Zgłoszenia do Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego

Do 15 stycznia 2022 roku można nadsyłać zgłoszenia do Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego. Nagroda jest przyznawana najlepszym książkom reporterskim, które podejmują ważne problemy współczesności i pogłębiają wiedzę o świecie innych kultur.