WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  Twój koszyk WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  szukaj
 Edytorstwo 
 Konkursy 
 Księgarstwo 
 PTWK 
 Szkolenia 
 Technika 
 Prawo 
 Rynek Wydawniczy 
 Targi 
 Linki 
Ważne
10-07-2019
DRUKARZE O POTRZEBIE ZMIANY MINISTERSTWA ODPOWIEDZIALNEGO ZA POLIGRAFIĘ - PODPISZ PETYCJĘ!
Pan Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze,
My, przedstawiciele polskiego przemysłu poligraficznego oraz opakowań z nadrukiem, zwracamy się z prośbą o zmianę podległości naszej branży Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Ministra Przedsiębiorczości i Technologii lub Ministra Inwestycji i Rozwoju.
[ więcej... ]
20-11-2018
ZESPÓŁ SZKÓŁ POLIGRAFICZNYCH W WARSZAWIE ZATRUDNI
Zespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie zatrudni od 1.09.2019 r. w pełnym wymiarze godzin
[ więcej... ]
18-06-2018
STAN CZYTELNICTWA W POLSCE - RAPORT BIBLIOTEKI NARODOWEJ
Biblioteka Narodowa podała wyniki kolejnego badania czytelnictwa w Polsce. Badania przeprowadzono na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 3185 respondentów w wieku co najmniej 15 lat. Z respondentami rozmawiano między 18 listopada a 7 grudnia 2017 roku.
[ więcej... ]
01-09-2009
KSIĄŻKA SZUKA WYDAWCY
Od redakcji: „Książka szuka wydawcy" to branżowy dział, który ma pomóc wydawcom w ich bieżącej pracy. Zachęcamy potencjalnych autorów do zgłaszania swych propozycji. Z góry jednak uprzedzamy, że zamieszczać będziemy wyłącznie propozycje naszym zdaniem wartościowe i godne uwagi kolegów-wydawców.

Najnowsze zgłoszenie: Miecz czy sztylet. Gra z topiką rycerską w dramatach i rapsodach baśniowo-historycznych Juliusz Słowackiego Aneta Cierechowicz >>
Bohater krainy kruków Aneta Cierechowicz >>>
04-01-2008
PRACA W WYDAWNICTWACH i POLIGRAFII
Zachęcamy Państwa do informowania nas o poszukiwanych pracownikach, autorach, a osoby poszukujące pracę do zgłaszania swych ofert (sprawdź warunki przyjmowania zgłoszeń).


NAJNOWSZE ZGŁOSZENIA:
DAM PRACĘ

- Biuro tłumaczeń APLOQ SA poszukuje korektora >>>
- Drukarnia Opolgraf SA zatrudni dyrektora działu handlowego >>>
- Wydawnictwo Promic zatrudni >>>
- Wydawnictwo Regis poszukuje ilustratora >>>

- Wydawnictwo chrześcijańskie z Warszawy (Kabaty) poszukuje specjalisty na stanowisko „marketing i handel księgarsko-hurtowy” >>>

- Wydawnictwo chrześcijańskie poszukuje pracownika do działu mediów społecznościowych >>>

- Zespół Szkół Poligraficznych w Warszawie zatrudni >>>

- Wydawnictwo Promic zatrudni >>>


SZUKAM PRACY:
- Pisarka, korektorka, tłumaczka (Marlena Nyszko) więcej
- Redakcja, korekta, skład tekstu (Beata Kostrzewska) (więcej)
- Redaktorka i korektorka (Joanna Rączkowiak) (więcej)
- Tłumaczka: j. hiszpański i j. portugalski (Katarzyna Ulma-Lechner) (więcej)
- Researcher (Mirela Tomczyk) (więcej)

04-01-2008
INFORMACJE DLA WYDAWCÓW
Informacyjny dział zawierając ceny na usługi, drobne informacje dot. np. poszukiwanych autorów, ilustracji, właścicieli praw autorskich itp.
[ więcej... ]
03-01-2008
OGŁOSZENIA DROBNE
W tym dziale zamieszczamy drobne ogłoszenia wydawców dot. np. poszukiwania autorów, ilustracji, właścicieli praw autorskich itp.
UWAGA: koszt zamieszczenia ogłoszenia (przez jeden rok) - 30,00 zł + 23% VAT (dla prenumeratorów „Wydawcy” - bezpłatnie).
Zgłoszenia: wydawca@go2.pl

Najnowsze ogłoszenie:


Uwaga - Autorów piszących publikacje z zakresu literaturu faktu, kryminału, sensacji, fantasy, jak również poezję prosimy o przesyłanie nam swoich propozycji:
adres e-mail: office@favoryta.com

Serdecznie zapraszamy, odpowiemy na każdy list składając propozycję.

