Odeszli od nas

MODZELEWSKI nie tylko BUNTOWNIK

Mijają właśnie dwa lata, gdy 28 kwietnia 2019 roku zmarł KAROL MODZELEWSKI. Wówczas pożegnaliśmy Go w “Wydawcy”, pokazaliśmy jego najważniejsze książki. Ta książka o Nim – zatytułowana Modzelewski Buntownik, pióra Roberta Walendziaka, ukazała się w “Bibliotece ‘Przeglądu'”, gdy już odszedł. Wydawnictwo przysłało nam ją w październiku 2020 roku na nasz konkurs EDYCJA. Książka elegancka, którą dobrze się czyta, tym bardziej, że jej Bohater to postać nie tylko ważna i ciekawa, lecz postać wybitna! Autor książki pisze o Karolu Modzelewskim: Intelektualista, demokrata, człowiek lewicy (…) Był sumieniem lewicy i sumieniem naszego kraju, wzorcem metra z Sèvres, jeśli chodzi o odwagę cywilną, szacunek dla demokracji i współobywateli.

Nie chcemy tu przypominać kolei życia i zasług Karola Modzelewskiego, lecz warto zwrócić uwagę na to, co znaleźć możemy tylko w tym, starannie wydanym, tomie. A są to np. dwie rozmowy Autora książki z osobami dla jej Bohatera najbliższymi: córką Ewą Modzelewską-Kossowską, psychologiem, oraz z żoną Małgorzatą Goetz, dziennikarką radiową, polonistką. Rozmowę z córką ilustruje zachowana, pamiątkowa korespondencja ojca z więzieniu z małą wówczas córeczką, a listy swoje do córki Karol Modzelewski ozdabiał zabawnymi rysunkami (jeszcze jeden talent!). Tę rodzinną czułą korespondencję kontrolowały więzienne służby, o czym wymownie świadczą pieczątki cenzury więziennej.

Za szczególnie cenną w książce należy też uznać cześć zatytułowaną “Karol Modzelewski w Senacie”, ukazującą aktywność Karola Modzelewskiego w pierwszym parlamencie już zwycięskiej III Rzeczpospolitej. Samodzielność myśli, odwaga mówienia niepopularnej prawdy, ale i walka z wiatrakami przeciwnika reformy Balcerowicza… Znakomity portret także tamtego, trudnego czasu!

Karol Modzelewski to z temperamentu polityk i przywódca, to mówca doskonały, ale też intelektualista, mediewista, znakomity historyk. Warto sięgać do tej książki, warto ją mieć w swojej bibliotece! (B.P.-S. )

Dodaj komentarz