MODZELEWSKI nie tylko BUNTOWNIK

Mijają właśnie dwa od śmierci KAROL MODZELEWSKIEGO. Przypominamy tę wybitną postać, korzystając z wydanej w ramach “Biblioteki ‘Przeglądu'” książki Roberta Walendziaka “Modzelewski Buntownik”