Kadry Rynek wydawniczy

Dyplomy Stulecia PTWK na Poznańskich Targach Książki

W ubiegłym roku Polskie Towarzystwo Wydawców książek obchodziło bardzo okrągłą rocznicę swego istnienia. Z tej okazji postanowiono uhonorować Dyplomem 100-lecia PTWK wybitne postaci i instytucje polskiego rynku książki, które w różny sposób przyczyniły się do jego rozwoju. 10 marca, podczas otwarcia Poznańskich Targów Książki wręczono 17 dyplomów.

Kadry Rynek wydawniczy

Dzieci z Owińsk dla Olchy Wierzbowskiej-Sikorskiej

To dzieci przyznają dorosłym ten Order – Order Uśmiechu. Z numerem 1062, w czwartek 21 września otrzymała ją Olcha Wierzbowska-Sikorska, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, pomysłodawczyni i organizatorka Poznańskich Spotkań Targowych Książki Dla Dzieci i Młodzieży, ale przede wszystkim wielka przyjaciółka dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, która gdzie i jak tylko może wspiera działania Ośrodka (organizując np. podczas PST “Szarą godzinę” – recytatorski występ młodzieży z Ośrodka).

Kadry Rynek wydawniczy Targi, festiwale

Joanna Strubel-Kraus Prezesem Zarządu spółki Targi Książki Sp. z o.o.

Joanna Strubel-Kraus jest od 2008 r. członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie – Akademia Spółek. Odbyła aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim. Pełniła także funkcję członka rady nadzorczej w innych spółkach.