Wykaz konkursów związanych z książką (edytorskich, literackich, innych)

Strona w rozbudowie
Zapraszamy Państwa do zgłaszania organizowanych przez siebie konkursów.
Zależy nam na wszystkich imprezach, tych dużych i małych. Wszystkie są ważne dla promocji książki i czytelnictwa.

Kolejność konkursów zgodnie z datą ich rozstrzygnięcia (gdy brak takiej informacji wg ostatecznego terminu nadsyłania prac).

 


Uwaga! informacje o konkursach prosimy wstawiać w rubrykę „Komentarze” – patrz dolna część strony.


Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej

Organizatorzy: Międzynarodowe Targi Poznańskie, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Termin nadsyłania zgłoszeń: grudzień
Ogłoszenie laureatów i wręczenie nagród: marzec każdego roku podczas Tarrgów Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON
Strona organizatora

Lubuskie Warzyny

Organizatorzy: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim
Termin nadsyłania zgłoszeń: 18 stycznia
Ogłoszenie laureatów i wręczenie nagród: koniec lutego
Strona organizatora

Nagroda Żółtej Ciżemki

Organizatorzy: Biblioteka Kraków
Termin nadsyłania zgłoszeń: do końca lutego
Termin nadsyłania książek: 15 marca
Ogłoszenie laureatów i wręczenie nagród:  do 31 grudnia danego roku
Strona organizatora

Konkurs Literacki o Nagrodę im. ks. prof. Bolesława Kumora

Organizatorzy: Fundacja Sądecka
Termin nadsyłania zgłoszeń: 10 lutego
Ogłoszenie laureatów i wręczenie nagród: koniec lutego podczas Sądeckich Targów Książki
Strona organizatora

Konkurs im. Józefa Łukaszewicza na najlepsze książki o Poznaniu

Organizator: Biblioteka Raczyńskich
Termin nadsyłania książek: 1 marca
Ogłoszenie laureatów i wręczenie nagród: marzec każdego roku
Strona organizatora

Międzynarodowa Nagroda Literacka im. Zbigniewa Herberta

Organizatorzy: Fundacja Herberta
Zgłoszenie przez kapitułę kandydatów do nagrody: do końca października
Ogłoszenie laureatów: połowa marca roku następnego
Wręczenie nagród: przełom maja i czerwca
Strona organizatora

Kryminalna Piła

Organizatorzy: Festiwal Kryminalna Piła, Pilska Szkoła Policji, Regionalne Centrum Kultury
Termin nadsyłania książek:…
Ogłoszenie laureatów i wręczenie nagród: 1 kwietnia 2020
Strona organizatora

Nagroda Wydawnicza SILESIANA

Wrocław
organizator: Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego
ogłoszenie laureatów i wręczenie nagród: 16 kwietnia, pierwszego dnia trwania Dolnośląskiego Salonu Wydawniczego „Silesiana”
strona organizatora

„Feniks” Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich

Organizator: Stowarzyszenia Wydawców Katolickich
Termin nadsyłania zgłoszeń: koniec stycznia
Ogłoszenie laureatów: pierwszego dnia Targów Wydawców Katolickich (23.04.2020)
Strona organizatora

KONKURS „ZŁOTY POCISK” na Najlepszą Powieść Kryminalną

Organizator: Agencja Wydawniczo-Reklamowa Skarpa Warszawska Sp. z o.o
Termin nadsyłania zgłoszeń: 29 lutego 2020
Ogłoszenie listy nominacji: 1 maja 2020
Ogłoszenie laureatów i wręczenie nagród: 9 maja 2020 r. w Teatrze Druga Strefa w Warszawie
Strona organizatora

Wrocławska Nagroda Poetycka „Silesius”

Organizator: miasto Wrocław, Wrocławski Dom Literatury
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 stycznia
Ogłoszenie listy nominacji: marzec
Ogłoszenie laureatów i wręczenie nagród: maj
Strona organizatora 

Nagroda Literacka imienia Marka Nowakowskiego

Organizator: Biblioteka Narodowa
Kandydatów do nagrody zgłasza i wybiera laureata kapituła nagrody
Ogłoszenie laureatów i wręczenie nagród: połowa maja
Strona organizatora

Konkurs PTWK „Najpiękniejsze Książki Roku”

Organizator: Polskie Towarzystwo Wydawców Książek
Termin nadsyłania książek: marzec/kwiecień
Wybór nagrodzonych pozycji: koniec kwietnia
Ogłoszenie laureatów i wręczenie nagród: pierwszego dnia Warszawskich Targów Książki
Strona organizatora

Nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego

Organizator: Uniwerystet Warszawski
Ogłoszenie laureatów: drugiego dnia Targów Książki Akademickiej i Naukowej Academia

Konkurs Mądra Książka

Organizator: Uniwersytet Jagielloński, portal Mądre Książki
Termin nadsyłania zgłoszeń: maj
Ogłoszenie laureatów: maj
Strona organizatora

