WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  Twój koszyk WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  szukaj
 Edytorstwo 
 Konkursy 
 Księgarstwo 
 PTWK 
 Szkolenia 
 Technika 
 Prawo 
 Rynek Wydawniczy 
 Targi 
 Linki 
Ważne
Promocje
RECENZJE W SIECI | PATRONAT MEDIALNY ,,WYDAWCY'' | RÓŻNE | SPOTKANIA | NOWOŚCI | WYKAZY IMPREZ ZWIĄZANYCH z KSIĄŻKĄ 2007 |

07-05-2013
PREZENTACJA ELBLĄSKIEJ KSIĘGI WOJENNEJ


W piątek, 10 maja o godz. 17:00, odbędzie się spotkanie poświęcone prezentacji edycji źródłowej tzw. „Elbląskiej Księgi Wojennej". Spotkanie, w którym udział wezmą autorzy opracowania: dr Dieter Heckmann i dr Krzysztof Kwiatkowski poprowadzi prof. dr hab. Wiesław Długokęcki.


Elbląska Księga Wojenna jest liczącym ponad 60 kart rękopisem powstałym najprawdopodobniej w końcu 1409 r. w Starym Mieście Elblągu. Jest to czystopis stworzony przez pisarza miejskiego zawierający wykaz mieszczan staroelbląskich zobowiązanych do różnorodnych powinności wojskowych wobec władz miasta (rady). Stąd nadana mu w końcu XIX w. przez historyków nazwa „Elbląska Księga Wojenna”. Rękopis obejmuje spisy mieszkańców związane z aktywnością militarną miasta w okresie od 1383 do 1409 r., a więc łącznie w ciągu ponad ćwierć wieku. Tym samym jest źródłem o niepowtarzalnej wartości dla badaczy wojskowości późnośredniowiecznej, zwłaszcza słabo jeszcze poznanej problematyki wojskowości miejskiej. Z uwagi na fakt uczestnictwa mieszkańców Starego Miasta Elbląga w wyprawach krzyżowych na Litwę organizowanych w XIV w. przez zakon niemiecki, w których uczestniczyli rycerze z krajów Europy Zachodniej i Południowej, EKW stanowi pośrednio świadectwo uczestnictwa mieszkańców XIV-wiecznego Elbląga w sieci rozległych, ogólnoeuropejskich kontaktów, powiązań i interakcji. Zawierając blisko 1000 imion i „nazwisk” mieszczan staroelbląskich stanowi EKW niepoślednie źródło do badań nad prozopografią ówczesnej gminy miejskiej. W wymiarze historii lokalnej jej wartość badawcza jest równie wysoka, co w makroskali, a dla lokalnej wspólnoty niewątpliwie jeszcze większa. Dlatego jest ona niewątpliwie źródłem godnym bliższej prezentacji.

Elbląska Księga Wojenna przechowywana jest w Archiwum Państwowym w Gdańsku, jej odpis (prawdopodobnie autorstwa Maxa Töppena – elbląskiego historyka, który był również autorem pierwszego opracowania tego źródła) znajduje się w Geheimes Staatarchiv Preußischer Kulturbesitz w Berlinie.

Wydana w marcu tego roku edycja EKW, omówiona i przygotowana do druku przez dra Dietera Heckmanna (z Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz w Berlinie) przy współpracy dra Krzysztofa Kwiatkowskiego (z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) jest pierwszym od czasów Töppena i zarazem pierwszym pełnym opracowaniem tego ważnego dla historii Elbląga i Prus, a zarazem unikatowego w skali środkowoeuropejskiej dokumentu.

Sala „U św. Ducha" (budynek główny Biblioteki Elbląskiej). Wstęp wolny.
Ulica Świętego Ducha 3-7, 82-300 Elblag[ powrót ]
Portal www.wydawca.com.pl., miesięcznik ,,Wydawca"; Księgarnia Branżowa [ więcej ›› ]

Konkursy | Organizacje | PTWK | Poligrafia | Prawo | Promocje | Szkolenia | Targi | Linki | Książki | Antykwariat | Czasopismo