WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  Twój koszyk WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  szukaj
 Edytorstwo 
 Konkursy 
 Księgarstwo 
 PTWK 
 Szkolenia 
 Technika 
 Prawo 
 Rynek Wydawniczy 
 Targi 
 Linki 
Ważne
10-07-2019
DRUKARZE O POTRZEBIE ZMIANY MINISTERSTWA ODPOWIEDZIALNEGO ZA POLIGRAFIĘ - PODPISZ PETYCJĘ!
Pan Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze,
My, przedstawiciele polskiego przemysłu poligraficznego oraz opakowań z nadrukiem, zwracamy się z prośbą o zmianę podległości naszej branży Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Ministra Przedsiębiorczości i Technologii lub Ministra Inwestycji i Rozwoju.
[ więcej... ]
20-11-2018
ZESPÓŁ SZKÓŁ POLIGRAFICZNYCH W WARSZAWIE ZATRUDNI
Zespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie zatrudni od 1.09.2019 r. w pełnym wymiarze godzin
[ więcej... ]
18-06-2018
STAN CZYTELNICTWA W POLSCE - RAPORT BIBLIOTEKI NARODOWEJ
Biblioteka Narodowa podała wyniki kolejnego badania czytelnictwa w Polsce. Badania przeprowadzono na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 3185 respondentów w wieku co najmniej 15 lat. Z respondentami rozmawiano między 18 listopada a 7 grudnia 2017 roku.
[ więcej... ]
01-09-2009
KSIĄŻKA SZUKA WYDAWCY
Od redakcji: „Książka szuka wydawcy" to branżowy dział, który ma pomóc wydawcom w ich bieżącej pracy. Zachęcamy potencjalnych autorów do zgłaszania swych propozycji. Z góry jednak uprzedzamy, że zamieszczać będziemy wyłącznie propozycje naszym zdaniem wartościowe i godne uwagi kolegów-wydawców.

Najnowsze zgłoszenie: Miecz czy sztylet. Gra z topiką rycerską w dramatach i rapsodach baśniowo-historycznych Juliusz Słowackiego Aneta Cierechowicz >>
Bohater krainy kruków Aneta Cierechowicz >>>
04-01-2008
PRACA W WYDAWNICTWACH i POLIGRAFII
Zachęcamy Państwa do informowania nas o poszukiwanych pracownikach, autorach, a osoby poszukujące pracę do zgłaszania swych ofert (sprawdź warunki przyjmowania zgłoszeń).


NAJNOWSZE ZGŁOSZENIA:
DAM PRACĘ

- Biuro tłumaczeń APLOQ SA poszukuje korektora >>>
- Wydawnictwo Promic zatrudni >>>
- Wydawnictwo Regis poszukuje ilustratora >>>

- Wydawnictwo chrześcijańskie z Warszawy (Kabaty) poszukuje specjalisty na stanowisko „marketing i handel księgarsko-hurtowy” >>>

- Wydawnictwo chrześcijańskie poszukuje pracownika do działu mediów społecznościowych >>>

- Zespół Szkół Poligraficznych w Warszawie zatrudni >>>

- Wydawnictwo Promic zatrudni >>>


SZUKAM PRACY:
- Pisarka, korektorka, tłumaczka (Marlena Nyszko) więcej
- Redakcja, korekta, skład tekstu (Beata Kostrzewska) (więcej)
- Redaktorka i korektorka (Joanna Rączkowiak) (więcej)
- Tłumaczka: j. hiszpański i j. portugalski (Katarzyna Ulma-Lechner) (więcej)
- Researcher (Mirela Tomczyk) (więcej)

04-01-2008
INFORMACJE DLA WYDAWCÓW
Informacyjny dział zawierając ceny na usługi, drobne informacje dot. np. poszukiwanych autorów, ilustracji, właścicieli praw autorskich itp.
[ więcej... ]
03-01-2008
OGŁOSZENIA DROBNE
W tym dziale zamieszczamy drobne ogłoszenia wydawców dot. np. poszukiwania autorów, ilustracji, właścicieli praw autorskich itp.
UWAGA: koszt zamieszczenia ogłoszenia (przez jeden rok) - 30,00 zł + 23% VAT (dla prenumeratorów „Wydawcy” - bezpłatnie).
Zgłoszenia: wydawca@go2.pl

