Edytorstwo Historia książki i druku

Kodeks Naldiego powodem sporu…

In hoc volumine continentur Naldi Naldii Florentini Epistola de laudibus augustae bibliothecae atque Libri quattuor versibus scripti eodem argumento ad serenissimum Mathiam Corvinum Pannoniae regem (List do Najjaśniejszego Macieja Korwina, króla Panonii, o pochwałach dostojnej biblioteki i księgach czterech wersetów napisanych na ten sam temat) to pełna nazwa słynnego już kodeksu, o którym mówi cała Polska.

Historia książki i druku

Tysiące dokumentów o kulturze aszkenazyjskiej dostępnych online

YIVO Institute of Jewish Research (Żydowski Instytut Badawczy) ma być wielkim repozytorium kultury aszkenazyjskiej w Europie Wschodniej. Założona w Wilnie w latach dwudziestych instytucja został przeniesiona po wojnie na stałe do Nowego Jorku. Liczące 400 tys. tomów we wszystkich językach europejskich archiwum oraz biblioteka naukowa stanowią największy i najpełniejszy zbiór dokumentów dotyczących cywilizacji żydowskiej w Europie Wschodniej i na świecie. Obecnie, po kilku latach pracy nad cyfryzacją dokumentów, archiwum dostępne jest od 10 stycznia online.

Historia książki i druku

Pierwsze wydanie w j. rosyjskim „Podróży po różnych prowincjach Imperium Rosyjskiego” Petera Pallasa na aukcji

Na 16 grudnia rosyjski Dom Aukcyjny „Litfund” zaplanował aukcję rzadkich książek, autografów i fotografii. Wśród perełek aukcji niezwykle rzadkie pierwsze wydanie w języku rosyjskim Podróży do różnych prowincji Imperium Rosyjskiego Petera Pallasa. Książka została wydana przez Cesarską Akademię Nauk w latach 1773-1788. Czterotomowe wydanie zawiera 102 arkusze ilustracji i map.

Historia książki i druku Wystawy

Najpopularniejszą XVIII-wieczną książkę o Piotrze I zaprezentowano w Petersburgu

W Petersburgu otwarto wystawę poświęconą 350-leciu urodzin pierwszego rosyjskiego cesarza Piotra Wielkiego.W dziale rękopisów Rosyjskiej Biblioteki Narodowej do 1 marca 2022 roku będzie można oglądać oryginały odręcznych notatek dot. narodzin i dziecięcych zabaw Piotra Aleksiejewicza, informacje o jego kampaniach azowskich i Wielkim Poselstwie, o wojnie północnej i innych znaczących wydarzeniach tamtej epoki. Szczególnie interesujące są […]

Historia książki i druku

Antykwariat: “Staroświecki sklep”

Ruszamy z cyklem, w którym chcemy pokazywać książki antykwaryczne, mniej lub bardziej “starożytne”. Liczymy na Państwa współpracę autorską – zachęcamy do dzielenia się wiedzą o książkach, które na Państwa półkach cieszą oczy swą urodą, a może niezwykłością, sprzed lat.
Dziś o książce, która jest perełką nie tyle literatury, co przedwojennej polskiej grafiki użytkowej.

Historia książki i druku Rynek wydawniczy

Kuźnia pięknych druków – Oficyna Drukarska Książnicy Miejskiej w Toruniu

19 lutego 1923 roku została otwarta zasłużona dla polskości i kultury naszego kraju Książnica Kopernikańska (obecnie Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu). A oto podany piórem znakomitego toruńskiego bibliofila Aleksandra Kotlewskiego fragment jej działalności – kierowana przez wybitnego grafika Zygfryda Gardzielewskiego Oficyna Drukarska Książnicy Miejskiej w Toruniu (1974-1998).

Historia książki i druku Różne Rynek wydawniczy

„Pani od przyrody” – czyli opowieść o etnobotanicznej pasji Elizy Orzeszkowej

Chabry, maki, wrotycz, krwawnik i dziki szczaw zachowane na kartach niezwykłych albumów florystycznych – wszyscy dobrze znamy plastyczne opisy przyrody Elizy Orzeszkowej, jednak nie jest powszechnie znany fakt, że pisarka miłość do natury wyrażała nie tylko piórem.