Rynek wydawniczy Wydawnictwa

Langenscheidt Polska kupił publikacje językowe Wilgi

W środę 24 stycznia 2007 roku wydawnictwa Langenscheidt Polska oraz Wilga podpisały umowę, na podstawie której część wydawnictwa Wilga obejmująca publikacje językowe stała się własnością polskiej spółki międzynarodowej grupy wydawniczej. Ze strony Langescheidt Polska umowę podpisał dr Matti Schuesseler – prezes wydawnictwa, Wilgi – prezes zarządu Jan Wojniłko i Włodzimierz Czarzasty – czonek zarządu.

Wśród zakupionych przez wyd. Langenscheid 46 tytułów, w przeważnej ilości słowników języka polskiego, znajdują się liczne opracowania pod redakcją prof. Andrzeja Markowskiego (opiekun naukowy pakietu zakupionych publikacji dot. j. polskiego), książki autorstwa prof. Bogusława Dunaja, prof. Radosława Pawelca, dr Katarzyny Głowińskiej. Jak podkreślała na konferencji prasowej dyrektor generalny Langenscheidt Polska Grażyna Szarszewska, kupione tytuły posiadają znaną już markę i są szeroko rozpowszechnione na rynku. Są to słowniki ortograficzne, wyrazów obcych, synonimów i antonimów, itd.

Szefowie firmy liczą, że tak poważne wzmocnienie oferty wydawniczej, w tym rozszerzenie jej o segment języka polskiego wpłynie na wzmocnienie jej pozycji na polskim rynku. W związku z tymi zmianami wydawnictwo planuje etatowe wzmocnienie redakcji i działu marketingu.

O przyczynach sprzedaży całego działu Wilgi powiedział Jan Wojniłko: to efekt odejścia z firmy jej zagranicznego wspólnika i konieczność wykupienia jego udziałów. Obecnie Wilga skupia się na tym od czego zaczynała – książek dla dzieci, z tym że oferta ta zostanie rozszerzona o publikacje dla młodzieży 12-14-letniej. (gp)

Dodaj komentarz