EDYCJA 2006/2007 Konkurs EDYCJA Konkursy

KONKURS EDYCJA 2006/2007 ROZSTRZYGNIĘTY

Jury Konkursu na Książkę Edytorsko Doskonałą EDYCJA 2006/2007 w składzie: Andrzej Tomaszewski (typograf, przewodniczący jury), Andrzej Palacz (red. naczelny miesięcznika ,,Wydawca”), Michał Zawadzki (Arctic Paper), na posiedzeniu dnia 18 października 2007 wyróżniło następujące wydawnictwa i wydane przez nich książki: Nagroda Główna: Wydawnictwo Arkady za album W kręgu arcydzieł. Zbiory sztuki w Polsce – za perfekcyjną […]