Najnowsze ogłoszenie:


Uwaga - Autorów piszących publikacje z zakresu literaturu faktu, kryminału, sensacji, fantasy, jak również poezję prosimy o przesyłanie nam swoich propozycji:
adres e-mail: office@favoryta.com

Serdecznie zapraszamy, odpowiemy na każdy list składając propozycję.

01-01-2006
LUDZIE POLSKIEJ KSIĄŻKI
01-01-2005
RYNEK WYDAWNICZY - WYKAZ FIRM
ORGANIZACJE BRANŻOWE
SZKOLENIA
WYDAWNICTWA
Rynek Wydawniczy
KSIĄŻKA SZUKA WYDAWCY  | AUDIOBOOKI | OGŁOSZENIA DROBNE | BIBLIOFILSTWO | DOTACJE | RYNEK WYDAWNICZY ZA GRANICĄ | CZASOPISMA | RYNEK PUBLIKACJI ELEKTRONICZNYCH | WYDAWNICTWA | RÓŻNE | PRACA | RYNEK WYDAWNICZY | ORGANIZACJE BRANŻOWE | KADRY | LUDZIE KSIĄŻKI |

,,WYDAWCA'' | CZASOPISMA TECHNICZNE |

01-12-2006
NIETYPOWY NUMER ,,WYDAWCY'' (10-11/2006)
Szanowni Państwo,
Jubileusze spełniają różne funkcje w życiu społecznym; są na ogół dobrą okazją do spotkań towarzyskich, lampki szampana i zapalenia świec na jubileuszowym torcie. Ale mogą też być okazją do wielu miesięcy żmudnej pracy, po to by lepiej się przyjrzeć drodze życiowej Jubilata, by spojrzeć wstecz i nawiązać do często zapomnianego dorobku.


Tę trudniejszą drogę wyznaczyła sobie Komisja Historyczna PTWK uznając jubileusz Towarzystwa za wyzwanie by zostawić coś trwałego. Pragniemy, by właśnie jubileuszowy numer „Wydawcy" spełniał takie zadanie.

Materiały zamieszczone w tym numerze należy traktować jako rozszerzający aneks do jubileuszowej wystawy zorganizowanej w Bibliotece Narodowej z okazji jubileuszu 85.lecia PTWK oraz 50. lecia SKP (czynnej od 6 listopada do końca grudnia 2006), a także do poprzedzającej wernisaż sesji jubileuszowej z referatami o PTWK i SKP.

Pole penetracji historycznej do której zachęcały oba jubileusze - jest szerokie. Przede wszystkim chciałoby się powiedzieć wiele o ludziach książki, przedstawić „galerię przodków", przywołać historię firm o trwałym miejscu w historii polskiej książki. Ale możliwości przestrzenne wystawy pozwalały tylko na wielki skrót. Scenariusz wystawy zakładał więc zwięzłe pokazanie wspólnych korzeni PTWK i SKP, krótkiej historii obu oraganizacji, następnie prezentację wybranych kierunków działań w kilku „rozdziałach", takich jak: „promocja najlepszych", „sztuka książki", „aby książka trafiła do czytelnika" (czyli o upowszechnieniu książki), poświęconych również - szkoleniu zawodowemu, gromadzeniu wiedzy o edytorstwie i księgarstwie, piśmiennictwu branżowemu i działalności klubowej. To wszytko znalazło na wystawie ujęcie „obrazowo-tekstowe" na 85. planszach pięknie zaprojektowanych przez Andrzeja Tomaszewskiego, a uzupełnione zostało prezentacją eksponatów w gablotach.