01-01-2006
LUDZIE POLSKIEJ KSIĄŻKI
01-01-2005
RYNEK WYDAWNICZY - WYKAZ FIRM
ORGANIZACJE BRANŻOWE
SZKOLENIA
WYDAWNICTWA
Rynek Wydawniczy
KSIĄŻKA SZUKA WYDAWCY  | AUDIOBOOKI | OGŁOSZENIA DROBNE | BIBLIOFILSTWO | DOTACJE | RYNEK WYDAWNICZY ZA GRANICĄ | CZASOPISMA | RYNEK PUBLIKACJI ELEKTRONICZNYCH | WYDAWNICTWA | RÓŻNE | PRACA | RYNEK WYDAWNICZY | ORGANIZACJE BRANŻOWE | KADRY | LUDZIE KSIĄŻKI |

LUDZIE POLSKIEJ KSIĄŻKI (BIOGRAMY) | RÓŻNE | POSTACI | WYWIADY | KĄCIK PAMIĘCI |

11-06-2009
MICHAŁ HILCHEN (1945-2009)
Michał Hilchen (październik 2008)

Księgoznawca, bibliofil, antykwariusz, edytor, historyk literatury i kultury, nauczyciel akademicki, ur. 14 I 1945, Warszawa. Studia: polonistyka na Uniwersytecie Warszawskim 1964-69 , mgr filologii polskiej. Praca, kariera zawodowa. Asystent w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej na UW 1970 - 1980; opiekował się Kołem Naukowym Studentów Bibliotekoznawstwa, prowadząc wraz ze studentami rejestrację zasobów bibliotek parafialnych (starych druków i rękopisów) w południowej Polsce; współpracował również z Działem Starych Druków BUW opracowując proweniencje zbiorów tej biblioteki (odtąd zainteresowania naukowe i bibliofilskie dawną książką i kulturą). 1980-1984 w Warszawskim Antykwariacie Naukowym jako zastępca kierownika opracowywał książki zabytkowe (stare druki, edycje bibliofilskie, oprawy artystyczne). Od 1984 st. wykładowca w ASP w Warszawie, kierownik Zakładu Dydaktycznego Nauk Pomocniczych na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki. 1985 -1992 był również st. kustoszem w Bibliotece Naukowej Zamku Królewskiego w Warszawie, zajmując się jej księgozbiorem zabytkowym i jego opracowaniem naukowym pod względem księgoznawczym, a zwłaszcza proweniencyjnym i oprawoznawczym oraz pracami nad restytucją kolekcji królewskiej. Zainteresowania naukowe: historia i estetyka książki i grafiki, oprawoznawstwo (dawna i współczesna oprawa artystyczna), nauki pomocnicze księgoznawstwa (szczególnie paleografia i inne nauki o piśmie, chronologia, heraldyka i genealogia). Z tego też zakresu prowadził zajęcia dydaktyczne w ASP i na Uniwersytecie Warszawskim. Brał czynny udział w konferencjach, seminariach i sympozjach naukowych, przedstawiając często referaty, komunikaty i głosy w dyskusji. Prowadził szeroką działalność popularyzatorską, wygłaszając wykłady i odczyty w bibliotekach i towarzystwach naukowych, oraz na kursach Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Stowarzyszenia Księgarzy Polskich; autor i kurator wystaw z zakresu książki, grafiki i konserwacji dzieł sztuki w kraju i zagranicą (opracowanie kształtu ekspozycji i katalogów), m.in. prezentacji dorobku bibliofilów polskich w niemieckich miastach podczas Bibliophilen Reise zorganizowanej przez Deutsche - Polen Institut w Darmsztadzie 1990, współpraca ze stoiskiem antykwariatów polskich na I Międzynarodowych Targach Książki o Sztuce we Florencji 1992, prezentacji osiągnięć trzech polskich uczelni (ASP w Warszawie, ASP w Krakowie, Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu) w zakresie kształcenia konserwatorów dzieł sztuki (również książki) - na Targach Denkmal w Lipsku 1998 i 2000 (Złoty Medal Targów), organizacja wystaw z zakresu konserwacji w Radzie Europy w Brukseli, Narodowym Archiwum Limburgii w Maastricht, Instytucie Polskim w Rzymie, Wyższej Szkole Projektowania w Hildesheim. Był rzeczoznawcą Stowarzyszenia Księgarzy Polskich w zakresie książki zabytkowej, wspomagając swoją wiedzą jako ekspert antykwariaty, biblioteki i muzea w całym kraju, a zwłaszcza warszawskie, także jako biegły sądowy. Opracowywał katalogi aukcyjne i prowadzi aukcje antykwaryczne, bibliofilskie