Wykaz instytucji związanych z książką

Podajemy wykaz najważniejszych organizacji branży księgarsko-wydawniczo-poligraficznej w Polsce oraz za granicą (związanych z polską książką)

A.P.A.J.T.E.
POLSKIE STOWARZYSZENIE AUTORÓW, DZIENNIKARZY
i TŁUMACZY w EUROPIE
10, allée des Boeures
78124 Mareil-sur-Mauldre
FRANCE
tel. +33 (0)1 30 90 79 54
fax: +33 (0)1 30 90 68 62
e-mail: Prezes A.P.A.J.T.E. Agata Bouvy
apajte@tiscali.fr
www.apajte.europolonia.org

BIBLIOTEKA NARODOWA
(National Library)
Al. Niepodległości 213; 00-973 Warszawa
tel.: (48 22) 608 29 99; fax: (48 22) 825 52 51
www.bn.org.pl

CENTRUM EDUKACJI
BIBLIOTEKARSKIEJ, INFORMACYJNEJ
i DOKUMENTACYJNEJ
im. HELENY RADLIŃSKIEJ
02-103 Warszawa
ul. Hankiewicza 1
tel. (48 22) 822 43 49 w. 18, fax (48 22) 822 43 46 w. 21, 30
e-mail: wydawnictwo@cebit.edu.pl
www.cebid.edu.pl.

CENTRUM INFORMACJI o KSIĄŻCE NIEMIECKIEJ
c/o Goethe Institut
00-021 Warszawa
ul. Chmielna 13a
tel.(0) 22 505 90 80
fax: (0) 22 505 90 81
e-mail: post@biz-warschau.org
www.biz-warschau.org

FUNDACJA KULTURY POLSKIEJ
00-252 Warszawa, ul. Podwale 1
tel./fax: (0-22) 827 52 62
e-mail: fundacjakulturypolskiej@free.mgo.pl

INSTYTUT KSIĄŻKI
ul. Szczepańska 2, II piętro
31-011 Kraków
tel. (48 12) 433 70 40, fax: (48 12) 429 38 29
e-mail: biuro@instytutksiazki.pl
www.instytutksiazki.pl

Instytut Książki
Oddział w Warszawie
Pl. Defilad 1 (Pałac Kultury i Nauki), IX piętro pok. 911
00-901 Warszawa
tel.: (022) 656 63 86 lub 7 lub 8
fax: (022) 656 63 89
Urząd Pocztowy Warszawa 134, pl. Defilad 1 (PKiN),
skrytka pocztowa 39

IZBA WYDAWCÓW PRASY
ul. Foksal 3/5, 00-366 Warszawa
tel. (48 22) 828 59 30, fax: (48 22) 827 87 18
e-mail: iwp@izbaprasy.media.pl
www.izbaprasy.media.pl

KRAJOWE BIURO ISBN
(ISBN National Bureau)
Instytut Bibliograficzny; Biblioteka Narodowa
Al. Niepodległości 213; 00-973 Warszawa
tel. (48 22) 608 24 33; fax: (48 22) 825 59 76

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Al. Szucha 25, 00-918 Warszawa
Centrala: tel. (48 22) 34-74-100, (48 22) 52-24-100
Rzecznik Ministra: Kaja Małecka – tel. (48 22) 34-74-145
www.menis.gov.pl

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
tel. (48 22) 421-01-00
fax: (48 22) 826-17-65
biuro prasowe: rzecznik@mkidn.gov.pl
www.mkidn.gov.pl

Narodowe Centrum Kultury
www.nck.pl

PEN CLUB POLSKI
(Polish PEN Club)
Krakowskie Przedmieście 87/89; 00-079 Warszawa
tel./fax: (48 22) 826 57 84

Polska Izba Druku
(The Polish Chamber of Printing)
00-093 Warszawa, ul. Daniłowiczowska 18 A
(III pietro)
tel.0-22 827-56-13
tel/fax. 0-22 828-62-77
e-mail: izbadruku@izbadruku.org.pl
website: www.izbadruku.org.pl

POLSKA IZBA KSIĄŻKI
(Polish Chamber of Books)
ul. Oleandrów 8; 00-629 Warszawa
tel./fax: (48 22) 875 94 97
e-mai: biuro.pik@org.pl
www.pik.org.pl

POLSKI ZWIĄZEK BIBLIOTEK
ul. Toruńska 1, 87-140 Chełmża
tel. (48 56) 675-60-26
e-mail: pzb@free.art.pl
www.biblioteka.koszalin.pl/pzb/

POLSKIE BRACTWO KAWALERÓW GUTENBERA
ul. Pańska 97, 00-834 Warszawa
tel: 652 17 47, 652 19 33
fax: 654 23 75
www.bractwogutenberga.pl

POLSKIE TOWARZYSTWO WYDAWCÓW KSIĄŻEK (PTWK)
ul. Świętokrzyska 30, lok. 156 (V klatka)
00-116 Warszawa,
tel./fax (0-22) 850 34 76
e-mail: ptwk@wp.pl
www.PTWK
Dyrektor Biura PTWK: Maryla Kuisz

STOWARZYSZENIE BIBLIOTEKARZY POLSKICH
(Polish Librarians Association)
ul. Konopczyńskiego 5/7;00-335 Warszawa
tel.: (48 22) 827 52 96

STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY POLSKICH
ul. Foksal 3/5; 00-366 Warszawa
tel. (48 22) 827 87 20
e-mail: sdp@sdp.pl
www.sdp.pl

STOWARZYSZENIE KSIĘGARZY POLSKICH
(Polish Booksellers Association)
ul. Mazowiecka 2/4 pok. 414
00-048 Warszawa
tel./faks: (48 22) 827-93-81

STOWARZYSZENIE PISARZY POLSKICH
(Polish Writers Association)
Krakowskie Przedmieście 87/89; 00-079 Warszawa
tel. (48 22) 826 05 89

STOWARZYSZENIE POLSKICH MEDIÓW
www.polskiemedia.org

STOWARZYSZNIE PRZYJACIÓŁ KSIĄŻKI dla MŁODYCH –
POLSKA SEKCJA IBBY
Adres do korespondencji:
ul. Królowej Marysieńki 29 b, 02-954 Warszawa
tel. / fax.: (22) 842-52-00
ibby@free.ngo.pl
www.free.ngo.pl/ibby/pl/

Adres rejestrowy:
Muzeum Książki Dziecięcej
ul. Koszykowa 26/28
00-950 Warszawa

STOWARZYSZENIE TŁUMACZY POLSKICH
(Association of Polish Translators and Interpreters)
ul. Jaworzyńska 3 m 22; 00-634 Warszawa
tel/fax. 621 56 78, 825 09 04

STOWARZYSZENIE WYDAWCÓW KATOLICKICH
(Catholic Publishers Association)
ul. Św. Bonifacego 9; 02-914 Warszawa
tel.: (48 22) 642 50 82; fax: (48 22) 651 90 55

STOWARZYSZENIE WYDAWCÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH
(Uniwersity Publishers Association)
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5; p.1001; 20-631 Lublin
tel.: (48 81) 537 53 04

ZAIKS
ul. Hipoteczna 2; 00-092 Warszawa
tel. (48 22) 827 60 61; fax: (48 22) 828 92 04

ZWIĄZEK LITERATÓW POLSKICH
(Polish Writers Union)
Krakowskie Przedmieście 87/89; 00-079 Warszawa
tel.: (48 22) 826 57 85