MODZELEWSKI nie tylko BUNTOWNIK

Mijają właśnie dwa od śmierci KAROL MODZELEWSKIEGO. Przypominamy tę wybitną postać, korzystając z wydanej w ramach „Biblioteki ‚Przeglądu'” książki Roberta Walendziaka „Modzelewski Buntownik”