Promocja oraz reklama na portalu i w magazynie „Wydawca”

Proponujemy Państwu kilka form promocji i ogłaszania się w naszych mediach

…………………………

REKLAMA W PORTALU WWW.WYDAWCA.COM.PL

REKLAMA NA STRONIE GŁÓWNEJ*

1 – reklama główna (reklama pojawia się na wszystkich stronach), format: 725 x 130 px

2, 4 –  reklamy poziome pomiędzy poszczególnymi działami, format minimalnego modułu: ….

3 –  „Wydawcy polecają” – prezentacja książki z linkiem na stronę wydawnictwa. Informacja znajduje się tam minimum przez 7 dni;  – 60,0 zł + 23% VAT. UWAGA! Dla prenumeratorów ,,Wydawcy” usługa ta jest BEZPŁATNA**

5 – reklama tekstowa  (ogłoszenie drobne) do 300 znaków. Informacja znajduje się tam minimum przez 7 dni, później przechodzi do stosownej podstrony. Zamieszczenie reklamy/informacji – 60,0 zł + 23% VAT (informacja znajduje się tam minimum przez 7 dni, później przechodzi do stosownej podstrony)

6 – zamieszenie reklamy w dziale Praca
– dział Dam Pracę – koszt zamieszczenia pojedynczej (jedno stanowisko pracy) informacji 30,0 zł + VAT (23%)
– dział Szukam Pracy – 15,0 + VAT (23% )

7 –  reklamy pionowe, format minimalnego modułu:…

ZAMESZCZENIE REKLAMY GRAFICZNEJ NA STRONACH Z INFORMACJAMI/ARTUKUŁAMI (reklama pojawia się we wszystkich informacjach) 

1 – reklama główna (reklama pojawia się na wszystkich stronach), format: …

2 – reklama na  prawym łamie: format  jednego modułu:………….

3 – reklama pozioma pomiędzy blokami tekstu, na koniec  informacji/artykułu

…………………………………

*Cennik wysyłamy na życzenie

** Decyduje kolejność zgłoszeń

REKLAMA i PROMOCJA NA ŁAMACH „WYDAWCY”

Na życzenie wysyłamy cennik reklam i ceny za zamieszczenie artykuły promocyjnego


W przypadku pytań prosimy o kontakt:
e-mail wydawca@go2.pl
tel. kom. 0 601 989 057


* Cennik wysyłamy na życzenie

** Decyduje kolejność zgłoszeń