Poligrafia Sekcja Poligrafów SIMP

Grudniowe posiedzenie ZG SP SIMP

Dnia 12 grudnia 2023 r. odbyło się w Warszawie zebranie Zarządu Głównego Sekcji Poligrafów SIMP (ZG SP SIMP). Oprócz członków zarządu Sekcji udział w zebraniu wzięli zaproszeni goście, w tym prof. dr hab. inż. Zuzanna Żołek-Tryznowska – kier. Zakładu Technologii Poligraficznych Politechniki Warszawskiej (PW), Tomasz Chmielewski – dziekan wydziału Mechanicznego Technologicznego PW, Bernard Jóźwiak z Fundacji Rozwoju Kadr Poligraficznych, dr Krzysztof Krystosiak z Toronto Metropolitan University.

Sekcja Poligrafów SIMP

Wyjazdowe zebranie ZG Sekcji Poligrafów SIMP

Tradycyjnie już podczas Wrocławskich Targów Dobrej Książki w stolicy Dolnego Śląska, w hali Ludowej, odbywa się wyjazdowe zebranie Zarządu Głównego Sekcji Poligrafów SIMP. Tradycyjnie też Wrocławski Oddział Sekcji przygotowuje dla młodzieży szkolnej seminarium poligraficzne na aktualny temat. Tym razem z referatem ,,Obróbka introligatorska produkcji dziełowej po druku cyfrowym – maszyny, urządzenia, technologia” wystąpił dr inż. […]

Sekcja Poligrafów SIMP

Nowy Zarząd Sekcji Poligrafów SIMP rozpoczyna nową kadnecję

Nowy zarząd Sekcji Poligrafów SIMP na swym pierwszym posiedzeniu przyjął plan działań na lata 2018-22. Od ukonstytuowania się rozpoczął obrady nowy zarząd Sekcji Poligrafów SIMP. Miesiąc wcześniej, podczas walnego zgromadzenia, do zarządu Sekcji wybrano następujące osoby reprezentujące poszczególne regiony kraju: Bydgoszcz – Andrzej Szaefer; Inowrocław – Tadeusz Chęsy; Kalisz – Henryk Czech; Lublin – Ryszard […]

Sekcja Poligrafów SIMP

Ocalmy wspomnienia po warszawskich drukarniach

APEL w sprawie ocalenia od zapomnienia warszawskich drukarń XX wieku Genealogia i dzieje warszawskich drukarń wzbudzają duże zainteresowanie historyków i środowiska poligraficznego. W trakcie luźnych dyskusji oraz towarzyskich spotkań członków i sympatyków Sekcji Poligrafów SIMP zrodził się pomysł udokumentowania historii poligrafii warszawskiej powstałej po II wojnie światowej. Cechą wyróżniającą okręg warszawski w okresie powojennym był […]