LPK: Barbara Petrozolin-Skowrońska

Redaktor, wydawca, aktywna działaczka społeczna w ramach PTWK.