Różne Targi Targi w Polsce

Feniksy XI Targów Wydawnictw Katolickich rozdane – III dzień targów zawieszony

Norman Davies, laureat Feniksa 2005 w kategorii albumów i edytorskiej

W smutny wieczór śmierci Papieża rozdano FENIKSY – najważniejszą nagrodę wydawców katolickich. W niedzielę Targi przerwano.


FENIKS 2005
Konkurs Stowarzyszenia Wydawców Katolickich

Nagroda Główna FENIKS 2005
– dla ks. Bpa Kazimierza Romaniuka za długoletnią pracę w dziedzinie popularyzacji Biblii, oraz za przekład Pisma Św. na język polski.

Nagroda Specjalna DIAMENTOWY FENIKS 2005
– dla Spółdzielni Wydawniczej CZYTELNIK z Warszawy za Dzieła zebrane Adama Mickiewicza edycję, w której ścisłość filologiczna łączy się z komentarzem upowszechniającym w społeczeństwie jedną z najwyższych wartości kultury polskiej.

– Dla Wydawnictwa STENTOR Piotra Marciszuka z Warszawy za książkę Europa, chrześcijańskie korzenie autorstwa Jerzego Kłoczowskiego (Książka ukazuje wielką tradycję chrześcijańską kontynentu europejskiego w okresie wzmożonego zainteresowania zjednoczeniem).


NAGRODY FENIKS 2005

w kategorii serii wydawniczej:
dla Oficyny Wydawniczej VOCATIO z Warszawy za serię: „Rozprawy i Studia Biblijne” (za wkład w rozwój nauki biblijnej w Polsce;

– dla Wydawnictwa NORBERTINUM z Lublina za serię: „Z nieludzkiej ziemi” obejmującą relacje i wspomnienia zesłańców i więźniów łagrów sowieckich.

w kategorii literackiej
– dla Wydawnictwa Księży Marianów z Warszawy za książkę Nie jesteś wyspą w morzu ludzi, pod redakcją Krzysztofa Sielickiego (za wydanie wartościowych tekstów słuchowisk radiowych, stanowiących plon konkursu Teatru Polskiego Radia i Naczelnej Redakcji Programów Katolickich Polskiego Radia. Teksty te „zachowują więź wewnętrznego pokrewieństwa ze światem wiary”).

w kategorii nauk kościelnych
– Wydawnictwo FRONDA z Warszawy za książkę Pierwszy holokaust XX wieku, autorstwa Grzegorza Kucharczyka (za pierwsze w Polsce syntetyczne opracowanie problemu zagłady Ormian, wskazujące jej konsekwencje dla przyszłości Europy).

w kategorii albumów i edytorskiej
– dla Wydawnictwa ROSIKON PRESS z Warszawy za album Złote ogniwa, Polska – Europa autorstwa Normana Davies’a (za artyzm edytorski, a zwłaszcza szatę ilustracyjną, spełniające doniosłą rolę edukacyjną).

w kategorii książek dla dzieci
– dla Wydawnictwa JEDNOŚĆ z Kielc (za wydawanie dla dzieci książek pomagających w wychowaniu rodzinnym).

w kategorii książek dla młodzieży
– dla Edycji Św. Pawła z Częstochowy za serię książek „Jak Wygrać”, autorstwa Marka Dziewieckiego (za serię ukazującą w ciekawy i przystępny sposób ważne dla młodzieży problemy egzystencjalne, takie jak miłość i przyjaźń).

w kategorii książki autora zagranicznego
– dla kardynała Josepha Ratzingera (za podejmowanie i wyjaśnianie w swoich książkach trudnych problemów Kościoła we współczesnym świecie).

w kategorii tłumacza
– dla Wydawnictwa WAM za podjęcie trudu tłumaczenia dzieł wybitnych teologów XX wieku – Hansa Ursa Balthasara i Henri de Lubac’a.


WYRÓŻNIENIA FENIKS 2005

w kategorii literackiej: dla Wydawnictwa im. Św. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SOLI DEO z Warszawy za książkę Wspomnienia z Powstania Warszawskiego autorstwa Marii Okońskiej (Książka jest wyjątkowym i jednym z bardzo nielicznych świadectw życia religijnego w Powstaniu Warszawskim. Ukazuje powiązanie życia duchowego z powstańczym czynem i powstańczą rzeczywistością); dla Wydawnictwa Benedyktynów TYNIEC z Krakowa za książkę Myśli, powiedzenia, anegdoty autorstwa ojca Piotra Rostworowskiego (Książka zawiera wyjątkowo głębokie treści duchowe czerpane z bardzo długiego monastycznego życia Autora, podane w takiej formie, że mogą być dostępne i atrakcyjne dla bardzo wielu ludzi); dla Oficyny Wydawniczej RYTM z Warszawy za książkę Wspomnienia i dzienniki 1939 – 1972 autorstwa ojca Tomasza Rostworowskiego (książka ukazuje poprzez zapiski pamiętnikarskie bardzo ważny okres historii Polski i nieugiętą postawę kapłana pełniącego swą posługę zarówno w czasie okupacji niemieckiej jak i w komunistycznym więzieniu).

w kategorii nauk kościelnych: dla Wydawnictwa M z Krakowa za książkę Odwaga bycia katolikiem autorstwa George’a Weigel’a (za odważne przedstawienie trudnych spraw Kościoła); dla Instytutu Wydawniczego PAX z Warszawy za książkę Brewiarz dyplomatyczny autorstwa Baltazara Gracjana (za upowszechnianie ponadczasowych wartości moralnych i religijnych).

w kategorii albumów i edytorskiej: dla Wydawnictwa Archidiecezji Lubelskiej GAUDIUM z Lublina za album Skarby Archidiecezji Lubelskiej (za ukazanie bogactwa kulturalnego Archidiecezji Lubelskiej).

w kategorii książek dla młodzieży:
dla Społecznego Instytut Wydawniczego ZNAK z Krakowa za książkę Oscar i Pani Róża autorstwa Eric-Emmanuel Schmitt (za ukazanie młodemu czytelnikowi nadziei w problemach przeżywania z ciężkiej choroby).

w kategorii tłumacza: dla Wydawnictwa Księży Pallotynów APOSTOLICUM z Ząbek i Wydawnictwa FRONDA z Warszawy
za podjęcie tłumaczenia i przypomnienie twórczości wielkiego pisarza Gilberta Keitha Chestertona.


DZIENNIKARZE NAGRODZENI MAŁYM FENIKSEM 2005
za promowanie w mediach książki katolickiej
– Dorota Kołodziejczyk – Radio Józef – Warszawa
– Jan Turnau – Gazeta Wyborcza – Warszawa
– Jan Pniewski – Redakcja Katolicka Programów Katolickich PR
– o. Józef Augustyn – “Życie duchowe” – Kraków
– Jacek Filus – Polskie Radio – Katowice
– Adam Hlebowicz – Radio PLUS – Gdańsk

Dodaj komentarz