RODO

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – RODO

Uprzejmie  informuję , że Państwa adres e-mail znajduje się w naszej bazie newslettera magazynu ,,Wydawca” oraz bazie firm i osób, z którymi mamy przyjemność współpracować w różnym zakresie.

 Jeśli nie chcecie Państwo otrzymywać  naszego newslettera i utrzymywać kontaktów medialnych proszę o rezygnację na adres: wydawca@go2pl lub telefonicznie (601 989 057).

Jeśli jesteście zainteresowani dalszą współpracą  proszę o zapoznanie się z poniższą informacją wynikającą z   Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie  przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych.

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Inicjał  Andrzej Palacz, 03-130 Warszawa, ul. A. Kamińskiego 20a/39, NIP: 524-118-13-07, REGON: 0130818118.

2) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z celem przez czas niezbędny do prowadzenia działalności zgodnie z przepisami prawa, uwzględniając ich archiwizację (do czasu odwołania zgody) jeśli inne przepisy tego nie wykluczają (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Art. 6 “Zgodność przetwarzania z prawem”). Dane będą wykorzystywane  do wysyłania Państwu newslettera magazynu ,,Wydawca”, współpracy e-mailowej  oraz ew. do realizacji zamówionych przez Państwa książek w naszej księgarni internetowej na stronie www.wydawca.com.pl  (min. fakturowanie, umieszczenie danych w systemie bankowym w celu realizacji płatności).

3) W każdej chwili przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, modyfikacji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed takim cofnięciem zgody.

4) Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.

5) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z bezpośrednio z Administratorem danych, mailowo pod adresem: wydawca@go2.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

6) Informujemy, że Państwa dane osobowe nie są i nie będą przekazywane firmom zewnętrznym, nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są profilowane.

Państwa dane osobowe to ew.: imiona i nazwiska, stanowiska służbowe, adres firmowy, adresy dla poczty e-mailowej, numery telefonów stacjonarnych i komórkowych, dotyczące wszystkich osób do kontaktu ogólnie dostępne (np. ze strony internetowej)  lub dobrowolnie podane przez Państwa w rozmowie telefonicznej, w korespondencji, ofercie handlowej, umowie lub zamówieniu.