Rynek wydawniczy

Irlandzka poetka Alice Lyons pierwszą rezydentką w dawnym mieszkaniu Czesława Miłosza

Irlandzka poetka Alice Lyons zwyciężyła w pierwszym naborze na rezydencję w dawnym mieszkaniu Czesława Miłosza w Krakowie i zamieszka w nim jesienią na 4-6 tygodni. Do Polski przyjedzie w ramach programu Heaney-Miłosz (wspieranie pisarzy mieszkających w Irlandii, którzy znajdują się na wczesnym etapie swojej kariery. Rezydencja ma im zapewnić przestrzeń i czas na rozwój twórczości).