O nas

“Wydawca” – historia

Magazyn „Wydawca” został założony w roku 1993 z inicjatywy z-cy red. naczelnego miesięcznika dla poligrafów „Poligrafika” Andrzeja Palacza i publicysty Tadeusz Lewandowskiego.
Sygnalny, „zerowy” numer pisma ukazał się w październiku tego roku i był kolportowany podczas 1. Krajowych Targów Książki. W styczniu 1994 ukazał się numer pierwszy.

Powołaniu do życia pisma przyświecała misja stworzenia forum wymiany poglądów przedstawicieli wszystkich zawodów związanych z rynkiem wydawniczym: grafików i typografów, agentów literackich, drukarzy, wydawców, księgarzy, bibliotekarzy. Jednocześnie, pismo, poprzez publikację materiałów typu poradnikowego, miało pełnić rolę doradczą przy projektowaniu, produkcji i sprzedaży publikacji wydawniczych.

Nie piszemy o książce jako dziele literackim,
interesuje nas książka jako wyrób, jako dzieło graficzne.


Ta misja realizowana jest po dziś.


Zgodnie z założeniami programowymi „Wydawcy” jego częścią jest częścią dział szkoleniowo-poznawczy. Poruszane są w nim m.in. zagadnienia dotyczące następujących tematów: marketing wydawniczy, prawo, redakcja merytoryczna i techniczna, typografia i grafika książki, poligrafia, materiałoznawstwo, historia książki i edytorstwa.


Od 1998 roku miesięcznik „Wydawca” jest organizatorem konkursu „na książkę edytorsko doskonałą” EDYCJA. Zgłaszane przez wydawców książki są prezentowane na łamach pisma. Fachowe jury ocenia ich walory graficzne, ilustracje, „pomysł na książkę” oraz jakość wykonania poligraficznego.

Przez dziesięć lat na łamach „Wydawcy” Andrzej Tomaszewski prezentował różne kroje pism. Zamieszczane na wewnętrznych czterech stronach miesięcznika stały się jego „znakiem firmowym”.

Prze kolejne cztery lata zamiast pięknymi literami. czytelnicy delektowali się inicjałami z różnych epok.

Red. Barbara Petrozolin-Skowrońska na łamach “Wydawcy” prowadzi cykl prezentujący sylwetki osób zasłużonych dla polskiej książki. Do dziś przez łamy „Wydawcy” przewinęło się ponad 200 postaci.


Prezentacja oficyn wydawniczych.

W tym cyklu prezentujemy działające obecnie wydawnictwa, szczególnie młode, które rozpoczęły działalność w ostatnich latach. Te „małe portrety wydawnictw” złożą się na obraz współczesnego – polskiego edytorstwa.

Wprowadziliśmy autorski dział mec. Wojciecha Orżewskiego: prawo autorskie, pitawal wydawcy, porady prawne. Śmierć autora przerwała naszą owocną współpracę.

 


Poligrafia

Technika i technologia, polski przemysł poligraficzny

Materiały szkoleniowe w zakresie podstaw szeroko rozumianej poligrafii, nowości technicznych, wdrożeń nowoczesnych technologii w polskich drukarniach.

Prezentacja możliwości produkcyjnych polskich zakładów poligraficznych, analiza rynku poligraficznego, rankingi drukarń, informacje z życia branży, prac Polskiej Izby Druku…

Od 1996 roku miesięcznik „Wydawca” prowadzi Ranking Drukarń Dziełowych.

Uroczystości wręczania honorowych dyplomów towarzyszy numer „Wydawcy”, w którym zamieszczane są zebrane informacje o drukarniach, oceny wystawiane zakładom przez ich klientów i dostawców, oraz wykaz drukarń. Szerzej prezentowana jest drukarnia, która zwyciężyła w rankingu.


Nie zapominamy o dniu dzisiejszym. Poruszamy zagadnienia związane z aktualnymi wydarzeniami na rynku wydawniczo-poligraficzno-księgarskim.

Staramy się trzymać rękę na pulsie wydarzeń, które dla ludzi książki mają istotne znaczenie. Mówimy więc zarówno o problemach, bolączkach, kłopotach dotykających nas wszystkich, jak i o sukcesach, które stają się udziałem naszych branżowych kolegów i koleżanek.
Jako pismo ściśle współpracujące z PTWK stale informujemy o działaniach tej najstarszej w Polsce organizacji branżowej.

Informacje, w formie krótkich notek, zamieszczamy w dziale „Notki nie Plotki” Zajmują one około 1/4 objętości pisma i grupowane są w poddziały m.in: Instytucje Branżowe, Konkursy i

Dodaj komentarz