WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  Twój koszyk WYDAWCA. Portal Rynku Wydawniczego
  szukaj
 Edytorstwo 
 Konkursy 
 Księgarstwo 
 PTWK 
 Szkolenia 
 Technika 
 Prawo 
 Rynek Wydawniczy 
 Targi 
 Linki 
SALON WARSZAWSKI Krakow PST POZNAN
Ważne
Targi
RÓŻNE | INNE IMPREZY | IMPREZY HANDLOWE | ZDJĘCIA | TARGI POLIGRAFICZNE | TARGI za GRANICA | TARGI w POLSCE | TARGI POLONIJNE |

25-08-2006
X JUBILEUSZOWE POZNAŃSKIE DNI KSIĄŻKI NAUKOWEJ
(28-30.09.2006)
X Jubileuszowa edycja PDKN skłania do podsumowania i niemal historycznej już refleksji nad dekadą ostatnich lat, w których poznańskie targi książki naukowej zaznaczyły i ugruntowały swoje miejsce pośród ogólnokrajowych imprez targowych.

Głównym organizatorem targów jest Wydawnictwo Naukowe UAM wspierane przez poznański oddział Polskiego Towarzystwa Wydawców Książki. Od pierwszego spotkania impreza odbywa się pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Już 1. edycja z 1997 roku, przygotowana z myślą o wystawcach z całego kraju, przeszła najśmielsze oczekiwania organizatorów: zgromadziła tak liczną grupę Gości-wystawców, że piękny hol uniwersyteckiego Collegium Maius okazał się niewystarczający dla tak dużej, ogólnopolskiej imprezy.
Od 3. edycji targi przeniosły się do przestronnych wnętrz CK ZAMEK – ekspozycja wystawców w holu głównym, a imprezy towarzyszące, wykłady oraz spotkania promocyjne w reprezentacyjnych salach pałacowych: Cesarskiej i Kominkowej.

Z roku na rok zwiększała się liczba wystawców – od 45 w 1. edycji w 1997 roku, do ponad 70 wydawnictw w 1999 r., i ponad 80. w 2004 r. Ta tendencja wzrostowa utrzymuje się do dziś.

Kolejne edycje z 10-lecia Poznańskich Dni Książki Naukowej dokumentują rosnące zainteresowanie wydawców polskich i zagranicznych. Odnotujmy zatem udział w poznańskiej imprezie największych prestiżowych wydawnictw, jak: PWN, Wiedza Powszechna, PIW, Arkady, Ossolineum, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Wydawnictwa Sejmowe, Komunikacji i Łączności, Rebis, słowo obraz/terytoria, wydawnictwa medyczne, rolnicze, muzyczne, informatyczne itd. Gościmy w Poznaniu coraz liczniejszą grupę wydawców akademickich (zwłaszcza uniwersytetów, politechnik i akademii) oraz przedstawicielstw naukowych oficyn zagranicznych, np.: Harvard University, Hopkins University, Yale University, Cambridge itd.

W ciągu minionego 10-lecia Poznańskie Dni Książki Naukowej na trwałe wpisały się do kalendarza ważnych imprez ogólnopolskich, na których warto zaprezentować najnowszy dorobek wydawniczy i wymienić doświadczenia podczas konferencji, paneli, dyskusji. branżowych, które corocznie towarzyszą targom książki w Zamku.

Poruszane tu tematy dotyczyły m.in.: prawa autorskiego, dystrybucji książki naukowej, specyfiki wydawnictw uczelnianych (rynek podręczników), zagadnień edytorskich. Odbywała się tu prezentacja internetowego systemu informatycznego oraz druku cyfrowego.
Tradycyjnie już dużym zainteresowaniem cieszą się cykle problemowe, wśród nich najbardziej popularne: „Typografia w książce specjalistycznej”, „Sztuka książki”, „Pogranicze – problemy i szanse partnerstwa kultur”.

Warto podkreślić, że kolejne edycje PDKN gwarantują obecność nowości wydawniczych z całego kraju, dostępność najbardziej poszukiwanych podręczników i skryptów, monografii i słowników z największych wydawnictw.

Targi umożliwiające bezpośredni kontakt z czytelnikami – pracownikami nauki i studentami – to zarazem główny atut imprezy, która ma ambicję nadążać za rozwojem nauki i prezentować jej osiągnięcia. Dla Wydawców-Gości to niepowtarzalna okazja skierowania oferty handlowej bezpośrednio do środowiska akademickiego.

Dodajmy, iż patronat medialny Poznańskich Dni Książki Naukowej sprawują niezawodne od wielu lat: „Biblioteka Analiz, „Forum Książki”, „Wydawca”, „Notes Wydawniczy” oraz poznańskie media promujące kolejne edycje.

W tym roku po raz pierwszy będzie zorganizowane stoisko pod patronatem Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych, gdzie pokażą swoje nowości mniejsze oficyny uczelniane. Poza tym pod hasłem STARE i NOWE odbywać się będą pokazy czerpania papieru i prezentacja druku cyfrowego. Przygotowane zostanie także stoisko antykwaryczne oferujące niedostępne już na rynku czytelniczym tytuły. Zaprezentowana będzie również nowa forma książki – audio.
[ powrót ]
Portal www.wydawca.com.pl., miesięcznik ,,Wydawca"; Księgarnia Branżowa [ więcej ›› ]

Konkursy | Organizacje | PTWK | Poligrafia | Prawo | Promocje | Szkolenia | Targi | Linki | Książki | Antykwariat | Czasopismo