Konkursy Konkursy literackie Najlepsze książki/plebiscyty

Nagroda Klio 2020

Ruszyły Targi Książki Historycznej, w tym roku w wersji on-line jako Spotkania Autorskie Targów Książki Historycznej. Tradycyjnie rozpoczyna je ogłoszenie laureatów Nagrody Klio na najlepszą książkę historyczną roku. Wyniki konkursu podali poprzez Internet prezes Fundacji Waldemar Michalski oraz wiceprezes zarządu Jacek Oryl.

A oto wyniki:

W kategorii autorskiej:

 • Nagrodę I stopnia w wysokości 15 000 zł otrzymuje:
  Marta Grzywacz – za książkę Nasza pani z Ravensbrück. Historia Johanny Langefeld (Wydawnictwo WAB)
 • Nagrodę II stopnia w wysokości 9 000 zł otrzymuje:
  Andrzej Mencwel za książkę Przedwiośnie czy potop. Nowe krytyki postaw polskich (Wydawnictwo Krytyki Politycznej)
 • Nagrodę III stopnia w wysokości 5 000 zł otrzymuje:
  Wojciech Bonowicz – za książkę Tischner. Biografia (Wydawnictwo Znak)

W kategorii monografia naukowa:

 • Nagrodę I stopnia w wysokości 13 000 zł otrzymuje:
  Włodzimierz Karol Pessel za książkę Czerwono-biali i biało-czerwoni. Problemy sąsiedztwa kulturowego (Fundacja Duży Format i Wydawnictwo Akademickie SEDNO)
 • Nagrodę II stopnia w wysokości 6 000 zł otrzymuje:
  Ryszard Szawłowski za książkę Rafał Lemkin. Biografia intelektualna (Wydawnictwo Akademickie SEDNO)
 • Nagrodę III stopnia w wysokości 6 000 zł otrzymuje:
  Jacek Witold Wołoszyn za książkę Niepodległościowa konspiracja młodzieżowa na ziemiach polskich w latach 1944/45-1956 (Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Lublinie)

W kategorii edytorskiej:
Równorzędne wyróżnienia otrzymują:

 • Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu za książkę Dziennik: TOM 1, Wspomnienia z dzieciństwa, Dziennik 1808-1830 oraz Dziennik, TOM 2, Dziennik 1831-1866 (autor: Atanazy Raczyński, z języków francuskiego i niemieckiego przełożyli oraz opracowali Aleksander Wit Labuda i Michał Mencfel)
 • Ośrodek Karta za książkę Wojna o wolność 1920. TOM 2, Bitwa Warszawska (wybór i opracowanie: Agnieszka Knyt)
 • Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych za książkę Chełmska 21. 70 lat Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie (autorzy: prof. Małgorzata Hendrykowska,
  dr Anna Wróblewska, Marcin Zawiśliński)
 • Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego za książkę Mam na Pana nowy zamach… Wybór korespondencji Jerzego Giedroycia z historykami i świadkami historii 1946-2000, TOM 1, 2, 3 (wybór i opracowanie Sławomir M. Nowinowski i Rafał Stobiecki)
 • Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Wydawnictwo Jedność za książkę Antiphonarium Kielcense. Antyfonarz Kolegiaty Kieleckiej (ok. 1372 r.) (redakcja Krzysztof Bracha)
 • Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie za serię książek Hodegetrie krakowskie, 5 tomów (praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Schuster-Gawłowskiej, Marty Lempart-Geratowskiej, Piotra Łopatkiewicza, Małgorzaty Nowalińskiej, Anny Sękowskiej)
 • Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie za książkę Portret w dawnej Polsce (autor prof. Jan K. Ostrowski)

W kategorii Varsaviana:

 • Nagrodę I stopnia w wysokości 7 000 zł otrzymuje:
  Jarosław Zieliński za książkę PLAC. Warszawski plac Piłsudskiego jako zwierciadło losów i duchowej kondycji narodu (Wydawnictwo EKBIN)
 • Nagrodę II stopnia w wysokości 5 000 zł otrzymuje:
  Joanna Rolińska za książkę Lato 1920 (Bellona)
 • Nagrodę III stopnia w wysokości 3 000 zł otrzymuje:
  Janusz Dziano i Danuta Koper za książkę Ech, Panie Wiech! (Magia Słowa)

Nagrody przyznało Jury w składzie: prof. dr hab. Halina Manikowska, prof. dr hab. Tomasz Szarota (przewodniczący), prof. dr hab. Jacek Banaszkiewicz, prof. dr hab. Jan Kieniewicz, prof. dr hab. Maciej Janowski, red. Tomasz Łubieński, red. Marian Turski, red. Tomasz Urzykowski. Książki wybrano spośród 2020 wydanych w latach 2019-2020.

Mecenat nad Nagrodą Klio

Mecenat nad Nagrodą Klio w kategorii Varsaviana

(info Fundacja Historia i Kultura)

2 thoughts on “Nagroda Klio 2020

Dodaj komentarz