O Konkursie

Organizatorzy i sponsorzy konkursu:


O konkursach

Konkurs na Książkę Edytorsko doskonałą EDYCJA

Celem konkursu jest wyróżnianie książek odznaczających się wysokim poziomem edytorskim, popularyzacja sztuki wydawniczej, rozumianej jako doskonałe rzemiosło oparte na wielowiekowych tradycjach typograficznych, drukarskich, introligatorskich, oraz promowanie oficyn szczególnie dbających o jakość swej produkcji wydawniczej.

Konkurs przeprowadzany jest od 1999 roku, przy czym dwa pierwsze rozstrzygnięcia miały miejsce w tym właśnie roku. Obecnie cykl jest roczny, przy czym  z powodów organizacyjnych Konkurs nie odbył się w 2022 roku.

W konkursie biorą udział książki nadsyłane przez wydawców, publikacje, które ich zdaniem zasługują na wyróżnienie wśród tysięcy innych, rok w rok ukazujących się na rynku. Szukamy rzeczy nie tyle pięknych (to rzecz niewymierna) co oryginalnych, ciekawych, ,,edytorsko doskonałych”.
Nadsyłane przez wydawców książki prezentowane są sukcesywnie na łamach ,,Wydawcy”, w autorskim dziale Andrzeja Palacza – EDYCJA. Dział ten nosi charakter szkoleniowy – autor ocenia książki pod względem typograficznym, wykonania technicznego, zastosowanych materiałów poligraficznych, szeroko rozumianego ,,pomysłu na książkę”, wskazując zarówno plusy jak i minusy – ,,czepiając się” błędów i niedopatrzeń.

Raz do roku wybierane są książki najpiękniejsze, zgodnie z mottem konkursu ,,książka edytorsko doskonała”. Podczas Targów Książki w Krakowie ich wydawcy zostają uhonorowani dyplomami oraz cennymi nagrodami ufundowanymi przez sponsorów, a jej twórcy (typograf, studio graficzne, drukarnia itp.) dyplomami.

W ramach konkursu głównego, mogą być organizowane konkursy dot. konkretnego tematu, np. wybór najpiękniejszej pozycji drukowanej z zastosowaniem określonego materiału.

…………………………………………..

W imieniu organizatora oraz sponsorów konkursu zapraszam wszystkich wydawców do udziału w EDYCJI – czekamy na zgłoszenia.

Red. naczelny ,,Wydawcy”
Andrzej Palacz.

Wszelkie zapytania prosimy kierować na e-mail: wydawca@go2.pl

 

………………………………………………

REGULAMIN KONKURSU

I. Założenia ogólne

Organizatorami konkursu są: firma Inicjał Andrzej Palacz – edytor miesięcznika ,,Wydawca”, Targi Książki w Krakowie SA oraz sponsorzy.
Celem konkursu jest wyróżnianie książek odznaczających się wysokim poziomem edytorskim, popularyzacja sztuki wydawniczej, rozumianej jako doskonałe rzemiosło oparte na wielowiekowych tradycjach typograficznych, drukarskich, introligatorskich, oraz promowanie oficyn szczególnie dbających o jakość swej produkcji wydawniczej.

Wybierana jest książka, natomiast zwycięzcą konkursu zostaje wydawnictwo jako instytucja ostatecznie odpowiedzialna za edytorski poziom dzieła.

Zwycięzca zdobywa dyplom oraz nagrody rzeczowe i nierzeczowe przyznawane przez organizatora konkursu oraz sponsorów. Osoby i firmy pracujące nad książką (typograf, studio graficzne, drukarnia itp.) uhonorowane zostają dyplomami.

Nagrody przyznawane są raz na rok. Uroczyste wręczenie pierwszego dna Targów Książki w Krakowie.

Wszystkie zgłaszane książki prezentowane są podczas Targów Książki w Krakowie na stoisku miesięcznika ,,Wydawca”; lub innym, wyznaczonym przez organizatorów targów. Najlepsze książki prezentowane są na łamach miesięcznika ,,Wydawca” w dziale ,,Edycja” oraz w portalu www.wydawca.com.pl.

II. Zgłaszanie książek

Książki-kandydatki nadsyłać może każda działająca w Polsce oficyna wydawnicza.
Książka musi być edytorsko opracowana w kraju, przez polskiego typografa. Dopuszcza się druk za granicą.

W konkursie biorą udział książki wydane w okresie październik-wrzesień następnego roku.

Książki należy nadsyłać w ilości 1 egz. na adres redakcji magazynu ,,Wydawca”:
03-130 Warszawa, ul. A. Kamińskiego 20 a, m.39.
Na liście przewodnim proszę napisać – ,,książka zagłoszona na konkurs ,,Edycja”.

Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne, wydawcy pokrywają jedynie koszt wysyłki zgłaszanych książek.
Książki nie są zwracane wydawcom.

III. Zasady wyboru książek nagrodzonych

Oceny zgłoszonych książek i wyboru najlepszych dokonuje jury, w skład którego wchodzą: przedstawiciele organizatora, sponsorów oraz osoby profesjonalnie przygotowane do oceny przedstawionych publikacji (typografowie, graficy, fotografowie…).
Przewodniczącym jury jest wybitny typograf – prof. Lech MAJEWSKI.

Wyboru dokonuje się w trybie jawnym, a książki są oceniane pod względem:
– układu typograficznego,
– jakości składu,
– jakości wykonawstwa poligraficznego,
– użytych materiałów (papier, materiały pokryciowe, itd.),
– jakości materiału ilustracyjnego i jego zgodności z treścią publikacji.
– merytorycznego i edytorskiego pomysłu na książkę.

Ilość nagrodzonych i wyróżnionych książek za każdym razem może być różna. Jury

Dodaj komentarz