Nagroda Klio 2020

Jury Nagrody Klio pod przewodnictwem prof. dr. hab. Tomasza Szaroty po rozpatrzeniu zgłoszonych 220 propozycji książek wydanych w latach 2019–2020 postanowiło przyznać następujące nagrody: