Europejskie „Bony dla kultury” dla nastolatków: raport RISE – Hiszpania

Latem 2022 roku hiszpańskie Ministerstwo Kultury uruchomiło „Bono Cultural Joven” – bon dla kultury z bezpośrednią dotacją w wysokości 400 euro dla osób, które ukończyły 18 lat. Kwota ma być przeznaczona na zakup produktów kultury i korzystania z zajęć kulturalnych.