Rynek wydawniczy Wydawnictwa

WSiP skończył 60 lat

Nietypowy spektakl oparty o Elementarz Mariana Falskiego stanowił główny element programu obchodów 60-lecia największego polskiego wydawnictwa.

Wydawcy, księgarze, drukarze, przedstawiciele mediów przybyli 2 czerwca do warszawskiego Teatru Buffo by świętować okrągłą rocznicę istnienia Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych. Przywitał ich prezes firmy Jan Rurański, który krótko omówił historię istnienia oficyny, przekształceń własnościowych oraz podsumował dzisiejsze miejsce na rynku wydawnictw edukacyjnych.
Po tradycyjnym toaście oraz wręczeniu okolicznościowych prezentów przez niektórych gości, m.in. Ryszarda Maćkowiaka (prezes Olsztyńskich Zakładów Graficznych SA) oraz Wiesława Grabowskiego (prezes Łódzkiej Drukarni Dziełowej SA), wszyscy udali się do sali teatralnej gdzie Teatr Polski ze Szczecina przygotował niezwykły spektakl: Elementarz w reżyserii Ryszarda Majora oparty na motywach Elementarza Mariana Falskiego, książki, z której uczyły się pokolenia pierwszoklasistów. Okazuję się, że z prostych zdań typu: „Ola ma kota” można przygotować wspaniały, żywy i wciągający, z nutą sentymentu, spektakl.


A oto krótka historia WSiP (wg info WSiP)
Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych (PZWS), oficynę, z której wywodzi się WSiP, powołano zarządzeniem Ministra Oświaty 9 kwietnia 1945 r.
PZWS nawiązywał do tradycji i działalności Towarzystwa Ksiąg Elementarnych, powołanego w 1775 roku przez Komisję Edukacji Narodowej, oraz Państwowego Wydawnictwa Książek Szkolnych, utworzonego w 1921 roku we Lwowie, które pracowało wyłącznie na potrzeby oświaty.
Pierwszym podręcznikiem PZWS był Elementarz dla szkół wiejskich Mariana Falskiego. Przez kilka lat po wojnie PZWS nie tylko wydawał, ale też zajmował się kolportażem swoich publikacji, map i pomocy naukowych. Co trzecia książka ukazująca się wówczas w Polsce sygnowana była znakiem PZWS. Prócz podręczników oficyna wydawała publikacje dla nauczycieli, książki popularnonaukowe, podręczniki akademickie, a także mapy i tablice graficzne. Na początku lat 50. z PZWS wyodrębniły się samodzielne oficyny: Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego (1951), Państwowe Wydawnictwo Naukowe (1952) i Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych (1952).
Nazwa „Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne” (WSiP) zaczęła obowiązywać 1 stycznia 1974 roku, po połączeniu PZWS i PWSZ w jedną oficynę. WSiP miał wtedy do wyłącznej dyspozycji dwa duże przedsiębiorstwa poligraficzne, w Bydgoszczy i w Łodzi, specjalizujące się w produkcji wysokonakładowych podręczników. Rocznie drukowały one ponad 30 milionów egzemplarzy książek. Zakłady graficzne funkcjonowały w ramach struktury organizacyjnej WSiP do końca 1986 roku.
W 1989 roku rozpoczął się nowy etap w dziejach firmy. Głównym celem WSiP stało się sprostanie wyzwaniom tworzącej się właśnie gospodarki rynkowej oraz stworzenie oferty na miarę czasów. Rozwój wydawnictwa w nowych warunkach ekonomicznych polegał na wprowadzeniu do produkcji najnowszych technologii oraz stosowaniu nowoczesnego marketingu.
W latach 1990-1994 zaktualizowano około 360 podręczników szkolnych oraz przygotowano i wydano 1100 nowych publikacji. Swoje 50-lecie WSiP zamknął wydaniem ponad 25 tysięcy tytułów książek w łącznym nakładzie około 2 miliardów egzemplarzy.
W 2004 roku zakończył się proces prywatyzacji WSiP, rozpoczęty 6 lat wcześniej aktem komercjalizacji. Trzy przetargi na sprzedaż akcji Spółki zostały unieważnione. Czwarte rokowania prowadzono równolegle z przygotowaniem firmy do wejścia na parkiet. Ostatecznie 85% kapitału zakładowego WSiP zostało wprowadzonych do obrotu giełdowego w trybie publicznej sprzedaży.
Dziś Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne są największym wydawcą książek w Polsce. Rocznie publikują kilkaset tytułów, w 2004 r. wydały ich blisko 1000. Jako jedyna polska oficyna edukacyjna WSiP oferuje pełne zestawy (podręczniki, zeszyty ćwiczeń, przewodniki metodyczne, płyty CD) do nauczania ogólnego dla wszystkich klas szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, a także do wychowania przedszkolnego. W ofercie WSiP znajdują się też: podręczniki do kształcenia zawodowego, programy nauczania, testy, sprawdziany, repetytoria, literatura psychologiczna i pedagogiczna, czasopisma metodyczne, miesięczniki wysokonakładowe, encyklopedie i słowniki, programy multimedialne oraz publikacje internetowe, a także książki akademickie. Oficyna wydaje również podręczniki dla dzieci niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i uczniów niesłyszących oraz dla mniejszości narodowych. Publikacje książkowe WSiP powstają w 10 redakcjach – Redakcji Encyklopedii i Słowników, Redakcji Humanistycznej, Redakcji Języków Obcych, Redakcji Matematycznej, Redakcji Nauczania Początkowego, Redakcji Pedagogicznej, Redakcji Przyrodniczej, Redakcji Realizacji Wielomedialnych, Redakcji Szkolnictwa Specjalnego, Redakcji Zawodowej. Od 2002 roku firmą zarządza Prezes Jan Rurański.

(ap)

Dodaj komentarz