Wyniki naboru do programu „Promocja czytelnictwa” 2023

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotacje w ramach programu „Promocja czytelnictwa”. Zgłoszono 644 projekty, ze względów formalnych odrzucono 31, przyznano 122 dotacje.