Nagroda na Najlepszą Książkę Techniczną „Technikus”

Organizator: Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna
Termin nadsyłania zgłoszeń: maj
Ogłoszenie laureatów: maj

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. C.K. Norwida

Organizator: Książnica Pruszkowska im. H. Sienkiewicza,
Termin nadsyłania zgłoszeń: 20 marca 2020
Ogłoszenie laureatów: 24 maja 2020
Strona organizatora

Poznańska Nagroda Literacka: Nagroda im. Adama Mickiewicza, Stypendium im. Stanisława Barańczaka

Organizatorzy: Miasto Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Fundacja UAM, Centrum Kultury ZAMEK
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 lutego 2021
Ogłoszenie laureatów: 28 maja 2021
Strona organizatora

Polish Graphic Design Awards

Organizator: Polish Graphic Design Awards
Termin nadsyłania zgłoszeń: 1 kwietnia 2020
Ogłoszenie wyników: 31 maja 2020
Ogłoszenie laureatów i wręczenie nagród: 6-7 czerwca 2020 roku
Strona organizatora

Konkursu na Książkę Literacką „Nowy Dokument Tekstowy”

Organizator: Instytut Literatury
Termin nadsyłania zgłoszeń:  4 kwietnia 2021
Ogłoszenie wyników: 5 czerwca 2021
Strona organizatora

Nagroda Literacka m.st. Warszawy

Organizator: miasto Warszawa
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 stycznia
Ogłoszenie laureatów i wręczenie nagród: czerwiec
Strona organizatora

Konkurs „O Złote Pióro Sopotu”

Organizator: Biblioteka Sopocka
Termin nadsyłania zgłoszeń: połowa marca – połowa czerwca
Ogłoszenie laureatów i wręczenie nagród: ?
Strona organizatora

Bursztynowy Motyl

Organizator: Biblioteka Raczyńskich (Poznań)
Termin nadsyłania zgłoszeń:
Wybór nominacji:
Ogłoszenie laureatów i wręczenie nagród: czerwiec każdego roku

Nagroda Literacka im. Leopolda Staffa

Organizator: restauracja Antich’ Caffè pod patronatem magazynu śródziemnomorskiego „Lente” wydawanego przez Co.Phi Uri Wollner.
rozpoczęcie konkursu: 15 listopada
Ogłoszenie laureatów: 30 czerwca
Strona organizatora

Konkurs Literacki Miasta Gdańska im. Bolesława Faca

Organizator: Miasto Gdańsk, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku
Ogłoszenie konkursu: 31 kwietnia
Ostateczny termin nadsyłania prac: 31 sierpnia
Strona organizatora

Konkurs im. Cypriana Norwida

Organizator: Samorząd Województwa Mazowieckiego we współpracy z Mazowieckim Instytutem Kultury
Ostateczny termin zgłaszania kandydatur: 31 maja
Ogłoszenie nominacji: koniec sierpnia
Rozstrzygnięcie : koniec wrzesień
Strona organizatora

Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza

Organizator: prezydent miasta Radomia i Muzeum im. Witolda Gombrowicza we Wsoli
Termin nadsyłania zgłoszeń: ….
Wybór nominacji:
Ogłoszenie laureatów i wręczenie nagród: wrzesień
Strona organizatora 

Czarny Kapelusz

Organizator: Fundacja GRANDA
Termin nadsyłania zgłoszeń: ….
Wybór nominacji:
Ogłoszenie laureatów i wręczenie nagród: wrzesień
Strona organizatora 

Międzynarodow Festiwal Opowiadania – najlepsze opowiadanie

Organizator: Towarzystwo Aktywnej Komunikacji
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 czerwca
Ogłoszenie laureatów i wręczenie nagród: październik
Strona organizatora 

Międzynarodow Festiwal Opowiadania – najlepsze tłumaczenie

Organizator: Towarzystwo Aktywnej Komunikacji
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 lipca
Ogłoszenie laureatów i wręczenie nagród: październik
Strona organizatora 

Literacka Nagroda Europy Środkowej Angelus

Organizator: miasto Wrocław, Wrocławski Dom Literatury
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 stycznia
Ogłoszenie krótkiej listy nominacji: czerwiec
Ogłoszenie długiej listy nominacji: wrzesień
Ogłoszenie laureatów i wręczenie nagród: październik
Strona organizatora 

Nagroda im. Natalii Gorbaniewskiej

Organizator: miasto Wrocław, Wrocławski Dom Literatury
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 stycznia
Ogłoszenie krótkiej listy nominacji: czerwiec
Ogłoszenie długiej listy nominacji: wrzesień
Ogłoszenie laureatów i wręczenie nagród: październik
Strona organizatora 

Górnośląska Nagroda Literacka „Juliusz”

