Nowości wydawnicze Rynek polski Rynek wydawniczy

Nowość: Kazimierz Braun „Druga Reforma Teatru. Ludzie – Zdarzenia – Idee”

Druga Reforma Teatru. Ludzie – Zdarzenia – Idee jest dokonanym przez prof. Kazimierza Brauna scaleniem trzech jego książek o wielkim teatralnym przełomie lat 60. i 70. ubiegłego wieku w kulturze amerykańskiej i zachodnioeuropejskiej. Intencją edycji jest oddanie czytelnikom w jednym tomie jedynego jak do tej pory na polskim rynku opisu tamtych zjawisk, konstytutywnych dla historii teatru współczesnego.