WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  Twój koszyk WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  szukaj
 Edytorstwo 
 Konkursy 
 Księgarstwo 
 PTWK 
 Szkolenia 
 Technika 
 Prawo 
 Rynek Wydawniczy 
 Targi 
 Linki 
Ważne
01-01-2005
POLIGRAFIA - WYKAZ FIRM
DRUKARNIE CYFROWE (DZIEŁOWE)"
DRUKARNIE DZIEŁOWE
STUDIA GRAFICZNE
FIRMY ZAOPATRZENIA MATERIAŁOWEGO
Technika
LUDZIE POLIGRAFII | E-RYNEK | PRACA | DRUK CYFROWY | DRUKARNIE AKCYDENSOWE | RÓŻNE | FOTOGRAFIA | ORGANIZACJE BRANŻOWE | RANKING DRUKARŃ DZIEŁOWYCH | MATERIAŁY POLIGRAFICZNE | DOFINANSOWANIA | PODSTAWY POLIGRAFII | KADRY | TECHNIKA | DRUKARNIE PRASOWE | STUDIA GRAFICZNE | TECHNIKA BIUROWA | DRUKARNIE DZIEŁOWE | INWESTYCJE | SZKOLENIA | TARGI | PAPIER | KONKURSY |

RANKING DRUKARŃ 2017/2018 | RANKING DRUKARŃ 2016/2017  | RANKING DRUKARŃ 2015/2016  | RANKING DRUKARŃ 2014/2015  | RANKING DRUKARŃ 2013/2014  | RANKING DRUKARŃ 2012/2013  | RANKING DRUKARŃ 2011/2012 | RANKING DRUKARŃ 2010/2011 | RANKING DRUKARŃ 2009/2010 | RANKING DRUKARŃ 2008/2009 | RANKING DRUKARŃ 2003 | RANKING DRUKARŃ 2004 | RANKING DRUKARŃ 2005 | RANKING DRUKARŃ 2007/2008 | RANKING DRUKARŃ 2006/2007 |

22-05-2017
XVI RANKING DRUKARŃ DZIEŁOWYCH 2016/2017 „WYDAWCY WYBIERAJĄ DRUKARNIE”


ZASADY WYBORU
Podobnie jak w latach poprzednich ranking przebiega w dwu etapach:
1. „WYDAWCY WYBIERAJĄ DRUKARNIE”
– Ranking drukar ń Dziełowych
2. DRUKARNIA DZIEŁOWA ROKU

W pierwszej części to wydawcy oceniają współpracujące z nimi zakłady poligraficzne. Brane są pod uwagę trzy kategorie: jakość produkcji, terminowość wykonywania zleceń oraz komunikatywność, czyli przepływ informacji między wydawcą a drukarnią. Oceny dokonywane są w skali 1-6 – drukarnia, która uzyska największą ocenę średnią – wygrywa.
Oceniamy wyłącznie zakłady, na które wpłynie co najmniej sześć zgłoszeń.

Ogłoszenie wyników pierwszej części Rankingu i wręczenie stosownych dyplomów tradycyjnie już towarzyszyło rozstrzygnięciu Konkursu PTWK Najpiękniejsze Książki Roku (Warszawskie Targi Książki, 18 maja, Stadion Narodowy, Sala Amsterdam).

W drugiej części rankingu brane są pod uwagę parametry rozwoju drukarń: ocena produkcji w stosunku do roku poprzedniego, wydajność pracy, wielkość
inwestycji, zatrudnienie itd. Podane przez zakłady wskaźniki przeliczone są na skalę 1- 6 i sumowane z uzyskanymi w części pierwszej rankingu. W ten
sposób obiektywnie wybieramy NAJLEPSZĄ DRUKARNIĘ DZIEŁOWĄ. Oczywiście, w drugiej części rankingu biorą udział wyłącznie te zakłady, które
chcą przysłać informacje o sobie.
Rozstrzygnięcie całościowego rankingu oraz wręczenie dyplomów od lat odbywa się pierwszego dnia Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie.

Organizatorami rankingu są Sekcja Poligrafów SIMP, Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, magazyn „Wydawca”. Patronem medialnymi Rankingu
od lat jest miesięcznik „Poligrafika”.


W tym roku otrzymaliśmy 95 ankiet. Najwięcej ocen (40) otrzymała drukarnia TOTEM.COM.PL z Inowrocławia – największa w Polsce drukarnia
cyfrowa.
W sumie wydawcy ocenili 61 zakładów, z czego na 23 padło tylko jedno zgłoszenie – w ich przypadku ocen nie podajemy, obawiając się, że w niekiedy mogą być one tendencyjne (wykaz tych drukarń patrz poniżej). Do drugiego etapu przechodzi 13 drukarń offsetowych (drukarń cyfrowych tu jeszcze nie oceniamy).

