Drukarnie

DNT w 2005 roku

Po chwilowym załamaniu produkcji w 2000 roku dziś to przygotowany do walki z konkurencją zakład.

Drukarnia Naukowo-Techniczna S.A. (Warszawa) należy do czołówki przedsiębiorstw branży poligraficznej w Polsce. Od 1950 roku drukuje i oprawia książki dla wydawców krajowych i zagranicznych. W okresie 55 lat działalności wykonano tu ponad 100 milionów książek, w tym podręczników szkolnych i akademickich, dzieł naukowych i technicznych, słowników, albumów oraz egzemplarzy literatury pięknej. W przedsiębiorstwie wykształcono tysiące fachowców, których trud pracy, talent oraz ambicja zawodowa pozwoliły na wyrobienie wysokiej marki przedsiębiorstwa. Ten dorobek dobitnie świadczy o wielkim znaczeniu dla polskiej kultury Drukarni im. Rewolucji Październikowej, obecnie Drukarni Naukowo -Technicznej S.A.
Zmiany społeczno-gospodarcze przełomu lat 80/90 XX wieku nie były najlepszym okresem dla przedsiębiorstwa, jednak zaufanie i przychylność klientów umożliwiła przetrwanie najtrudniejszego okresu dla drukarni.
Od 4 lat w Spółce realizowany jest program naprawczy. Wyeksploatowane przez wiele lat maszyny zastępowane są wysokowydajnym sprzętem produkcyjnym. Zakupiono nowe maszyny, w tym offsetową, 4 – kolorową maszynę drukującą firmy MAN Roland, maszynę do foliowania, maszynę do szycia nićmi. Jednak najważniejszym i najcenniejszym nabytkiem jest linia do opraw złożonych (twardych). Ponadto wdrożono nowe systemy komputerowe w pionie finansowym i handlowym, wdrożono system zarządzania Jakością ISO 9001:2000 – inwestycje te były współfinansowane ze środków programów przedakcesyjnych Phare „Wstęp do Jakości” i „Innowacje i Technologie”.
W planach na najbliższą przyszłość są nowe inwestycje oraz dalsza modernizacja parku maszynowego.
Jednak maszyny to nie wszystko, o sprawności działania decydują przede wszystkim ludzie. Dzisiaj firmą zarządzają zarówno ludzie z wieloletnim doświadczeniem, jaki i młodzi absolwenci Instytutu Poligrafii i innych uczelni.
Ogrom problemów, z jakimi musiał się zmierzyć Zarząd Drukarni Naukowo-Technicznej, oraz skalę dokonanych zmian najlepiej ilustrują wyniki finansowe spółki (w tys. zł) w okresie 2000-2004 (obroty/zysk):

2000 rok – 19 442/-1 116
2001 rok – 14 471/-1 741
2002 rok – 15 995/183
2003 rok – 18 141/997
2004 rok – 21 071/1 299

Uzyskanie tak znacznej poprawy wyników finansowych było możliwe dzięki właściwemu dostosowaniu polityki sprzedaży do sytuacji rynkowej oraz dobrej strategii marketingowej. Realizując plan restrukturyzacji w ciągu 4 lat Drukarnia Naukowo-Techniczna S.A. stała się drugim w kraju, po Olsztyńskich Zakładach Graficznych, producentem książek w oprawie złożonej – tzw. w twardych okładkach.

Ilość egzemplarzy w rozbiciu na rodzaje opraw (lata 2001-2004)
Broszura bezszyciowa 927 941; 1 248 227; 2 343 433; 2 753 115
Broszura szyta 327 792; 352 133; 750 662; 1 138; 887
Oprawa twarda 619 086; 902 284; 1 298 637; 1 216 355

Równie ważne były zmiany organizacyjne, usprawnienie procesu produkcji. W roku 2000 na jednego zatrudnionego przypadało niespełna 69 tys. zł sprzedaży, podczas gdy w roku 2004 wskaźnik ten osiągnął poziom 119 tys. zł. Wzrostowi możliwości produkcyjnych towarzyszyła poprawa jakości świadczonych usług – obok certyfikatu systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000 Drukarnia Naukowo-Techniczna S.A. uzyskała szereg nagród i wyróżnień. Oto najważniejsze z nich:

– w 2003 roku I miejsce w kategorii komunikatywność w II Rankingu „Wydawcy wybierają drukarnię” organizowanym przez redakcje czasopism branżowych „Poligrafika” i „Wydawca”;
– w 2004 roku I miejsce w Rankingu polskich drukarń dziełowych organizowanym przez „Magazyn Literacki KSIĄŻKI”;
– w 2004 roku wyróżnienie w konkursie Edycja 2003/2004 za druk i oprawę książki Elizabeth L. Eisenstein Rewolucja Gutenberga Wydawnictwa Prószyński i S-ka.

Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej zmieniła się sytuacja na rynku poligraficznym – pojawiły się nowe możliwości, lecz wzmogła również konkurencja. Drukarnia stara się jak najlepiej wykorzystać otworzenie się nowych rynków zbytu – nawiązano kontakty handlowe z klientami ze Danii, Norwegii, Litwy, Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych. Drukarnia Naukowo-Techniczna została członkiem międzynarodowego stowarzyszenia wydawnictw chrześcijańskich – ECPA. W 2004 roku za druk i oprawę ilustrowanej Children’s Bible w nakładzie 20 000 egz. firma otrzymała wyróżnienie w konkursie Hit Polish Product in USA. Jednak by utrzymać pozycję rynkową niezbędne jest stałe doskonalenie i rozwój firmy – nowe inwestycje, szkolenie pracowników, wdrożenie nowoczesnych narzędzi zarządzania, rozszerzanie oferty, dywersyfikacja rynku zbytu. Dzięki konsekwentnej realizacji planu naprawczego drukarnia otrzymała szansę na dalszy rozwój i realizację powyższych celów.

Drukarnia Naukowo-Techniczna S.A.
03-828 Warszawa
ul. Mińska 65
tel. (+ 48,22) 331 38 88, fax 810 85 93
e-mail: sekretariat@dnt.pl
www.dnt.pl

(info DNT)

Dodaj komentarz