Rynek wydawniczy Wydawnictwa

Jubileusz Wydawnictwa Salezjańskiego

Wielkim wydarzeniem w życiu Wydawnictwa, którego historia sięga drugiej połowy XIX wieku były obchody jubileuszowe, które miały miejsce 28 stycznia 2007 roku w Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego w Warszawie.

Uroczystości rozpoczęto Mszą św. Koncelebrowaną, której przewodniczył J. E. Ks. Abp Leszek Sławoj Głódż – Ordynariusz Diecezji Warszawsko-Praskiej. W wygłoszonej homilii znalazły się zarówno wątki historyczne jak i dotyczące dzisiejszej działalności wydawnictwa, tak ściśle związane z historią Polski.

W ramach uroczystej sesji jubileuszowej zorganizowana została wystawa poświęcona działalności Towarzystwa Salezjańskiego oraz Wydawnictwa Salezjańskiego w Polsce. Wzbudziła ona duże zainteresowanie wśród zwiedzających.

Sesję jubileuszową otworzył Dyrektor Wydawnictwa Salezjańskiego ks. Roman Szpakowski, który z wielką serdecznością powitał i przedstawił znakomitych gości, uczestników uroczystego spotkania. Następnie został wygłoszony referat (w języku polskim) przygotowany przez Radcę Generalnego Towarzystwa Salezjańskiego ds. Przekazu Społecznego ks. Tarcisio Scaramussa.

Warto zacytować fragment tego interesującego dokumentu:
„Profesjonalizm wymaga dyscypliny w działaniu, odpowiedniej do natury rzeczywistości, do której się odnosi. W komunikacji społecznej oznacza to systematyczną, krytyczną i ciągłą weryfikację danych; określenie odbiorców w kontekście różnych społecznych odniesień czy interakcji oraz typów potrzebnych informacji; jakość formy i treści, zawsze dostosowanych do odbiorcy, jego zdolności i możliwości percepcyjnych, a także narzędzi i wymagań, jakie one niosą. Czy Wydawnictwo uwzględnia w praktyce kryteria etyczne i profesjonalne?”.

Odpowiedź na to pytanie związane z oceną własnej tożsamości otrzymaliśmy w trakcie obszernej multimedialnej prezentacji Wydawnictwa Salezjańskiego w Polsce.

Wydawnictwo przeżywało najtrudniejszy okres bezpośrednio po wojnie na przełomie lat 40 i 50-tych. W 1951 roku decyzją władz państwowych działanie wydawnictwa zostało wstrzymane – reaktywowano je dopiero w 1976 roku. W okresie ostatnich 30 lat Wydawnictwo rozwija się w sposób perfekcyjnie zorganizowany. Propozycje wydawnicze to przede wszystkim książki dla dzieci i młodzieży, podręczniki i pomoce katechetyczne, wychowawczo-pedagogiczne dla rodziców i nauczycieli, modlitewniki i biografie świętych. Od wielu lat Wydawnictwo Salezjańskie współpracuje z wieloma wydawnictwami zagranicznymi, przede wszystkim z macierzystym Wydawnictwem Salezjańskim Elle Di Ci we Włoszech, z Don BoscoVerlag w Monachium, Herder Verlag Freiburg w Niemczech oraz z Lion Publishing w Anglii.

Profesjonalnie zorganizowana sprzedaż pozycji wydawniczych obejmuje sprzedaż hurtową i detaliczną bezpośrednio w wydawnictwie, własny kolportaż oraz sprzedaż wysyłkową. Poszukiwania odpowiedniego tytułu ułatwia księgarnia internetowa. Wydawnictwo Salezjańskie aktywnie uczestniczy w targach książki organizowanych w kraju i zagranicą.
Gratulujemy dyrektorowi ks. Romanowi Szpakowskiemu a na jego ręce całemu Zespołowi Wydawnictwa Salezjańskiego dokonań w pracy wydawniczej, która przynosi tak znakomite efekty.
(Bogdan Wyrzykowski)

Dodaj komentarz