WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  Twój koszyk WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  szukaj
 Edytorstwo 
 Konkursy 
 Księgarstwo 
 PTWK 
 Szkolenia 
 Technika 
 Prawo 
 Rynek Wydawniczy 
 Targi 
 Linki 
Ważne
10-07-2019
DRUKARZE O POTRZEBIE ZMIANY MINISTERSTWA ODPOWIEDZIALNEGO ZA POLIGRAFIĘ - PODPISZ PETYCJĘ!
Pan Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze,
My, przedstawiciele polskiego przemysłu poligraficznego oraz opakowań z nadrukiem, zwracamy się z prośbą o zmianę podległości naszej branży Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Ministra Przedsiębiorczości i Technologii lub Ministra Inwestycji i Rozwoju.
[ więcej... ]
20-11-2018
ZESPÓŁ SZKÓŁ POLIGRAFICZNYCH W WARSZAWIE ZATRUDNI
Zespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie zatrudni od 1.09.2019 r. w pełnym wymiarze godzin
[ więcej... ]
18-06-2018
STAN CZYTELNICTWA W POLSCE - RAPORT BIBLIOTEKI NARODOWEJ
Biblioteka Narodowa podała wyniki kolejnego badania czytelnictwa w Polsce. Badania przeprowadzono na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 3185 respondentów w wieku co najmniej 15 lat. Z respondentami rozmawiano między 18 listopada a 7 grudnia 2017 roku.
[ więcej... ]
01-09-2009
KSIĄŻKA SZUKA WYDAWCY
Od redakcji: „Książka szuka wydawcy" to branżowy dział, który ma pomóc wydawcom w ich bieżącej pracy. Zachęcamy potencjalnych autorów do zgłaszania swych propozycji. Z góry jednak uprzedzamy, że zamieszczać będziemy wyłącznie propozycje naszym zdaniem wartościowe i godne uwagi kolegów-wydawców.

Najnowsze zgłoszenie: Miecz czy sztylet. Gra z topiką rycerską w dramatach i rapsodach baśniowo-historycznych Juliusz Słowackiego Aneta Cierechowicz >>
Bohater krainy kruków Aneta Cierechowicz >>>
04-01-2008
PRACA W WYDAWNICTWACH i POLIGRAFII
Zachęcamy Państwa do informowania nas o poszukiwanych pracownikach, autorach, a osoby poszukujące pracę do zgłaszania swych ofert (sprawdź warunki przyjmowania zgłoszeń).


NAJNOWSZE ZGŁOSZENIA:
DAM PRACĘ

- Biuro tłumaczeń APLOQ SA poszukuje korektora >>>
- Drukarnia Opolgraf SA zatrudni dyrektora działu handlowego >>>
- Wydawnictwo Promic zatrudni >>>
- Wydawnictwo Regis poszukuje ilustratora >>>

- Wydawnictwo chrześcijańskie z Warszawy (Kabaty) poszukuje specjalisty na stanowisko „marketing i handel księgarsko-hurtowy” >>>

- Wydawnictwo chrześcijańskie poszukuje pracownika do działu mediów społecznościowych >>>

- Zespół Szkół Poligraficznych w Warszawie zatrudni >>>

- Wydawnictwo Promic zatrudni >>>


SZUKAM PRACY:
- Redakcja, korekta, skład tekstu (Beata Kostrzewska) (więcej)
- Redaktorka i korektorka (Joanna Rączkowiak) (więcej)
- Tłumaczka: j. hiszpański i j. portugalski (Katarzyna Ulma-Lechner) (więcej)
- Researcher (Mirela Tomczyk) (więcej)

04-01-2008
INFORMACJE DLA WYDAWCÓW
Informacyjny dział zawierając ceny na usługi, drobne informacje dot. np. poszukiwanych autorów, ilustracji, właścicieli praw autorskich itp.
[ więcej... ]
03-01-2008
OGŁOSZENIA DROBNE
W tym dziale zamieszczamy drobne ogłoszenia wydawców dot. np. poszukiwania autorów, ilustracji, właścicieli praw autorskich itp.
UWAGA: koszt zamieszczenia ogłoszenia (przez jeden rok) - 30,00 zł + 23% VAT (dla prenumeratorów „Wydawcy” - bezpłatnie).
Zgłoszenia: wydawca@go2.pl

Najnowsze ogłoszenie:


Uwaga - Autorów piszących publikacje z zakresu literaturu faktu, kryminału, sensacji, fantasy, jak również poezję prosimy o przesyłanie nam swoich propozycji:
adres e-mail: office@favoryta.com

Serdecznie zapraszamy, odpowiemy na każdy list składając propozycję.

