Targi Targi w Polsce

21. Edukacja XXI zakończona

Organizatorem Targów była Ars Polona S.A. W Targch udział wzięło 55 wystawców z całej Polski, którzy zaprezentowali 4600 pozycji, w tym 400 nowości. Dominowały podręczniki, książki naukowe, pomoce szkolne, słowniki, podręczniki do nauki języków obcych.


Targom towarzyszyły ważne wydarzenia. Odbyła się debata poświęcona cenom podręczników szkolnych. Do wzięcia udziału w tej debacie zostali zaproszeni przedstawicieli MEN, Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, członkowie rady PIK i przedstawiciele rodziców i nauczycieli.

Stanowisko wydawców przedstawił Piotr Marciszuk. Zarysował on możliwe rozwiązania problemu cen i dystrybucji podręczników w Polsce, które można wprowadzić bez zniszczenia rynku opartego na wolnej konkurencji. Ostrzegł, iż administracyjna interwencja w wolny rynek może przynieść skutek odwrotny do zamierzonego.

Posłanka Krystyna Szumilas stwierdziła, iż problem cen podręczników jest częścią szerszego problemu podstaw problemowych i kontynuacji reformy polskiej oświaty. Podkreśliła, iż najważniejszym problemem jest pomoc dla biednych rodzin, których nie stać na zakup podręczników. Akcentowała rolę państwa i samorządów terytorialnych w dofinansowaniu zakupu książek dla najbiedniejszych.

Minister Stanisław Sławiński powiedział, że nad programem „Tani podręcznik” w dalszym ciągu trwają prace i wszystkie poważne argumenty są wciąż brane pod uwagę.

Ekspert ekonomiczny, Bohdan Wyżnikiewicz podkreślił, iż koszty zakupu podręczników na cały rok szkolny są znacznie niższe od kosztów ubezpieczenia samochodu osobowego, którym jeździ większość Polaków. Skrytykował założenia programu ministerialnego, w którym cena jest podstawowym kryterium oceny i wyboru podręcznika. Jego zdaniem takie podejście faworyzuje największe wydawnictwa, które będą w stanie sztucznie obniżyć ceny w celu wyeliminowania konkurencji, aby w niedalekiej przyszłości nadrobić straty, podnosząc ceny do dowolnego poziomu. Tylko wolna konkurencja zapewnia utrzymanie wysokiej jakości podręcznika przy relatywnie niskiej cenie.

Prezes Izby Księgarstwa Polskiego, Wojciech Satoła wyliczył zagrożenia wynikające z prób wyeliminowania księgarzy z łańcucha dystrybucji. Koszty dystrybucji są obiektywne, można je jedynie przerzucić na inne podmioty, nie można ich wyeliminować. Księgarze pozbawieni możliwości handlu podręcznikami skazani są na zagładę. Najbardziej ucierpią na tym środowiska lokalne, w których księgarnia jest często jedyną placówką kulturalną.

Przedstawiciele organizacji rodziców i nauczycieli byli zdecydowanie przeciwni organizowaniu przetargów na podręczniki i zawężaniu oferty do trzech tytułów na rynku.

Senator Adam Massalski wyraził opinię, że na rynku każdy powinien robić to, co do niego należy (wydawca dobrze wydawać książki, ministerstwo wnikliwie oceniać książki dopuszczane do użytku szkolnego, księgarze je sprzedawać, a nauczyciel dobrze uczyć dzieci). Podkreślił, iż w opinii jego klubu poselskiego (PiS) niepotrzebne są rewolucje, lecz stopniowe reformy rynku.

Na zakończenie padło wiele zbieżnych wypowiedzi, iż problemem nie jest cena podręcznika, lecz jego dostępność dla wszystkich, przede wszystkim dla najbiedniejszych. W zgodnej opinii nie wolno rezygnować z wysokiej jakości merytorycznej i edytorskiej podręczników, należy natomiast zorganizować pomoc potrzebującym.

Drugim ważnym wydarzeniem Targów była inauguracja programu „Dobra książka na Wschód” pod honorowym patronatem Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza. Marszałek przybył na teren Targów i powitał Andżelikę Borys i przedstawicieli działaczy polskich na Wschodzie: Związku Polaków na Białorusi, Stanisława Sienkiewicza – prezesa Polskiej Macierzy Szkolnej na Białorusi, Adama Chłopka – prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego na Ukrainie oraz Józefa Kwiatkowskiego – prezesa Polskiej Macierzy Szkolnej na Litwie i Stefana Adamskiego przewodniczącego Harcerstwa Polskiego na Ukrainie.

Następnie zwiedził Targi. Obejrzał wystawę „Elementarzy z całego świata”.

W sali Mickiewicza odbyła się uroczysta inauguracja programu „Dobra książka na Wschód”. Założenia programu przedstawił prezes Polskiej Izby książki Piotr Marciszuk i prezes Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie Wiesław Turzański. Uczestnicy spotkania podpisali list intencyjny. List podpisali : Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz, Piotr Marciszuk prezes PIK, Wiesław Turzański prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Tomasz Gigol wiceprezes WSiP, Magdalena Duszyńska – Walczak wiceprezes „Nowa Era”, Witold Szczęsny prezes Wydawnictwa Szkolnego PWN, Katarzyna Barczyńska Pearson Education Polska, Jacek Popko dyrektor Oxford University Press Polska Program zakłada propagowanie kultury, tradycji i języka polskiego na Wschodzie. Na Wschód trafią książki, które będą dokładnie odpowiadały zapotrzebowaniu Polaków mieszkających w krajach byłych republik radzieckich. Organizatorzy pragną by pomoc odbywała się w sposób przemyślany i systematyczny. Już podczas samych Targów zebrano 2045 książek, podręczników i pomocy szkolnych. Ofiarodawcami byli wydawcy.

Dziennikarze pytali, jak będzie działać ten program, jaki będzie tryb rozdziału książek, by trafiły do odpowiednich placówek.

W czasie Targów odbyło się seminarium „ SOS dla szkolnictwa zawodowego” . W spotkaniu wzięli udział nauczyciele, przedstawiciele resortu edukacji, Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, a także reprezentanci pracodawców i rzemiosła.

Na Targach można było obejrzeć wystawę 200 elementarzy z całego świata ze zbiorów prywatnych Renaty Zaborskiej z Warszawy. Zaprezentowano elementarze z Europy, Azji, Afryki , Australii i obu Ameryk, a także polskie podręczniki do nauki czytania i pisania. Kolekcja obejmowała tylko podręczniki do pierwszej klasy.

Targi odwiedziło tysiące nauczycieli, rodziców i dzieci. Mogli przyjrzeć się bogatej ofercie książek edukacyjnych i kupić podręczniki po niżej cenie. Wstęp na Targi był bezpłatny.

Następne Targi Książek Edukacyjnych od 15 do 18 marca 2007.
(wg komunikatu Ars Polony)

Dodaj komentarz