recenzje: książki branżowe

OKŁADKA BYŁA CZERWONA – książki ocenia

Andrzej Palacz

Andrzej Palacz

Red. naczelny magazynu “Wydawca” i portalu wydawca.com.p