01-01-2006
LUDZIE POLSKIEJ KSIĄŻKI
01-01-2005
RYNEK WYDAWNICZY - WYKAZ FIRM
ORGANIZACJE BRANŻOWE
SZKOLENIA
WYDAWNICTWA
Rynek Wydawniczy
KSIĄŻKA SZUKA WYDAWCY  | AUDIOBOOKI | OGŁOSZENIA DROBNE | BIBLIOFILSTWO | DOTACJE | RYNEK WYDAWNICZY ZA GRANICĄ | CZASOPISMA | RYNEK PUBLIKACJI ELEKTRONICZNYCH | WYDAWNICTWA | RÓŻNE | PRACA | RYNEK WYDAWNICZY | ORGANIZACJE BRANŻOWE | KADRY | LUDZIE KSIĄŻKI |

01-12-2006
SAMPLE TRANSLATIONS ©POLAND
1. Celem nowego Programu SAMPLE TRANSLATIONS ©POLAND powołanego przez Instytut Książki (będzie realizowany od 1 stycznia 2007 r.) jest promocja literatury polskiej zagranicą poprzez zachęcenie tłumaczy do przedstawiania polskich książek zagranicznym wydawcom.

2. Adresatami Programu są tłumacze literatury polskiej.

3. Zasady funkcjonowania Programu:
• Sfinansowanie do 20 stron próbnego przekładu (x 1800 znaków)
• Tłumacz składa wniosek załączając:
a) motywację wyboru danej pozycji
b) plan działania
c) własną bibliografię
d) informację o kosztach przekładu
• Stawki za przekład stosowane przez Instytut Książki to średnie stawki obowiązujące w kraju tłumacza
• Tłumacz przesyła Instytutowi Książki tekst przekładu pocztą elektroniczną najpóźniej 30 dni po uzyskaniu informacji o przyznaniu dofinansowania
• Instytut Książki rozpatruje wnioski składane na bieżąco (nie ocenia jakości przekładu)
• Instytut Książki rezerwuje sobie prawo do wykorzystania przekładu we własnych materiałach promocyjnych (drukiem, w internecie itd.)
• Tłumacz zobowiązuje się w przypadku publikacji książki do poinformowania wydawcy o tym, że Instytut Książki oczekuje zamieszczenia informacji o dofinansowaniu
• Uzyskanie grantu nie ma wpływu na możliwość składania przez wydawcę książki wniosku o dofinansowanie przekładu w ramach Programu Translatorskiego ©POLAND
• 6 miesięcy po przyznaniu grantu Instytut Książki może poprosić o informację o działaniach podjętych przez tłumacza w celu wydania książki – niespełnienie tej prośby będzie skutkowało wykluczeniem tłumacza z możliwości ubiegania się o grant w przyszłości
• Jeżeli tłumacz składa więcej niż 1 wniosek, zobowiązany jest poinformować Instytut Książki o hierarchii ważności wniosków.

4. Warunki uczestnictwa w programie:
• Tłumacz wydał przynajmniej 3 przekłady w formie książkowej przed złożeniem wniosku
• Pierwsze tłumaczenie książki na dany język, nigdzie nie publikowane
• Książka zalicza się do literatury pięknej i eseistyki lub dzieł polskiej humanistyki dawnej i współczesnej (ze szczególnym uwzględnieniem książek poświęconych historii Polski, jej kultury i literatury), literatury dla dzieci i młodzieży

5. Preferencje:
• Wstępna deklaracja zainteresowania ze strony potencjalnego wydawcy
• Instytut Książki może ustalać na dany rok kalendarzowy dodatkowe preferencje dotyczące danego obszaru językowego


Instytut Książki
ul. Szczepańska 1
PL 31-011 Kraków
Tel. +48 12 433 70 40
Fax. + 48 12 429 38 29

e-mail: biuro@instytutksiazki.pl
osoba kontaktowa: Joanna Czudec,
e-mail: j.czudec@instytutksiazki.pl
[ powrót ]
Portal www.wydawca.com.pl., miesięcznik ,,Wydawca"; Księgarnia Branżowa [ więcej ›› ]

Konkursy | Organizacje | PTWK | Poligrafia | Prawo | Promocje | Szkolenia | Targi | Linki | Książki | Antykwariat | Czasopismo