Organizacje branżowe Rynek wydawniczy

Instytut Książki podsumowuje ostatnie 8 lat swej działalności

Po przejęciu w 2016 roku władzy przez Prawo i Sprawiedliwość doszło do wymiany władz Instytutu Książki. Ze stanowiska dyrektora odwołany został Grzegorz Gauden, zastąpił
go Dariusz Jaworski. Dziś, w przededniu nieuchronnych być może zmian, obecne kierownictwo publikuje podsumowanie swej działalności, prezentuje najważniejsze programy oraz projekty zainicjowane w tym czasie.