Organizator: miast Rybnik
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 marca
Wybór nominacji: lipiec
Ogłoszenie laureatów i wręczenie nagród: październik
Strona organizatora

Nagroda Literacka im. Jerzego Żuławskiego

Organizator: nagroda profesjonalistów, pod patronatem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich
Ogłoszenie laureatów i wręczenie nagród: 9 października 2020
Strona organizatora

 

Ogólnopolska Nagroda Literacka im. Kornela Makuszyńskiego

Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna im. Ł. Górnickiego w Oświęcimiu
Termin nadsyłania zgłoszeń: ….
Wybór nominacji: 1 lipca
Ogłoszenie laureatów i wręczenie nagród: 9 października 2020
Strona organizatora

 

Konkurs o Nagrodę im. Jana Długosza

Organizator: Targi w Krakowie sp. z o.o.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 maja każdego roku
Ogłoszenie laureata i wręczenie nagród: pierwszego dnia Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie
Strona organizatora 

Książka Edytorska Doskonała EDYCJA

Organizator: magazyn „Wydawca”
Termin nadsyłania zgłoszeń: 1 października każdego roku
Wybór nominacji: 10 października każdego roku
Ogłoszenie laureatów i wręczenie nagród: pierwszego dnia Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie
Strona organizatora

Nagroda Conrada

Organizatorzy:  Miasto Kraków, KBF, Instytut Książki, Fundacji „Tygodnika Powszechnego”
Wybór nominacji: koniec września
Ogłoszenie laureatów i wręczenie nagród:  podczas uroczystej Gali zakończeni Festiwalu Conrada (w 2020 roku 25 października)
Strona organizatora

POMORSKA NAGRODA LITERACKA

Organizator: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku
Wybór nominacji: koniec września
Ogłoszenie laureatów i wręczenie nagród:  koniec października
Strona organizatora

Radomska Nagroda Literacka

Organizator: miasto Radom, Miejska Biblioteka Publiczna
Termin nadsyłania zgłoszeń: nagroda organizowana co dwa lata (lata nieparzyste), 30 września
Wybór nominacji:
Ogłoszenie laureatów i wręczenie nagród: listopad
Strona organizatora 

Konkurs o Nagrodę im. Janusza Kurtyki

Organizator: Fundacja im. Janusza Kurtyki
Termin nadsyłania zgłoszeń: czerwiec
Ogłoszenie laureatów i wręczenie nagród: połowa października
Strona organizatora 

Nagroda Literacka GDYNIA

Organizator: miasto Gdynia, Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 stycznia
Ogłoszenie nominacji: maj
Ogłoszenie laureatów i wręczenie nagród: październik
Strona organizatora 

Nagroda im. Ferdynanda Wspaniałego dla najlepszej książki dla dzieci

Organizator: Fundacja Burza Mózgów (Kraków)
Ogłoszenie nominacji (krótka lista): koniec września
Ogłoszenie nominacji (krótka lista): koniec października
Ogłoszenie laureatów: podczas Gali Finałowej Festiwalu Literatury dla Dzieci w Krakowie (w 2020 – 14 listopada)
Strona organizatora

Konkurs Economicus

Organizator: redakcja „Dziennika Gazety Prawnej”.
Termin nadsyłania zgłoszeń: koniec kwietnia
Ogłoszenie nominacji: lipiec
Ogłoszenie laureatów: listopad
Strona organizatora

Nagroda Klio

Organizator: Porozumienie Wydawców Książki Historycznej
Termin nadsyłania zgłoszeń: koniec września 20 marca 2020
Ogłoszenie laureatów: podczas Tagów Książki Historycznej (przełom listopada i grudnia)
Strona organizatora

Nagroda Edytorska Pióro Fredry

Organizator: Wrocławski Dom Literatury
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 października
Ogłoszenie laureatów: początek grudnia, podczas Wrocławskich Targów Dobrych Książek
Strona organizatora

Nagroda Edytorska Dobre Strony

Organizator: Wrocławski Dom Literatury
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 października
Ogłoszenie laureatów: początek grudnia, podczas Wrocławskich Targów Dobrych Książek
Strona organizatora

Nagroda Historyczna m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego

Organizatorzy: m.st. Warszawa (fundator nagrody), Dom Spotkań z Historią – Instytucja Kultury m.st. Warszawy, Fundacja im. Kazimierza i Zofii Moczarskich.
Termin nadsyłania zgłoszeń: lipieca
Ogłoszenie laureatów: początek grudnia
Strona organizatora

Nagroda Literacka NIKE

Organizator: Fundacja Nagrody Literackiej NIKE
Termin nadsyłania zgłoszeń: ….
Wybór 20 nominacji: maj
Wybór 7 finalistów: wrzesień
Ogłoszenie laureata i wręczenie nagrody: grudzień
Strona organizatora

Styczeń 2021
P W Ś C P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *