Rynek wydawniczy

Kampania crowdfundingowa wspierająca druk ukraińskich książek dla dzieci

Ponad 3 miliony uchodźców, a wśród nich wiele, wiele dzieci, które opuściły swoje domy tylko z minimum niezbędnych rzeczy. Dzieci te muszą znaleźć pocieszenie, muszą nadal być dziećmi, muszą się bawić, uczyć, czytać. Ukraiński Instytut Książki, wspierany przez Federację Wydawców Europejskich, apeluje do hojności świata książki.