A co znajdziecie Państwo w tym numerze?
Otwiera go obszerny artykuł poświęcony głównie historii „starego" PTWK, a więc od roku 1921 do 1950, historia ta jednak zaczyna się znacznie wcześniej, korzenie PTWK tkwią bowiem w Związku Księgarzy Polskich,który powstał w 1908 roku, a wiezi między obu organizacjami: wydawców i księgarzy były wręcz organiczne, nasi „przodkowie" bowiem tacy jak Jakub Mortkowicz, Arctowie, Gebethnerowie, Wolffowie i in. byli księgarzami-wydawcami, działającymi na ogół w obu organizacjach równolegle, zabiegającymi umiejętnie o to, by polska książka obecna była w Europie i by miała dobre warunki rozwoju we własnym państwie.

Dla obu organizacji - symbolem jedności i współdziałania jest postać zasłużonego nestora polskiego świata książki, który zaczynał pracę zawodową w rodzinnej firmie. Firma ta, to Księgarnia Wydawnicza „Trzaska Evert Michalski" , „rówieśnicą" organizacji wydawców. Ciekawą historię słynnej firmy TEM widzianej z bliska znajdziecie Państwo w tym numerze.

Autorem kolejnego artykułu jest publicysta, wykładowca i działacz SKP, współorganizator wystawy jubileuszowej i autor referatu na jubileuszową sesję. Oto właśnie ten interesujący referat mówiący o księgarzach i SKP, tym razem z ilustracjami.

Pierwsza próba syntezy 50. lat historii „nowego" PTWK - dla niektórych kontrowersyjna - to także rozszerzony tekst referatu wygłoszonego na sesji. Jego uzupełnieniem jest artykuł o Kołach PTWK przewodniczącej Komisji ds. Wspólpracy z Kołami (Komisja działała w latach 80.,) oraz opracowanie o terenowych Oddziałach PTWK.

Numer zamyka obszerny dział not biograficznych „Ludzie polskiej książki", skłądający się z trzech części. W pierwszej zamieściliśmy zwięzłe noty o osobach działajacych przed 1950 rokiem, bądż wówczas zaczynajacych działalność (jest to poniekąd zbiór biograficznych „odsyłaczy" do pierwszego artykułu zamieszczonego w numerze). Drugi blok życiorysów - „Ci którzy odeszli" to obszerniejsze i drukowane po raz pierwszy w naszym piśmie sylwetki zmarłych działaczy „nowego" PTWK. Podstawą not zamieszczonych w części pt. „Są wśród nas" były sylwetki osób aktywnych w PTWK i SKP publikowane od 2000 roku w naszym stałym cyklu „Ludzie polskiej książki"; staraliśmy się je w miarę możności aktualizować, choć nie zawsze sie to udało. Zamieszczony zbiór życiorysów nie jest oczywiście pełnym zbiorem sylwetek osób zasługujących na prezentację. Mamy jednak nadzieję, że zachęci „ludzi polskiej książki" nie tylko z PTWK i SKP, do nadsyłania nam materiałów życiorysowych. Dzieje naszych organizacji, to przede wszystkim dzieje ludzi, ich dorobku, inicjatyw i działań. Stad taką wagę przywiązujemy do dokumentacji biograficznej.
Dziękuję Koleżankom i Kolegom z Komisji Historycznej PTWK, a także Koledze z SKP, z którym pracowałam nad przygotowaniem wystawy jubileuszowej, za wkład w przygotowanie tego numeru.

Uzupełnieniem numeru jest wkładka „Rankig drukarń dziełowych”, który większość z Państwa otrzymała podczas ostatnich Targów Książki w Krakowie.


Przewodnicząca Komisji Historycznej PTWK,
zastępca redaktora naczelnego „Wydawcy"
Barbara Petrozolin-Skowrońska





[ powrót ]
Portal www.wydawca.com.pl., miesięcznik ,,Wydawca"; Księgarnia Branżowa [ więcej ›› ]

Konkursy | Organizacje | PTWK | Poligrafia | Prawo | Promocje | Szkolenia | Targi | Linki | Książki | Antykwariat | Czasopismo