracując 1973-74 w Przedsiębiorstwie Poszukiwań Geofizycznych. Główny nurt działalności zawodowej i społecznej Bogdana Klukowskiego związany jest z książką; 1967- 72 asystent naukowo-badawczy w Instytucie Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej; od 1969 roku aktywny jako recenzent książek i publicysta, poruszający głównie problemy związane z książką i literaturą, jego recenzje i artykuły były drukowane w prasie codziennej oraz w periodykach kulturalnych i literackich. Pracował także jako redaktor: 1985-1991 kierownik działu prozy w redakcji miesięcznika „Nowe Książki”, 1988-1989 redaktor naczelny dwutygodnika „Świat Książki”. W latach 1990-92 redagował „Zeszyty Regionalne” Mazowieckiego Towarzystwa Kultury, był także redaktorem kilku publikacji książkowych. Sprawował szereg stanowisk kierowniczych w organizacjach społecznych i państwowych: 1974-1979 kierownik wydziału kultury i oświaty w branżowych związkach zawodowych, 1980-1981 dyrektor biura zarządu w Związku Literatów Polskich, 1981-1982 dyrektor biura zarządu w Stowarzyszeniu Księgarzy Polskich, 1982-1984 główny specjalista w Departamencie Książki Ministerstwa Kultury i Sztuki,1997-1998 dyrektor Departamentu Książki i Czytelnictwa w Ministerstwie Kultury i Sztuki. Był scenarzystą i realizatorem narodowych ekspozycji na targach książki we Frankfurcie, Lipsku i Moskwie w latach 1982-1998, uczestniczył w pracach programowych i organizacyjnych prezentacji Polski podczas Targów Książki we Frankfurcie w 2000 roku. Napisał kilka programów wydawniczych dla startujących od 1990 roku wydawców prywatnych, m.in. Polskiego Domu Wydawniczego, Domu Wydawniczego „Jota”, prowadził krótko własną działalność wydawniczą pod firmą Dom Wydawniczy „Tercja”. Od lat 90. koncentrował się w dużej mierze na sprawach marketingu, reklamy i sprzedaży książek: 1991-1992 kierownik działu handlu i reklamy w Wydawnictwach Przemysłowych WEMA, 1992-1994 specjalista marketingu i reklamy w EuroPress Polska, 1994-1995 kierownik działu sprzedaży w Oficynie Wydawniczej „Rytm”, 1995-1997 specjalista marketingu i reklamy w EuroPress Polska, 1998-1999 dyrektor biura zarządu w Wydawnictwach Szkolnych i Pedagogicznych, 1999-2004 kierownik działu rozwoju rynku w EuroPress Polska. W latach osiemdziesiątych prowadził wykłady z literatury polskiej w Liceum Księgarskim w Warszawie i prezentował aktualne zagadnienia wydawnicze na kursach organizowanych przez Stowarzyszenie Księgarzy Polskich. Od 1999 roku prowadzi wykłady o książce w świecie na Podyplomowym Studium Polityki Wydawniczej i Księgarstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Publikacje. Opublikował ponad 2 tysiące recenzji i kilkaset artykułów związanych z literaturą polską i obcą, napisał kilka przewodników bibliograficznych dotyczących nauki i literatury, m.in. dotyczący rocznicy kopernikańskiej (1973), literatury „nurtu chłopskiego” (1988), w serii „Przewodnik po Lekturach” wydał opracowanie dotyczące Lalki Bolesława Prusa (1990). Jest autorem małej monografii Wiesława Myśliwskiego (Agencja Autorska, 1988) oraz twórcą antologii wspomnień Polaków z okresu pobytu na zesłaniu w Związku Radzieckim podczas drugiej wojny światowej My, deportowani (Alfa, 1989); uczestniczył w przygotowaniu i edycji trzytomowej antologii Poezja polska (Wydawnictwo IBIS, 2002). Istotnym nurtem jego zainteresowań jest rynek książkowy i prasowy w kraju i za granicą, szczególnie w Niemczech. Napisał i opublikował kilkadziesiąt portretów polskich oficyn wydawniczych z pierwszego i drugiego obiegu oraz oficyn i autorów zagranicznych. Współpracownik czasopism branżowych, takich jak „Nowe Książki” , „Bibliotekarz”, „Poradnik Bibliotekarza”, „Przegląd Księgarski i Wydawniczy”, „Notes Wydawniczy”, „Magazyn Literacki Książki”, „Biblioteka Analiz”. Pomysłodawca i współautor publikacji ABC wydawcy (EDE, 1994), autor haseł o zagranicznych oficynach wydawniczych w Nowej Encyklopedii Powszechnej PWN (t.1-6) i autor książek: Książka w świecie współczesnym (CEBID, 2003) oraz Książnice narodowe świata (CEBID, 2005).

Praca społeczna. W latach 1969-1980 działacz Związku Zawodowego Pracowników Kultury i Sztuki, od 1980 działacz Stowarzyszenia Księgarzy Polskich. Od 1989 roku Bogdan Klukowski włączył się intensywnie w nadanie nowoczesnego oblicza odradzającemu się ruchowi wydawniczemu i rynkowi książki. Uczestniczył w pracach organizacyjnych Polskiej Izby Książki oraz pracach programowych Centrum Informacji o Książce, współorganizował kształcenie polskich wydawców i księgarzy prowadzone przez organizacje ludzi książki z Niemiec, Anglii i Francji.
Odznaczenia: odznaka Zasłużony Działacz Kultury (1976), Złoty Krzyż Zasługi (1989). (bps)

(info wg „Wydawca” nr 7/2006 z późniejszymi uzupełniniami)
[ powrót ]
Portal www.wydawca.com.pl., miesięcznik ,,Wydawca"; Księgarnia Branżowa [ więcej ›› ]

Konkursy | Organizacje | PTWK | Poligrafia | Prawo | Promocje | Szkolenia | Targi | Linki | Książki | Antykwariat | Czasopismo