Targi Targi w Polsce

O targach Ars Polony rozmowa z dyr Andrzejem Pieniakiem

dyr Andrzej Pieniak

Andrzej Pieniak: Na ostatnie Krajowe Targi Książki, wspólnymi siłami z wydawcami udało nam się zaprosić dużo, bo ponad 120 pisarzy, polityków, ludzi świata mediów – była to największa ich wartość. Kolejki po autografy ustawiały się przy wielu stoiskach.

Cieszymy się z zainicjowanej przez nas dyskusji o przyszłość KTK. Wszyscy chcemy więcej spotkań pisarzy z czytelnikami, konkursów i warsztatów literackich, wystaw a więc tych elementów, które mieszczą się w formule festiwalu literackiego. Większą uwagę zwrócimy na wystrój Targów, tak żeby stworzyć nastrój przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia. Hasło Targów: “Książka najlepszym upominkiem” (także stosunkowo tanim) może być dodatkową zachętą do udziału i odwiedzenia. Mamy nadzieję, że uda się nam zaprosić biblioteki, domy kultury, kluby, księgarnie itp. do zorganizowania spotkań towarzyszącym targom. Rozwijać będziemy dobra współpracę z mediami.

Planujemy kontynuować organizowanie powakacyjnej edycji targów edukacyjnych. Ma ona duże znaczenie dla zaprezentowania nowości, które nie ukazały się do marca, dokonania uzupełniających zakupów, a także spotkania się z ulubionymi pisarzami, bo przecież Targi Książki Edukacyjnej zarówno marcowe jak i wrześniowe to nie tylko podręczniki ale także literatura piękna i inne książki, multimedia itp.

Aktualnie prowadzimy intensywne przygotowania do 22. Targów Książki Edukacyjnej Edukacja XXI i 52. Międzynarodowych Targów Książki. Rozpoczeliśmy też działania dla jak najlepszego przygotowania XIV Krajowych Targów Książki Akademickiej “Atena”, które weszły do rodziny targowej Ars Polona.

Wracając do najbliższych ( 15 – 18 marca) Targów Edukacja XXI, mogę z satysfakcją powiedzieć, że w Targch weżmie udział reprezentatywna, licząc ponad 100 firm grupa wydaweców, mimo niesprzyjającej, napiętej atmosfery. Rynek książki edukacyjnej przeżywa bowiem dzisiaj problemy związane z planami wprowadzenia przez Ministerstwo Edukacji tzw. programu “Tani Podręcznik”. Program ten do dnia dzisiejszego nie został jeszcze przedyskutowany w Sejmie i wydawcy, szczególnie ci mniejsi, nie wiedzą jaka czeka ich przyszłość. Jeśli koncepcja MEN wejdzie w życie, wielu z wydawców będzie musiało zająć się innym rodzajem książek lub w ogóle zaprzestać działalności. To zamieszanie, niepewność trwa już długo ponad rok: przypomnę, rok temu, właśnie podczas marcowych Targów Edukacja XXI zostały ogłoszone rozstrzygnięcia dot. planów obniżenia cen na podręczniki. Po zmianie ekipy kierującej Ministerstwem Edukacji umowa ta upadła a problem wrócił do punku wyjścia. Stąd Polska Izba Książki planuje przeprowadzenie podczas Targów dyskusji na ten temat z udziałem posłów i senatorów, kierownictwa MEN, przedstawicieli samorządu, nauczycieli, rodziców – wszystkich, którym poziom polskiej edukacji leży na sercu.

Gościem Honorowym tegoroczych, 52. Międzynarodowych Targów Książki będzie Ukraina. Z przeprowadzonych rozmów z przedstawicielami rządu ukraińskiego oraz delegacją pisarzy i wydawców wynika, że będzie to bardzo bogaty, interesujący program. Poza prezentacją dorobku wydawniczego i spotkaniami z pisarzami, odbędą się występy artystyczne, pokazy filmów, wystawy itp. Targi zapewne będą także forum dyskusji (także sporów historycznych), które powinny służyć układaniu dobrosąsiedzkich stosunków polsko – ukraińskich. Wspólnie z przedstawicielami Gościa Honorowego czynimy starania aby to było wydarzenie i miało jak najwyższą rangę.

(Powyższa rozmowa stanowi fragment bloku artykułów dot. tegorocznych targów książki zamieszczonego w nr 1-2/2007 miesięcznika „Wydawca”)

Dodaj komentarz