Pomniki literackie

Ile pomników poświęconych bohaterom literackim i ich twórcom postawiono na całym świecie? Pewnie tysiące. A ile w Polsce? Spróbujmy je pokazać. Do zabawy zachęcamy naszych czytelników – przysyłajcie zdjęcia wraz z krótkim opisem jakiej postaci rzeźba dotyczy, kto jest jej autorem, może coś o historii dzieła…

Wśród osób, które zechcą podzielić się z nami wiedzą, rozlosujemy nagrody książkowe.

Nasz adres e-mail: wydawca@go2.pl

Remus w Kościerzynie

Jan Kochanowski w Radomiu

Pomnik Stefana Żeromskiego w Konstancinie-Jeziornej

TYRMAND W DARŁOWIE

Adam Mickiewicz na krakowskim Rynku

Bolesław Prus w Warszawie

Ławeczka Wisławy Szymborskiej w Kórniku

JAN KOCHANOWSKI W ZWOLENIU

Ławeczka wojaka Szwejka (Sanok)

Zofia Nałkowska w Wołominie

Ks. Jan Twardowski w Warszawie

Adam Mickiewicz na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie

Remus w Wejcherowie

????