Legnicka Książka Roku 2020 – znamy laureata

Muzeum Miedzi w Legnicy i Legnicka Biblioteka Publiczna informują, że Kapituła konkursu Legnicka Książka Roku dokonała przeglądu i oceny 24 wydawnictw, które ukazały się w 2021 roku, przedłożonych do wglądu przez organizatorów: Legnicką Bibliotekę Publiczną i Muzeum Miedzi w Legnicy. Ocenie poddano książki związane treściowo z Legnicą, napisane przez autora pochodzącego lub mieszkającego w Legnicy, wydane w Legnicy.