Promocja oraz reklama na portalu i w magazynie „Wydawca”

Proponujemy Państwu kilka form promocji i ogłaszania się w naszych mediach:


REKLAMA W PORTALU WWW.WYDAWCA.COM.PL

REKLAMA NA STRONIE GŁÓWNEJ*

1 – reklama pozioma (pojawia się na wszystkich stronach), format: 725 x 130 px

2 – Reklama w bocznym łamie (pojawia się na wszystkich stronach), format 500 x 360 px

3 – „Książki nadesłane” – prezentacja książki z przelinkowaniem na stronę wydawnictwa. Informacja znajduje się tam minimum przez 7 dni; – 60,0 zł + 23% VAT. UWAGA! Dla prenumeratorów ,,Wydawcy” usługa ta jest BEZPŁATNA (12 książek w ciągu roku)

4 – reklama tekstowa (ogłoszenie drobne) do 300 znaków. Informacja znajduje się tam minimum przez 7 dni, później przechodzi do stosownej podstrony. Zamieszczenie reklamy/informacji – 60,0 zł + 23% VAT (informacja znajduje się tam minimum przez 7 dni, później przechodzi do stosownej podstrony)

5 – zamieszenie reklamy w dziale Praca
– dział Dam Pracę – koszt zamieszczenia pojedynczej (jedno stanowisko pracy) informacji 30,0 zł + VAT (23%)
– dział Szukam Pracy – 15,0 + VAT (23% )

REKLAMA i PROMOCJA NA ŁAMACH „WYDAWCY”

Na życzenie wysyłamy cennik reklam i ceny za zamieszczenie artykuły promocyjnego

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
e-mail wydawca@go2.pl
tel. kom. 0 601 989 057

* Cennik wysyłamy na życzenie