ekslibris Wystawy

Ekslibrisy drzeworytowe Andrzeja Bortowskiego – wernisaż

Warszawska Galeria Ekslibrisu zaprasza na wystawę ekslibrisów drzeworytowych Andrzeja BORTOWSKIEGO ze zbiorów Mieczysława Bielenia. Na wystawie zaprezentowane zostaną wszystkie ekslibrisy drzeworytowe tego jednego z ostatnich mistrzów drzeworytu. Powstawały w latach 1960-2021, jest ich w sumie 159. Twórczość ekslibrisowa Andrzeja Bortowskiego prezentowana była na wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą, poczynając od udziału w pierwszym Biennale […]