Rynek wydawniczy Wydawnictwa

Wykaz wydawnictw 2

a ABE Dom Wydawniczy www.abe.pl Ad Oculos www.adoculos.com.pl Adam Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna www.oficyna-adam.com.pl Agawa Oficyna Wydawnicza www.agawa-wydawnictwo.pl AJD – Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie www.ajd.czest.pl Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach www.aspkat.edu.pl Albus Wydawnictwo www.albus.poznan.pl Albus Alma Press www.almapress.com.pl Anagram – miniatury poetyckie www.anagram.com.pl Apia-Tour www.apia-tour.com „Arcana” Wydawnictwo www.arcana.pl Arkady www.arkady.com.pl Ars Polonia S.A. www.arspolona.com.pl Astrum […]

Wydawnictwa

Zajazd na PIW

 6 lipca po  południu, pod nieobecność dotychczasowego dyrektora i likwidatora Rafała Skąpskiego (urlop) Państwowy Instytut Wydawniczy przy Foksal 17 został przejęty przez nowego LIKWIDATORA wydelegowanego przez Ministra Skarbu. A oto relacja Przemysława Pawlak, szefa Komitetu Ratowania PIW: Likwidacja PIW-u miała przebiec szybko i po cichu, gabinet dyrektora został oplombowany, dziurka od klucza zalepiona, dokumenty przejęte, a jedyne, […]