Organizacje branżowe Rynek wydawniczy

Zachowamy zerową stawkę podatku VAT na książki?

Za utrzymaniem tej stawki opowiedział się na spotkaniu z ludźmi książki minister kultury Kazimierz Michał Ujazdowski. Będzie to jednak niezwykle trudne – zgodę muszą wyrazić wszystkie kraje unijne. Zgodnie z umową koncesyjną od stycznia przyszłego roku stawka ta powinna wynieść w Polsce 7%.

Jak jednomyślnie przyznawali uczestnicy spotkania (przedstawiciele drukarzy, wydawców, bibliotekarzy i księgarzy) podniesienie podatku VAT nieuchronnie wpłynie na wzrost cen książek, oraz kolejne obniżenie wciąż spadającego poziomu czytelnictwa w Polsce. Choć średni poziom czytelnictwa zbliżony jest do europejskiego, to ostatnie badania Instytutu Czytelnictwa BN są niepokojące – w ub. roku poziom ten spadł aż o 8%. Te, oraz inne argumenty, w formie pisemnej, musi przygotować branża do połowy maja – będzie to materiał służący pomocą przy dyskusji z Unią.

W UE nie ma jednolitego systemu opodatkowania książek – w Wielkiej Brytanii, Irlandii obowiązuje stawka zerowa, w kilku krajach VAT jest dla książek niższy niż proponowane 7 proc. Polska zdecydowanie powinna starać się o utrzymanie zerowej stawki – powiedziała na spotkaniu dyrektor Instytutu Książki, Magdalena Ślusarska.

Problemem jest również zasada płatności podatku VAT. Według przepisów, VAT płaci się natychmiast, po sprzedaży towaru. W przypadku wydawców oznacza to przekazanie książek, ale nie ich fizyczną sprzedaż, do sieci księgarskiej. Ze zmianą tych przepisów, na korzystniejsza dla wydawców może był łatwiej, mówimy tu o przepisach krajowych – powiedział min. Ujazdowski.

Badania wykazały, że liczba osób czytających zmniejszyła się w Polsce z 58 proc. w roku 2005 do 50 proc. w roku ubiegłym. W przypadku prasy liczba rozpowszechnionych egzemplarzy gazet spadła o 15 proc.

Spotkanie odbyło się 23 kwietnia, w Światowym Dniu Książki i Praw Autorskich. Po jego zakończeniu min. Kazmierz Michał Ujazdowski oraz dyr. Instytutu Książki Magdalena Ślusarska wzięli udział w konferencji prasowej.
(ap)

Dodaj komentarz