A oto wyniki tegorocznej pierwszej części Rankingu.


Pierwsze miejsce
ABEDIK S.A.

Drugie miejsce.
OPOLGRAF S.A.

Trzecie miejsce
Drukarnia POZKAL sp. z o.o., sp.k.


Wyniki miejsc w poszczególnych kategoriach:
› Jakość produkcji – Zakład Graficzny Colonel S.A.
› Terminowość... – OPOLGRAF S.A.
› Komunikatywność – Abedik S.A.; Drukarnia Pozkal sp. z o.o., sp.k.


W kategorii
DRUKARNIE CYFROWE
miejsce:

Pierwsze miejsce.
TOTEM.COM.PL sp. z o.o., sp.k.
(Inowrocław


..........................................


Wyższą ocenę średnią niż w roku ubiegłym uzyskał Pozkal z Inowrocławia (5,80 – 5,76). Mimo to drukarnia zająła „tylko” trzecie miejsce. Wydawcy wyżej ocenili zakład w kategoriach komunikatywność i terminowość produkcji, nieco niżej jakość produkcji. Przypominamy: w 2016 roku Pozkal zajął miejsce drugie.

Z pierwszego miejsca na drugie spadł OPOLGRAF, choć, podobnie jak Pozkal, poprawił swą ocenę średnią (5,88 – 5,81). W tym przypadku wydawcy wyżej ocenili jakość produkcji i terminowość realizacji zleceń, niżej komunikatywność. W kategorii terminowość Opolgraf uzyskał najwyższą tegoroczną ocenę – aż 5,91.

Do pierwszej trójki, i to od razu na miejsce pierwsze, wrócił poznański ABEDIK. Oceny uzyskane w poszczególnych kategoriach (5,91, 5,87, 5,83) pozwoliły uzyskać drukarni najwyższą średnią – 5,87. Warto zaznaczyć, że przy podobnej jak w roku ubiegłym ilości zgłoszeń ABEDIK uzyskał zdecydowanie lepsze wyniki (5,83, 5,62, 5,55; średnia 5,67). Gratulujemy powrotu do ścisłej czołówki.

Po raz pierwszy w historii naszego rankingu dwie drukarnie uzyskały takie same oceny w jednej z kategorii. Dyplomy za najlepszą komunikatywność odbiorą Pozkal i ABEDIK. W kategorii jakość produkcji zwyciężył COLONEL.

Po raz czwarty wybraliśmy najlepszą dziełową drukarnię cyfrową. Jednak mimo ubiegłorocznej zapowiedzi wskażemy wyłącznie na jeden zakład – otrzymaliśmy zbyt mało ocen od wydawców. W tym roku to zaszczytne miejsce, z oceną 5,80, zajął inowrocławski TOTEM.COM.PL – gratulujemy.


W załączeniu całościowe wyniki pierwszej częśći tegorocznego rankingu Polskich Drukarń Dziełowych organizowanego przez PTWK, Sekcję Poligrafów SIMP i magazyn „Wydawca”.


.............................

Pojedyncze zgłoszenia wpłynęły na następujące drukarnie: Alf-Graf (Lublin), Argraf (Warszawa), Dimograf (Bielsko Biała), Drukarnia Księży Werbistów, Drukarnia Szczepan Szymański (Wola Aleksandra), Graffiti BC (Toruń), Grafix Centrum Poligrafii (Gdańsk), Gryf Direct (Płońsk), Interak (Czarnków), Interdruk Corporation, Lotos Poligrafia (Warszawa), Omega Press (Sosnowiec), Perfekt (Poznań), Printrade (Gdańsk), Quad/Graphics Europe, Tolek - Drukarnia im. K. Miarki (Mikołów), Trend (Sulejówek), Uni Druk (Luboń k. Poznania); cyfrowe: Centrum Poligrafii M.M. Jakubiccy, Drukarnia Advert (Ruda Śląska), Drukarnia Szczepan Szymański (Wola Aleksandra), HiPrint (Poznań), Legra (Kraków).
(info „Wydawca", na foto: laureaci tegorocznego Rankingu)
Ranking 2016/2017Ranking 2016/2017[ powrót ]
Portal www.wydawca.com.pl., miesięcznik ,,Wydawca"; Księgarnia Branżowa [ więcej ›› ]

Konkursy | Organizacje | PTWK | Poligrafia | Prawo | Promocje | Szkolenia | Targi | Linki | Książki | Antykwariat | Czasopismo