oraz charytatywne. Zainteresowania bibliofilskie i zbiory to przede wszystkim: historia i estetyka książki, kultury i obyczaju, podręczniki savoir-vivre'u, stare druki (głównie Michała Grölla), książki w oprawach artystycznych (głównie Franciszka Joachima Radziszewskiego), druki bibliofilskie. Prowadził obrady w latach 2001-2006 na dorocznych Sesjach Varsavianistycznycznych Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy, przygotowując je merytorycznie i często wygłaszając tam referaty, a także referaty na sesjach naukowych w PTB i BN: Warszawskie środowisko antykwaryczne (sesja „Warszawa stolicą książki", 2004), oraz Polsko-Niemieckie kontakty antykwaryczne (sesja „Książka nie zna granic", 2005). Przewodniczy jury Konkursów Muzeum Drukarstwa Warszawskiego na iluminację kart m.in. Biblii Gutenberga, członek Jury Międzynarodowego Biennale Współczesnego Ekslibrisu w Malborku, oraz członek Kapituły Nagrody Hetmana Kolekcjonerów Polskich im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach. Ważniejsze publikacje: Nauki pomocnicze bibliotekoznawstwa, w: Metodologia bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, Poznań,1976 ; Schöne und bibliophile Buch in Polen, w: Marginalien. Zeitschrift für Buchkunst und Bibliophile.Lipsk,1983; Pomyślał, rysował, wykonał F. J. Radziszewski... w: Oprawy artystyczne Franciszka Joachima Radziszewskiego, Łódź,1987; Tadeusz Tuszewski : Wystawa jubileuszowa / Katalog oprac. merytorycznie i graficznie M. H., Warszawa 1997, Tradycyjne znakowanie książek, w: Cenne, bezcenne, utracone 2003 nr 1/2; Bibliofile i biblioteki, w: Bibliofilstwo warszawskie. Sesje varsavianistyczne nr 7,1998; Prywatne aukcje księgarskie w powojennej Warszawie, w: Warszawskie aukcje księgarskie. Sesje varsavianistyczne nr 8,1998; Hieronim Wilder i jego Antykwariat Polski, w: Dawne antykwariaty warszawskie. Sesje varsavianistyczne nr 11, 2003; „Conservatio aeterna creatio est": Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie Panu Borysowi Woźnickiemu dnia 23 listopada 2004 roku. Warszawa 2004, ASP (redaktor publikacji i organizator uroczystości); A. Koss, J. Marczak: Zastosowanie laserów w konserwacji zabytków i dzieł sztuki. Prace Naukowe Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki. Z.1 (redaktor naukowy). Publikował ponadto artykuły w prasie fachowej i popularno-naukowej oraz wypowiadał się na antenie PR i TVP.
Organizacje: od 1975 w Towarzystwie Przyjaciół Książki: prezes Oddziału Warszawskiego 1981 - 1983, następnie prezes Zarządu Głównego TPK (do rozwiązania TPK w 2002). Ponadto działał w: Towarzystwie Bibliofilów Polskich w Warszawie, Polskim Towarzystwie Bibliologicznym (od kilku kadencji przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej), Polskim Towarzystwie Heraldycznym, Towarzystwie Literackim im. Adama Mickiewicza, Kaliskim Towarzystwie Naukowym, Towarzystwie Bibliofilów im. Joachima Lelewela w Toruniu, Stowarzyszeniu Księgarzy Polskich, Towarzystwie Rapperswilskim, Gutenberg Gesellschaft w Moguncji. Od września 1980 działał w NSZZ Solidarność (w Komisjach Zakładowych Zamku Królewskiego, PP. „Dom Książki” oraz ASP [przewodniczący Komisji Rewizyjnej KZ] ). Odznaczenia: Kawaler Orderu Białego Kruka ze Słonecznikiem (nr 15), przyznawanego przez Kapitułę Orderu ACcH przy LTMK w Lublinie, Zasłużony Działacz Kultury (za działalność w kulturze podziemnej), Medal „Gloria Artis" (srebrny) (bps; „Wydawca” 11-12/2008)[ powrót ]
Portal www.wydawca.com.pl., miesięcznik ,,Wydawca"; Księgarnia Branżowa [ więcej ›› ]

Konkursy | Organizacje | PTWK | Poligrafia | Prawo | Promocje | Szkolenia | Targi | Linki | Książki | Antykwariat | Czasopismo